OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Martin Žáček

Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty

titul, jméno, příjmení:RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 327, budova A
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta)31400
telefon, mobil: 553 46 2179
e-mail: martin.zacek@osu.cz
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/~zacek1Nenalezen žádný záznam.Žáček, M. Associative networks and RDF model. In: Erasmus+. Portalegre: Escola Superior de Tecnologia e Gest?o do Instituto Politécnico de Portalegre. 2016.
Lukasová, A. a Žáček, M. English grammatical rules representation by a meta-language based on RDF model and predicate clausal form. Information. 2016, roč. 2016, č. 19, s. 4009-4015. ISSN 1343-4500.
Žáček, M. Introduction to Time Series. In: Pattern Recognition and Classification in Time Series Data. USA: IGI Global, 2016. s. 32-52. Advances in Computational Intelligence and Robotics (ACIR). ISBN 1522505660.
Žáček, M. Knowledge formalization of intelligent building. In: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015, ICNAAM 2015: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015) 2015-09-23 Rodos, Greece. USA: American Institute of Physics Inc., 2016. ISBN 978-0-7354-1392-4.
Lukasová, A., Vajgl, M. a Žáček, M. Knowledge Represented Using RDF Semantic Network In The Concept of Semantic Web. In: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015, ICNAAM 2015: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015) 2015-09-23 Rodos, Greece. USA: American Institute of Physics Inc., 2016. ISBN 978-0-7354-1392-4.
Kolcun, A., Lávička, M. a Žáček, M. Proceedings of the CZECH-SLOVAK CONFERENCE ON GEOMETRY AND GRAPHICS 2016. 2016.
Kolcun, A., Ferdiánová, V. a Žáček, M. 36. konference o geometrii a grafice: 25. ročník mezinárodního sympózia o počítačové geometrii. 2016.
Volná, E., Kotyrba, M., Žáček, M. a Bartoň, A. Emergence of an autonomous robots behavior. In: 29th European Conference on Modellingand Simulation, ECMS 2015: ECMS 2015 2015-05-26 Varna (Albena), Bulgaria. Dudweiler, Germany: European Concil for Modelling and Simulation, 2015. European Concil for Modelling and Simulation, 2015. s. 462-468. ISBN 978-0-9932440-0-1.
Lukasová, A., Žáček, M., Vajgl, M. a Telnarová, Z. Formální logika a sémantický web. 2163. vyd. Plzeň: Polypress s.r.o., 2015. 262 s. ISBN 978-80-261-0408-7.
Miarka, R. a Žáček, M. Pedagogical diagnostics as domain for knowledge patterns. In: 14th International Conference WWW/Internet 2015: Proceedings of the 14th International Conference WWW/Internet 2015 2015-10-24 Maynooth, Greater Dublin, Ireland. Maynooth, Greater Dublin, Ireland: IADIS Press, 2015. IADIS Press, 2015. s. 167-172. ISBN 978-989-8533-44-9.
Sehnalová, V., Farana, R., Žáček, M., Sochor, T., Kotyrba, M., Fojtík, R. a Bražina, D. Přidej se k nám a buď IN-formatik. 2015.
Žáček, M. RDF Graph-Based Formal System in Relation to the Sowa's Conceptual Graph. In: The International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014): PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014) 2014-09-22 Rhodes, Greece. USA: AMER INST PHYSICS, 2015. AMER INST PHYSICS, 2015. s. 5500051-5500054. ISBN 978-0-7354-1287-3.
Žáček, M. a URBÁNKOVÁ, Z. Slova českého jazyka - analýza a návrh znalostního vzoru. In: Interdisciplinární mezinárodní vědecký konference doktorandů a odborných asistentů (QUAERE): Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů 2015-05-25 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. Magnanimitas, 2015. s. 1382-1390. ISBN 978-80-87952-10-8.
Žáček, M. a Ferdiánová, V. Solving Logic Problems with Associative Networks in the Course of Knowledge Representation. In: International Conference on Industrial Technology and Management Science: Advances in Computer Science Research 2014 China. France: ATLANTIS PRESS, 2015. ATLANTIS PRESS, 2015. s. 121-124. ISBN 978-94-6252-123-0.
Žáček, M., Miarka, R. a Sýkora, O. Visualization of Semantic Data. In: 4th Computer Science On-line Conference 2015 (CSOC 2015): Advances in Intelligent Systems and Computing 2015-04-27 UTB Zlín. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. Springer International Publishing, 2015. s. 277-286. ISBN 978-3-319-18476-0.
Lukasová, A., Žáček, M. a Vajgl, M. Building a Non-monotonic Default Theory in GCFL Graph-Version of RDF. In: Modern Trends and Techniques in Computer Science, AISC 285. Switzerland: Springer International Publishing, 2014. Springer International Publishing, 2014. s. 455-466. ISBN 978-3-319-06740-7.
Žáček, M. RDF grapf-based formal system and associative networks. In: ERASMUS. Burdur: T.C. MEHMET AK?F ERSOY ÜN?VERS?TES?. 2014.
Miarka, R. a Žáček, M. Representation of Knowledge patterns in RDF(S). In: Proceedings of the 13th International Conference WWW/Internet 2014. Porto, Portugalsko: International Association for Development of the Information Society, 2014. International Association for Development of the Information Society, 2014. s. 147-154. ISBN 978-989-8533-24-1.
Žáček, M. a Urbánková, Z. Znalostní vzory pro jazyk český. In: INTERNATIONAL MASARYK CONFERENCE FOR PH.D. STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. Magnanimitas, 2014. s. 3259-3267. ISBN 978-80-87952-07-8.
Žáček, M. Formální logické systémy pro aplikaci v informatice. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 59-63. ISBN 978-80-7464-354-5.
Žáček, M. Logika pro sémantický web. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 107-111. ISBN 978-80-7464-354-5.
Žáček, M., Lukasová, A. a Miarka, R. Modeling knowledge base and derivation without predefined structure by Graph-based Clausal Form Logic. In: The 2013 International Conference on Advanced ICT (Information and Communication Technology) for Education: Proceedings of the 2013 International Conference on Advanced ICT and Education 2013-09-20 Sanya, China. France: Atlantis Press: AISR, 2013. Atlantis Press: AISR, 2013. s. 546-549. ISBN 978-90786-77-79-6.
Ferdiánová, V. a Žáček, M. Motivation of Students for Geometry. In: 2nd International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education, ICEEE 2013: Motivation of Students for Geometry 2013-09-23 Lodz, Poland. Lodz, Poland: IEEE Computer Society, 2013. IEEE Computer Society, 2013. s. 70-73. ISBN 978-1-4673-5093-8.
Žáček, M. a Miarka, R. Reasoning in Fuzzy Graph-Based Clausal Form Logic. In: Proceeding of 12th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Publishing House of STU, 2013. Slovak University of Technology in Bratislava, Publishing House of STU, 2013. s. 1-12. ISBN 978-80-227-3865-1.
Volná, E., Rucký, D., Kotyrba, M. a Žáček, M. Artificial Neural Networks in Computer Vision. In: Mendel 2011. Brno: Brno Univerzity of Technology, 2012. Brno Univerzity of Technology, 2012. s. 262-267. ISBN 978-80-214-4540-6.
Žáček, M. Formální dedukce v grafových systémech reprezentace znalostí. 2012.
Miarka, R. a Žáček, M. Knowledge patterns in RDF graph language for English sentences. In: Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems. USA: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2012. IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2012. s. 109-115. ISBN 978-83-60810-48-4.
Lukasová, A., Žáček, M. a Vajgl, M. Reasoning in Graph-based Clausal Form Logic. IJCSI International Journal of Computer Science Issues. 2012, roč. 2012, č. 9, s. 37-43. ISSN 1694-0814.
Lukasová, A., Žáček, M., Vajgl, M. a Kotyrba, M. Resolution reasoning by RDF Clausal Form Logic. IJCSI International Journal of Computer Science Issues. 2012, roč. 2012, č. 9, s. 27-32. ISSN 1694-0814.
Žáček, M., Lukasová, A. a Volná, E. Derivation in the extended RDF model with Fuzzy logic. In: 17th International Conference on Soft computing Mendel 2011: Mendel 2011 2011-06-15 Brno. Brno: Brno Univerzity of Technology, 2011. Brno Univerzity of Technology, 2011. s. 125-132. ISBN 978-80-214-4302-0.
Žáček, M. Fuzzy semantic networks. Aplimat - Journal of Applied Mathematics. 2011, roč. 2011, č. 3, s. 149-355. ISSN 1337-6365.
Žáček, M. Fuzzy semantic networks. In: Fuzzy semantic networks. STU Bratislava, 2011. s. 615-620. ISBN 978-80-89313-51-8.
Miarka, R. a Žáček, M. Knowledge patterns for conversion of sentences in natural language into RDF graph language. In: Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems. USA: IEEE Computer Society Press, 2011. IEEE Computer Society Press, 2011. s. 63-68. ISBN 978-1-4577-0041-5.
Žáček, M. RDF graphic formal system in relation to the Sowa's conceptual graph. In: The Seventh Reasoning Web Summer School. Galway: Digital Research Enterprise Institute (DERI). 2011.
Žáček, M. Použití sémantických sítí: Kategorie Věda má budoucnost. s. 242-245. ISBN 978-80-7368-719-9.
Lukasová, A., Vajgl, M. a Žáček, M. Reasoning in RDFgraphic formal system with quantifier. In: International Multiconference on Computer Science and Information Technology, IMCSIT 2010: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology 2010-10-18 Wisla, Poland. Mragowo, Poland: IEEE Computer Society, 2010. IEEE Computer Society, 2010. s. 67-72. ISBN 978-836081027-9.
Žáček, M. Rozdíly mezi RDF modelem a topic maps: Zborník vedeckých prác doktorandov, mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov. In: Mladí vedci 2010. Nitra, Slovensko: Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. s. 843-852. ISBN 978-80-8094-742-2.
Žáček, M. The associative networks. In: Workshop participation. Reykjavík, Island: Iceland University of Education. 2010.
Žáček, M. a Lukasová, A. Formální ontologie - Formální konceptová analýza. Nitra: UKF Nitra 2009, 2009. UKF Nitra 2009, 2009. s. 1275-1284. ISBN 978-80-8094-499-5.
Žáček, M. a Miarka, R. Formální reprezentace konceptovými svazy. In: Recenzovaný sborník příspěvků IX. mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů v oblastech informatika, management, ekonomie a veřejná správa 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 40-44. ISBN 978-80-7041-851-2.
Miarka, R. a Žáček, M. Konceptově orientovaný datový model. In: Sborník příspěvků čtrnáctého ročníku konference Objekty 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 143-148. ISBN 978-80-7435-009-2.
KOTYRBA, M. a Žáček, M. Regulace s fuzzy regulátory. s. 79-82. ISBN 978-80-7043-809-1.
Žáček, M. a KOTYRBA, M. Sémantické sdružování znalostí fuzzy expertního systému pro regulaci výšky hladiny v nádrži. Plzeň: ZČU v Plzni, 2009. ZČU v Plzni, 2009. s. 147-150. ISBN 978-80-7043-809-1.
Miarka, R. a Žáček, M. Web 2.0 a lokální sémantické weby. In: Studentská vědecká konference 2009, Sborník rozšířených abstraktů. Ostrava: PřF Ostravské univerzity v ostravě, 2009. PřF Ostravské univerzity v ostravě, 2009. s. 57-59. ISBN 978-80-7368-458-7.


AutorNázev práceTypRok
Czakan TomášWebové rozhraní antivirové a antispamové cloudové služby.diplomová 2017 
Neulinger OndřejUniverzální webový portál pro projektydiplomová 2016 
Urbánková ZuzanaNávrh znalostních vzorů a ontologie pro jazyk českýdiplomová 2015 
Sýkora OndřejVizualizace sémantických datdiplomová 2014 
Kunovský DanielNástroj pro migraci datbakalářská 2016 
Vantuch TomášVizualizace map v prostředí webubakalářská 2016 
Kittelová AndreaVyužití Google Apps na vzdělávací institucibakalářská 2015 
Rychtář MichalIS evidence docházky a generátor výkazů prácebakalářská 2015 
Dittmar DavidProgramovací prostředky pro LEGO robotybakalářská 2014 
Laník PetrWebová podpora pro ECDLbakalářská 2014 
Tesař MartinOnline Web hrabakalářská 2014 
Boháčová VeronikaTvorba dynamického webového portálu v CMS Joomla a Wordpressbakalářská 2013 
Czakan TomášSEO a optimalizace pro webbakalářská 2013 
Urbánková ZuzanaPočítačová kriminalitabakalářská 2013 
Brachaczková LenkaSoubor příkladů návrhů designu v Adobe Photoshopbakalářská 2012 
Janík MartinSoubor příkladů návrhů designu ve Flashbakalářská 2012 
Schäfferová EvaLMS Moodle - podpora studentů se zrakovým postiženímbakalářská 2012 
Veselý PetrPodpora stromové reprezentace úloh predikátové logikybakalářská 2012 
Hromada JiříPodpora stromové reprezentace úloh výrokové logikybakalářská 2011 
Koliba TomášNástroje pro tvorbu formálních ontologiíbakalářská 2011 
Kupčík PetrModerní web - webdesignbakalářská 2011 


Metody tvorby znalostních bází a big data
Hlavní řešitelRNDr. Martin Žáček, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Podpora ICT techniky ve vzdělávání a tvorba nových materiálů
Hlavní řešitelRNDr. Martin Žáček, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavřešený
Formalizace znalostních bází a vyhledávání vzorů v rozsáhlých datech
Hlavní řešitelRNDr. Martin Žáček, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Využití interaktivních a mobilních ICT zařízení ve výuce matematiky a informatiky
Hlavní řešitelRNDr. Martin Žáček, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený