OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Michal Živný

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Michal Živný, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 240, budova L
funkce:tajemník katedry, zástupce vedoucího katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2310
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Živný, M. a Moravec, Z. Traces of Dissection on Human Skeletal Remains of the First Half of 19th Century from Ostrava, Czech Republic. Interdisciplinaria archaeologica. Natural sciences in archaeology. 2016, roč. 7, s. 197-205. ISSN 1804-848X.
Živný, M., Moravec, Z., Moravcová, I. a Novotná, J. Mariana Máchová (1817-1837) a její rodinné zázemí. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska.. Ostrava: Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy, 2015. Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy, 2015. s. 272-292. ISBN 978-80-906091-2-9.
Živný, M., Moravec, Z., Moravcová, I. a Zedníková Malá, P. Příběh zapomenutého hřbitova. 1. vyd. Ostrava: Ostravské muzeum, 2014. 148 s. ISBN 978-80-904316-9-0.
Živný, M. Nálezy mincí z mladohradištních hrobů v Divákách a jejich začlenění do problematiky hrobových mincí z 11. století na Moravě. Jižní Morava. 2012, roč. 48, č. 51, s. 261-266. ISSN 0449-0436.
Živný, M., Moravec, Z. a Uhrová, V. Hřbitov okolo kaple sv. Lukáše v Ostravě - archeologicko-antropologická analýza. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 2011, roč. 2011, č. 60, s. 113-126. ISSN 1211-3131.
Živný, M. Katalog antropologicky zkoumaných kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. 284 s. ISBN 978-80-7204-746-8.
Zatloukal, R. a Živný, M. An Unusual 10th Century Female Burial from Denisova Street in Olomouc. Interdisciplinaria archaeologica, Natural sciences in archaeology. 2010, roč. 1, č. 1, s. 91-97. ISSN 1804-848X.
Živný, M. Antropologické zpracování lidských kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně: Výsledky paleodemografické a osteometrické analýzy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. 148 s. ISBN 978-80-7204-718-5.
Živný, M. Coins in graves as reflection of social and spiritual culture. Acta Universitatis Carolinae Medica - Monographia CLVI. 2009, roč. 2009, č. 156, s. 111-121. ISSN 0567-8250.
Živný, M. Poloha mincí v moravských mladohradištních hrobech a její rekonstrukce. Ve službách archeologie. 2007, s. 138-147. ISSN 1802-5463.

Zobrazit všechny publikaceAutorNázev práceTypRok
Nguyen PavelSoučasný stav konzumace marihuany u studentů v Moravskoslezském krajidiplomová 2016 
Šebková MartinaSouhrnné antropologické vyhodnocení lidských kosterních pozůstatků z raně středověkého pohřebiště z Dolního náměstí v Olomoucidiplomová 2014 
Schmidtová SimonaStravovací návyky a preference potravy ve vztahu k pohlavnímu výběru u člověkadiplomová 2013 
Vendelová VeronikaBiologicko-sociokulturní studie problematiky kouření - rozdíly mezi muži a ženamidiplomová 2013 
Kupková VeronikaModernizace výuky fylogeneze a ekologie člověka na gymnáziíchdiplomová 2012 
Jaglařová MartinaProblematika kouření na základních školáchdiplomová 2011 
Jurajdová ZuzanaAlkoholizmus - kouření - drogy: srovnání sportovních a nesportovních středních školdiplomová 2011 
Aniol MarekTělesná zdatnost dospívající mládežediplomová 2010 
Bartová MarkétaVady zrakového ústrojí u žáků základních škol v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Chudobová RenátaŽivotní styl středoškolské mládeže v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Franc MichalAlkoholizmus na středních školách v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Grygarová EvaŽivotní styl žáků městských a venkovských základních školdiplomová 2010 
Ivánková MarkétaOrtopedické vady chodidla u žáků základních a středních škol, jejich příčiny a prevencediplomová 2010 
Kršková MichaelaProblematika uživatelství drog na základních a středních školách v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Voborná KateřinaSkolióza u žáků základních škol v Jihomoravském krajidiplomová 2010 
Kovalčík TomášAntropometrie hráčů volejbalu, struktura jejich pohybové aktivity a životní styldiplomová 2009 
Kožušníková DenisaProblematika uživatelství drog na středních školách v Havířovědiplomová 2009 
Pešátová RenátaSkolióza u žáků základních a středních škol a její příčinydiplomová 2009 
Poštulková MichaelaPéče o chrup v minulosti a dnesdiplomová 2009 
Šišková MartinaModerní metody výuky kosterní a svalové soustavy na gymnáziíchdiplomová 2008 
Vaculíková PetraObezita u žáků základních a středních škol a její příčinydiplomová 2008 
Vajdíková MonikaStruktura a biologické aspekty pohybové aktivity dětí základních a středních školdiplomová 2008 
Lomičová PavlaSoučasný stav výuky ontogeneze člověka na základních a středních školách v Moravskoslezském krajibakalářská 2017 
Kolková TerezaVady zakřivení páteře u dětí: Přehled aktuálního stavu a dlouhodobých trendů v České republice a ve světěbakalářská 2016 
Komárková MartinaZákladní antropologický rozbor lidského kosterního materiálu z porušených středověkých hrobů Dolního náměstí v Olomoucibakalářská 2016 
Mochová LucieEnvironmentální dopady současných způsobů pohřbíváníbakalářská 2016 
Poštulková PavlaZákladní antropologický rozbor středověkého fragmentárního lidského kosterního materiálu z archeologických výzkumů z Dolního náměstí v Olomoucibakalářská 2016 
Doležalová KateřinaObezita u studentů středních škol v Karvinébakalářská 2014 
Martinek JanSpirometrická analýza vzorku středoškolské mládeže ve vztahu k vybraným aspektům životního stylubakalářská 2013 
Nguyen PavelZákladní antropologické vyhodnocení raně středověkých kosterních pozůstatků odkrytých roku 2012 na Dolním náměstí v Olomoucibakalářská 2013 
Pupíková MichaelaDominance matek a poměr pohlaví jejich potomkůbakalářská 2012 
Šebková MartinaZákladní antropologické vyhodnocení raně středověkých kosterních pozůstatků z centra Olomoucebakalářská 2012 
Winklerová HannaKvalita stravování mládeže: Průzkum mezi studenty vybraných středních škol a učilišť v Moravskoslezském krajibakalářská 2012 
Slováčková PetraZákladní antropologické a demografické vyhodnocení lidských kosterních pozůstatků z ulice 8. května v Olomoucibakalářská 2011 
Dostálová AnnaSexuální život na prahu dospělosti: orientace studentů středních škol a učilišť v problematice sexualitybakalářská 2010 
Nálepová MonikaObezita v kontextu životního stylu: studie mezi studenty víceletého gymnázia v Bohumíněbakalářská 2010 
Schmidtová SimonaProblematika vegetariánství - biologický a sociokulturní pohledbakalářská 2010 
Uhrová VendulaZákladní antropologické a demografické vyhodnocení raně novověkého pohřebiště z Puchmajerovy ulice v Ostravěbakalářská 2010 
Kupková VeronikaKouření na středních školách v Ostravěbakalářská 2009 
Poláčková PetraZákladní antropologické a demografické vyhodnocení lidských kosterních pozůstatků z chrámu sv. Marka v Litovlibakalářská 2009 
Vendelová VeronikaProblematika uživatelství drog na středních školách ve Zlínském krajibakalářská 2009 
Výskalová JitkaVývojová dysplázie kyčelního kloubu u dětíbakalářská 2009 


Zkvalitnění výuky biologie člověka pro studenty nebiologických pedagogických oborů
Hlavní řešitelRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Inovace a modernizace výuky evolučně-antropologické náplně předmětu Antropologie
Hlavní řešitelRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Antropologicko-archeologické zpracování hřbitova při kostele sv. Jakuba v Brně
Hlavní řešitelRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
Inovace a zkvalitnění výuky předmětu Antropologie 2 a dalších předmětů zaměřených na lidskou anatomii a fyzickou antropologii
Hlavní řešitelRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
rss
social hub