OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Michal Živný

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Michal Živný, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 240, budova L
funkce:tajemník katedry, zástupce vedoucího katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2310
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceAutorNázev práceTypRok
Nguyen PavelSoučasný stav konzumace marihuany u studentů v Moravskoslezském krajidiplomová 2016 
Šebková MartinaSouhrnné antropologické vyhodnocení lidských kosterních pozůstatků z raně středověkého pohřebiště z Dolního náměstí v Olomoucidiplomová 2014 
Schmidtová SimonaStravovací návyky a preference potravy ve vztahu k pohlavnímu výběru u člověkadiplomová 2013 
Vendelová VeronikaBiologicko-sociokulturní studie problematiky kouření - rozdíly mezi muži a ženamidiplomová 2013 
Kupková VeronikaModernizace výuky fylogeneze a ekologie člověka na gymnáziíchdiplomová 2012 
Jaglařová MartinaProblematika kouření na základních školáchdiplomová 2011 
Jurajdová ZuzanaAlkoholizmus - kouření - drogy: srovnání sportovních a nesportovních středních školdiplomová 2011 
Aniol MarekTělesná zdatnost dospívající mládežediplomová 2010 
Bartová MarkétaVady zrakového ústrojí u žáků základních škol v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Chudobová RenátaŽivotní styl středoškolské mládeže v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Franc MichalAlkoholizmus na středních školách v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Grygarová EvaŽivotní styl žáků městských a venkovských základních školdiplomová 2010 
Ivánková MarkétaOrtopedické vady chodidla u žáků základních a středních škol, jejich příčiny a prevencediplomová 2010 
Kršková MichaelaProblematika uživatelství drog na základních a středních školách v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Voborná KateřinaSkolióza u žáků základních škol v Jihomoravském krajidiplomová 2010 
Kovalčík TomášAntropometrie hráčů volejbalu, struktura jejich pohybové aktivity a životní styldiplomová 2009 
Kožušníková DenisaProblematika uživatelství drog na středních školách v Havířovědiplomová 2009 
Pešátová RenátaSkolióza u žáků základních a středních škol a její příčinydiplomová 2009 
Poštulková MichaelaPéče o chrup v minulosti a dnesdiplomová 2009 
Šišková MartinaModerní metody výuky kosterní a svalové soustavy na gymnáziíchdiplomová 2008 
Vaculíková PetraObezita u žáků základních a středních škol a její příčinydiplomová 2008 
Vajdíková MonikaStruktura a biologické aspekty pohybové aktivity dětí základních a středních školdiplomová 2008 
Lomičová PavlaSoučasný stav výuky ontogeneze člověka na základních a středních školách v Moravskoslezském krajibakalářská 2017 
Kolková TerezaVady zakřivení páteře u dětí: Přehled aktuálního stavu a dlouhodobých trendů v České republice a ve světěbakalářská 2016 
Komárková MartinaZákladní antropologický rozbor lidského kosterního materiálu z porušených středověkých hrobů Dolního náměstí v Olomoucibakalářská 2016 
Mochová LucieEnvironmentální dopady současných způsobů pohřbíváníbakalářská 2016 
Poštulková PavlaZákladní antropologický rozbor středověkého fragmentárního lidského kosterního materiálu z archeologických výzkumů z Dolního náměstí v Olomoucibakalářská 2016 
Doležalová KateřinaObezita u studentů středních škol v Karvinébakalářská 2014 
Martinek JanSpirometrická analýza vzorku středoškolské mládeže ve vztahu k vybraným aspektům životního stylubakalářská 2013 
Nguyen PavelZákladní antropologické vyhodnocení raně středověkých kosterních pozůstatků odkrytých roku 2012 na Dolním náměstí v Olomoucibakalářská 2013 
Pupíková MichaelaDominance matek a poměr pohlaví jejich potomkůbakalářská 2012 
Šebková MartinaZákladní antropologické vyhodnocení raně středověkých kosterních pozůstatků z centra Olomoucebakalářská 2012 
Winklerová HannaKvalita stravování mládeže: Průzkum mezi studenty vybraných středních škol a učilišť v Moravskoslezském krajibakalářská 2012 
Slováčková PetraZákladní antropologické a demografické vyhodnocení lidských kosterních pozůstatků z ulice 8. května v Olomoucibakalářská 2011 
Dostálová AnnaSexuální život na prahu dospělosti: orientace studentů středních škol a učilišť v problematice sexualitybakalářská 2010 
Nálepová MonikaObezita v kontextu životního stylu: studie mezi studenty víceletého gymnázia v Bohumíněbakalářská 2010 
Schmidtová SimonaProblematika vegetariánství - biologický a sociokulturní pohledbakalářská 2010 
Uhrová VendulaZákladní antropologické a demografické vyhodnocení raně novověkého pohřebiště z Puchmajerovy ulice v Ostravěbakalářská 2010 
Kupková VeronikaKouření na středních školách v Ostravěbakalářská 2009 
Poláčková PetraZákladní antropologické a demografické vyhodnocení lidských kosterních pozůstatků z chrámu sv. Marka v Litovlibakalářská 2009 
Vendelová VeronikaProblematika uživatelství drog na středních školách ve Zlínském krajibakalářská 2009 
Výskalová JitkaVývojová dysplázie kyčelního kloubu u dětíbakalářská 2009 


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
rss
social hub