OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Pavel Hulva

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 419, budova L
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)31700
telefon, mobil: 553 46 2317
e-mail: pavel.hulva@osu.cz
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Pfäffle , M., Černá Bolfíková , B., Hulva, P. a Petney , T. Different parasite faunas in sympatric populations of sister hedgehog species in a secondary contact zone. PLoS One. 2014, č. 9, s. -1-0. ISSN 1932-6203.
Herdina , A., Hulva, P., Horáček , I., Benda , P., Mayer , C., Hilgers , H. a Metscher , B. D. MicroCT imaging reveals morphometric baculum differences for discriminating the cryptic species Pipistrellus pipistrellus and P. pygmaeus. ACTA CHIROPTEROLOGICA. 2014, č. 16, s. 157-168. ISSN 1508-1109.
Kočárek, P., John, V. a Hulva, P. Fylogenetická pozice epizoických linií mění pohled na evoluční historii škvorů. In: Zoologické dny Brno 2013, Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. Masarykova Univerzita, 2013. s. 117-117. ISBN 978-80-87189-14-6.
Kočárek, P., John, V. a Hulva, P. Fylogenetická pozice epizoických linií mění pohled na evoluční historii škvorů. In: Zoologické dny Brno 2013. Brno: Ústav biologie obratlovců AVČR. 2013.
Dool, S., Puechmaille, S., Dietz, C., Juste, J., Hulva, P., Roué, S., Petit, E., Jones, G., Russo, D., Toffoli, R., Viglino, A., Martinoli, A., Rossiter, S., Teeling, E. a Ibánez, C. Phylogeography and postglacial recolonization of Europe by Rhinolophus hipposideros: Evidence from multiple genetic markers. MOL ECOL. 2013, č. 22, s. 4055-4070. ISSN 0962-1083.
Kočárek, P., John, V. a Hulva, P. When the Body Hides the Ancestry: Phylogeny of Morphologically Modified Epizoic Earwigs Based on Molecular Evidence. PLOS ONE. 2013, roč. 8, s. 1-9. ISSN 1932-6203.
Bilgin, R., Gürün, K., Maraci, Ö., Furman, A., Hulva, P., Çoraman, E., Lučan, R. K., Bartonička, T. a Horáček, I. Syntopic Occurrence in Turkey Supports Separate Species Status for Miniopterus schreibersii schreibersii and M. schreibersii pallidus (Mammalia: Chiroptera). ACTA CHIROPTEROL. 2012, č. 14, s. 279-289. ISSN 1508-1109.


AutorNázev práceTypRok
Miketová NikolaPopulační biologie migratorních netopýrů v oblasti Moravské bránydiplomová 2015 
Linhartová MarkétaFylogeografie evropských šelembakalářská 2016 
Mrázek LubomírFylogeografie a evoluční historie prasete divokého (Sus scrofa)bakalářská 2015 


Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Období1/2015 - 4/2017
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Rámcové programy EU
Stavukončený
Populační a krajinná genetika vlka obecného ve střední Evropě
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Populační a krajinná genetika vybraných druhů savců
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený