OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Martin Swaczyna

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 126, budova A
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra matematiky (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2276
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1993-1998Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
1998-1999Slezská univerzita v Opavě, Matematický ústav
1999-2003Slezská univerzita v Opavě, Matematický ústav
2001Universidad de Salamanca, studijní pobyt
2003-2005Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Vědecké hodnosti a tituly

Mgr. (1998)Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta (obor učitelství matematika-fyzika)
Ph.D. (2005)Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor algebra a geometrie)
RNDr. (2005)Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor aplikovaná matematika)

Pracovní zařazení

2003-dosudodborný asistent (katedra matematiky PřF OU)

Profesní aktivity

2015-dosudrecenzent pro Mathematical Reviews

Zastávaná funkce

2006-2012tajemník katedry matematiky PřF OU

Členství

Jednota českých matematiků a fyziků
Česká matematická společnost

Oblasti hlavního zájmu

variační analýza na varietách,
geometrická optimalizace,
mechanické systémy s neholonomickými vazbami,
matematická fyzika.

Vybrané publikace

KRUPKOVÁ, O. - SWACZYNA, M. Horizontal and contact forms on constraint manifolds. Proceedings of the 24th Winter School Geometry and Physics, Srní, 2004. Suplemento ai Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. Serie II, 2004, suppl. 75, pp. 259-267.
SWACZYNA, M. On the nonholonomic variational principle. In Global Analysis and Applied Mathematics. International Workshop on Global Analysis. Ankara, Turkey, 15-17 April 2004. Ed. K. Tas, D. Krupka, O. Krupková, D. Baleanu. Melville, New York: American Institute of Physics, 2004, pp. 297-306. (AIP Conference Proceedings; Vol. 729.) ISBN 0-7354-0209-4.
SWACZYNA, M. Constraint Lepage one forms in higher order mechanics with nonholonomic constraints on the dynamical space. In Differential Geometry and its Applications: Proceedings of the 10th International Conference on Differential Geometry and its Applications 2007: Olomouc, Czech Republic, 27-31 August 2007. Ed. O. Kowalski, D. Krupka, O. Krupková, J. Slovák. World Scientific: Singapore, 2008, pp. 689-702. ISBN 978-981-279-060-6.
SWACZYNA, M. Mechanical systems with nonholonomic constraints of the second order. In XIX. International Fall Workshop on Geometry and Physics: Porto, Portugal: 6-9 September 2010. Ed. C. Herdeiro, R. Picken. Melville, New York: American Institute of Physics, 2011, pp. 164-169. (AIP Conference Proceedings; Vol. 1360.) ISBN 978-0-7354-0918-7.
SWACZYNA, M. Several examples of nonholonomic mechanical systems. Communications in Mathematics, 2011, Vol. 19, No. 1, pp. 27-56.
SWACZYNA, M. - VOLNÝ, P. Geometric concept of isokinetic constraint for a system of particles. Miskolc Mathematical Notes, 2013, Vol. 14, No. 3, pp. 277-284.
SWACZYNA, M. - VOLNÝ, P. Uniform projectile motion: dynamics, symmetries and conservation laws. Reports on Mathematical Physics, 2014, Vol. 73, No. 2, pp. 177-199.
SWACZYNA, M. - VOLNÝ, P. Rovnoměrný šikmý vrh. Pokroky matematiky fyziky a astronomie, 2016, Vol. 61, No. 1.
SWACZYNA, M. – VOLNÝ, P. Uniform motions in central fields. Journal of Geometric Mechanics, 2017, Vol. 9, No. 1, pp. 91-130. ISSN 1941-4889.


Všechny publikace

Swaczyna, M. a Volný, P. Uniform horizontal projectile motion. In: Transgraniczna wymiana doświadczeń v inzynierii produkcji z zastosowaniem metod matematycznych: Systemy wspomagania w inzynierii produkcji, Vol. 6, issue 4, Cross-border exchange of experience in production engineering using mathematical methods 2017-06-07 Rybnik. Gliwice: P.A. NOVA S.A., 2017. s. 314-324. ISBN 978-83-65265-14-2.
Swaczyna, M. a Volný, P. Uniform horizontal projectile motion. In: Cross-border exchange of experience in production engineering using mathematical methods. Rybnik. 2017.
Swaczyna, M. a Volný, P. Uniform motions in central fields. Journal of Geometric Mechanics. 2017, č. Vol. 9, s. 91-130. ISSN 1941-4889.
Swaczyna, M. a Volný, P. Draining fluid from a solid of revolution. In: Moderní matematické metody v inženýrství. Horní Lomná (u Jablunkova). 2016.
Swaczyna, M. a Volný, P. Draining fluid from a solid of revolution. In: 25. seminář Moderní matematické metody v inženýrství: Sborník z 25. semináře Moderní matematické metody v inženýrství 2016-05-30 Horní Lomná. Ostrava: Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB-TU, 2016. s. 135-149. ISBN 978-80-248-3992-9.
Swaczyna, M. a Volný, P. Rovnoměrný šikmý vrh. Pokroky matematiky fyziky a astronomie. 2016, roč. 61, č. 61, s. 51-67. ISSN 0032-2423.
Swaczyna, M. a Volný, P. Constrained Noetherian symmetries of planar nonholonomic systems. In: The 35th Winter School GEOMETRY AND PHYSICS. Srní, okr. Klatovy. 2015.
Swaczyna, M. a Volný, P. Problems of Finding of Constrained Noetherian Symmetries of planar nonholonomic systems. In: 20th International Summer School on Global Analysis and its Applications. Stará Lesná. 2015.
Swaczyna, M. a Volný, P. Uniform projectile motion: dynamics, symmetries and conservation laws. Reports on Mathematical Physics. 2014, roč. 73, č. 73, s. 177-200. ISSN 0034-4877.
Swaczyna, M. Constrained Noetherian Symmetries and Conservation Laws of Nonholonomic Systems. In: Colloquium on Differential Geometry and its Applications. Debrecen. 2013.
Swaczyna, M. Constrained Noetherian Symmetries and Conservation Laws of Nonholonomic Systems. In: CSASC - Joint Conference. Koper. 2013.
Swaczyna, M. a Volný, P. Constraint trivial Lagrangians for planar nonholonomic systems. In: The 12th Conference on Differential Geometry and its Applications. Brno. 2013.
Swaczyna, M. a Volný, P. Geometric concept of isokinetic constraint for a system of particles. Miskolc Mathematical Notes. 2013, č. 14, s. 697-704. ISSN 1787-2405.
Swaczyna, M. a Malíková, R. Počítačem řízený kalkulus diferenciální geometrie na varietách. 2013.
Swaczyna, M. a Volný, P. Particle in the Central Gravitational Field Subject to a Nonlinear Nonholonomic Constraint. In: Algebra Geometry and Mathematical Physics - 8th workshop. Brno. 2012.
Swaczyna, M. Mechanical systems with nonholonomic constraints of the second order. In: XIX. International Fall Workshop on Geometry and Physics. Porto, Portugal 6 - 9 September 2010. AIP Conference Proceedings. Vol. 1360. Melville, New York: American Institute of Physics, 2011. American Institute of Physics, 2011. s. 164-169. ISBN 978-0-7354-0918-7.
Swaczyna, M. Several examples of nonholonomic mechanical systems. Communications in Mathematics. 2011, roč. 19, č. 19, s. 27-56. ISSN 1804-1388.
Swaczyna, M. Mechanical systems with nonholonomic constraints of the second order. In: XIX. International Fall Workshop on Geometry and Physics. Porto: Céntro de Matemática, Universidade do Porto. 2010.
Swaczyna, M. Constraint Lepage one forms in higher order mechanics with nonholonomic constraints on the dynamical space. In: Differential Geometry and its Applications: Proceedings of the 10th International Conference on Differential Geometry and its Applications 2007: Olomouc, Czech Republic, 27-31 August 2007. Singapore: World Scientific, 2008. World Scientific, 2008. s. 689-702. ISBN 978-981-279-060-6.
Swaczyna, M. University of Crete, Faculty of Science and Engineering, Department of Mathematics. 2008.
Swaczyna, M. Nonholonomic constraints and principle of virtual work. In: Second Czech-Catalan Conference in Mathematics. Barcelona. 2006.
Krupková, O. a Swaczyna, M. Variační počet 1. 2006.
Krupková, O. a Swaczyna, M. Horizontal and contact forms on constraint manifolds. Supplemento ai Rendiconti del Circolo Mathematico di Palermo, Serie II, Numero 75, Proceedings of the 24 th Winter school Geometry and Physics. 2005, s. 259-267.
Swaczyna, M. The nonholonomic constraint structure of higher order. In: Conference on Differential Geometry and Physics. Budapešť. 2005.
Swaczyna, M. Variational aspects of nonholonomic mechanical systems. 2005.
Swaczyna, M. On the nonholonomic variational principle. In: International Workshop on Global Analysis: Global Analysis and Applied Mathematics. International Workshop on Global Analysis. Ankara, Turkey, 15-17 April 2004 2004-04-15 Ankara. Melville, New York: American Institute of Physics, 2004. American Institute of Physics, 2004. s. 297-306. ISBN 0-7354-0209-4.
Swaczyna, M. On the nonholonomic variational principle. In: International Workshop on Global Analysis. Ankara. 2004.
Swaczyna, M. Recent results in the nonholonomic mechanical systems. In: 2nd Opava-Debrecen Meeting. Debrecen. 2002.
Swaczyna, M. Variational aspects of the nonholonomic mechanical systems. In: 34th Symposium on Mathematical Physics. Torun. 2002.
Swaczyna, M. University of Salamanca. 2001.
Swaczyna, M. On the geometry of mechanical systems with the nonholonomic constraints. In: Coloquium on Differential Geometry. Debrecen. 2000.


ZkratkaNázev předmětu
APALGVybrané aplikace algebry a geometrie
DIFSYDiferenciální systémy
ENEG1Geometrie 1
ENEG2Geometrie 2
GLOA1Globální analýza 1
INTRAIntegrální transformace
KONGOKonstrukční geometrie
MATA4Matematika 4
MATH3Matematika 3
MATX4Matematika 4
OBDIRDiferenciální rovnice
PDIF1Parciální diferenciální rovnice 1
PDIF2Parciální diferenciální rovnice 2
PRAXEPraxe
QDIFSDiferenciální systémy
QKTDRTeorie dif. rovnic a její aplikace
SGEM1Seminář z geometrické mechaniky 1
SGEM2Seminář z geometrické mechaniky 2
SGEM3Seminář z geometrické mechaniky 3
SGEM4Seminář z geometrické mechaniky 4
SLAG1Algebra 2 -Algebra a analyt. geometrie 1
SLAG2Algebra 3 -Algebra a analyt. geometrie 2
SYGEOSyntetická geometrie
TOPO1Topologie 1
VADIRVybrané aplikace diferenciálních rovnic
VPOC1Variační počet 1
WENE1Geometry 1
WENE2Geometry 2
WGLO1Global Analysis 1
WOBDROrdinary differential equations
WPDI1Partial Differential Equations 1
WTOP1Topology 1
WVADRSelected Applications of Diff. Equations
WVPO1Variational Calculus 1
XMAX4Matematika 4
XOBDRObyčejné diferenciální rovnice
XVPO1Variační počet 1
YENG2Geometrie 2
YODROObyčejné diferenciální rovnice
1KOA1Komplexní analýza 1
1OBDRObyčejné diferenciální rovnice
2LIALZáklady lin. algebry a analyt. geometrie
6DIR1Differential Equations 1
6DIR2Differential Equations 2
6DIR3Differential Equations 3
6GEOMGeometry
6GLAGGlobal Analysis and Geometry
6MAN3Mathematical Analysis 3
6MAN4Mathematical Analysis 4
6MAN5Mathematical Analysis 5
7DIR1Diferenciální rovnice 1
7DIR2Diferenciální rovnice 2
7DIR3Diferenciální rovnice 3
7GEOMGeometrie
7GEOTGeometrie
7GEO2Syntetická a konstrukční geometrie
7GLAGGlobální analýza a geometrie
7MAN3Matematická analýza 3
7MAN4Matematická analýza 4
7MAN5Matematická analýza 5


AutorNázev práceTypRok
Rabiecová IvetaGeodetické křivky na plochách v Euklidovském prostorudiplomová 2017 
Šebová KarolínaDeformace jednoduchých Lagrangeových systémů vybranými neholonomními vazbamidiplomová 2014 
Babák LiborUžití diferenciálních rovnic v chemické reakční kineticediplomová 2012 
Hoďáková PetraRacionalizace neurčitých integrálů a eliptické integrálydiplomová 2008 
Pížová PavlínaSbírka úloh z variačního počtudiplomová 2008 
Majčíková ZuzanaVyužití diferenciálních rovnic při řešení ekonomických dynamických systémůdiplomová 2007 
Babejová HelenaAplikace teorie distribucí při řešení obyčejných diferenciálních rovnicdiplomová 2006 
Kopřivová MichaelaRiccatiho diferenciální rovnicebakalářská 2017 
Zámečníková HanaObyčejné diferenciální rovnice řešené integračním faktorembakalářská 2016 
Rabiecová IvetaAplikace diferenciálních rovnic na kmitavé procesybakalářská 2015 
Bírová JanaAplikace diferenciálních rovnic v diferenciální geometrii křivekbakalářská 2014 
Dedinský ŠimonAplikace obyčejných diferenciálních rovnic při modelování reálných procesůbakalářská 2014 
Wojtylová MarkétaImplicitní diferenciální rovnicebakalářská 2014 
Šebová KarolínaSlovní úlohy vedoucí na řešení obyčejných diferenciálních rovnicbakalářská 2012 
Stolařová MartinaDiferenciální rovnice jako modely mechanických pohybůbakalářská 2007 
Klepková MartinaHistorické aspekty vývoje mechanikybakalářská 2006 


Prezentace na 8th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics
Hlavní řešitelRNDr. Martin Swaczyna, Ph.D.
Období3/2010 - 11/2010
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
rss
social hub