OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Petr Kočárek

Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty

titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: M 419, budova M
funkce:
obor činnosti:pedagogický poradce pro obor Aplikovaná ekologie (bakalářské studium, kombinovaná forma)
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)31700
Environmentální centrum ENC31990
telefon, mobil: 553 46 2317
e-mail: petr.kocarek@osu.cz
osobní WWW stránka:http://prg.osu.cz/cs/tym/petr-kocarekNenalezen žádný záznam.ZkratkaNázev předmětu
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
BEZCRBezobratlí ČR
BEZCSBezobratlí ČR
BCHRZBiologie chráněných druhů rostlin a živ.
BIOHMBiosystematika hmyzu
DETERDeterminační praktikum - bezobratlí
DIPPRDiplomová práce
DIPPSDiplomová práce
DIPSEPříprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
EKFYZEkofyziologie živočichů
FYZCLFyziologie živočichů a člověka
FYZCVCvičení z fyziologie živočichů
FYZIVFyziologie živočichů
FYZPFFyziologie živočichů
FYZZCFyziologie živočichů
FZZBFFyziologie živočichů
FZZSBFyziologie živočichů
GISBIZáklady GIS pro biology
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PDIP1Příprava diplomové práce 1
PRS01Specializační seminář 1
PRS02Specializační seminář 2
PRS03Specializační seminář 3
PRS04Specializační seminář 4
PRS05Specializační seminář 5
PRS06Specializační seminář 6
PRS07Specializační seminář 7
PRS08Specializační seminář 8
PRS09Specializační seminář 9
PRS10Specializační seminář 10
PRS11Specializační seminář 11
PRS12Specializační seminář 12
QBIODBiodiverzita
RESYBRepetitorium syst. biologie pro učitele
RSTATAnalýza biologických dat v programu R
TECAETerénní cvičení
TECV2Terénní cvičení z biologie 2
VPBIOVýběrové přednášky z biologie
VPBI1Výběrové přednášky z biologie 1
VPBI2Výběrové přednášky z biologie 2
XBCHRBiologie chráněných druhů rostlin a živ.
XFYZCFyziologie živočichů a člověka
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
XTAXOPrincipy taxonomie a systematiky
XTECATerénní cvičení
XTRBITrendy v biologických oborech
YFYZCFyziologie živočichů a člověka
YFZCLFyziologie živočichů a člověka
YTCVITerénní cvičení z EVVO
YTREZTerénní cvičení z ekologické výchovy 2


AutorNázev práceTypRok
Grygová NikolPotrava sarančí blankytných (Sphingonotus caerulans) obývajících různé biotopydiplomová 2016 
Guziurová JanaPotravní spektrum saranče modrokřídlé (Oedipoda caerulescens) ve vztahu k obývanému biotopudiplomová 2015 
Slováková JanaSložení potravy marše suchobytné (Tetrix bipunctata) na základě analyzy obsahu trávicího traktudiplomová 2015 
Fabianová ZuzanaZměny v infekčních hladinách patogenů během letové aktivity lýkožrouta severského Ips duplicatus a lýkožrouta smrkového Ips typographusdiplomová 2014 
Kaláb OtoVliv seče a význam neposečených ploch pro luční společenstva Orthoptera a Mantodeadiplomová 2014 
Kirstová MarkétaPotravní preference škvora polokřídlého (Apterygida media)diplomová 2014 
Pařík LukášPotravní preference marše obecné (Tetrix subulata)diplomová 2014 
Straková PetraKomunikace prostřednictvím vibrací u marše tenkorohé (Tetrix tenuicornis)diplomová 2014 
Lovečková AdélaTrávení pletiv mechorostů maršemi rodu Tetrixdiplomová 2013 
Musiolek DavidMikrobiotopové preference marše Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae)diplomová 2013 
Uhliariková IrenaVliv managementu mokřadních luk na společenstva rovnokřídlého hmyzudiplomová 2013 
Vrána JanProstorová a pohybová aktivita saranče vrzavé (Psophus stridulus)diplomová 2013 
Kuřavová KateřinaSezónní změny ve složení potravy marší rodu Tetrixdiplomová 2012 
Martináková HanaBryobiontní brouci lesního ekosystému přírodní rezervace V Podolánkáchdiplomová 2012 
Filipcová ZuzanaZastoupení mechu v potravě marší rodu Tetrix za různých vlhkostních podmínekdiplomová 2011 
Grucmanová ŠárkaMechy v potravě marše Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae)diplomová 2011 
Viktorýnová JanaBrouci stromových dutin v lipové aleji v Šilheřovicíchdiplomová 2011 
Lachová ZuzanaMrchožroutovití brouci nelesních fragmentů v ekosystému nížinného lesadiplomová 2010 
Hajduková LenkaMorfologie a obrušování kusadel u sarančí rodu Tetrixdiplomová 2009 
Knůrová KateřinaRovnokřídlý hmyz (Orthoptera) štěrkových náplavů řeky Morávkydiplomová 2009 
Maňáková ZdeňkaBiotopové preference saranče vrzavé (Psophus stridulus) na Vsetínskudiplomová 2009 
Milčová MiroslavaKoník Chorthippus pullus a koníček Tetrix tuerki v NPP Skalická Morávka - rozšírenie a biotopové preferenciediplomová 2009 
Rožánková LenkaBionomie kobylky ságy na území CHKO Pálavadiplomová 2009 
Ryšán MichalBiotopové preference svižníků rodu Cicindela na kališti Dolu Františekdiplomová 2009 
Suszková JolanaBiotopové preference kobylky ságy ve vztahu k optimálnímu managementu na území CHKO Pálavadiplomová 2009 
Trombiková KarolinaVliv fragmentace lesního biotopu na společenstva nekrobiontních brouků (Silphidae, Leiodidae)diplomová 2009 
Loder JanBionomie koníka jeskynního (Troglophilus neglectus) v břidlicových štolách Nízkého Jeseníkubakalářská 2016 
Mrkvová SilvieKonzumace potravy u marše obecné Tetrix subulata (Orthoptera: Tetrigidae)bakalářská 2016 
Pinkavová MartinaPohyb potravy trávicím traktem u marše Tetrix subulata (Orthoptera: Tetrigidae)bakalářská 2016 
Lyčková IvetaMikrobiotopové preference marše obecné (Tetrix subulata)bakalářská 2015 
Baranová TerezaPotravní biologie kobylek (Orthoptera: Tettigoniidae)bakalářská 2013 
Grygová NikolPotravní biologie saranče blankytné (Sphingonotus caerulans)bakalářská 2013 
Guziurová JanaPotravní biologie saranče modrokřídlé (Oedipoda caerulescens)bakalářská 2013 
Slováková JanaPotravní biologie cvrčků (Orthoptera: Grylloidea)bakalářská 2013 
Čížová KamilaVliv izolace lesních luk a ztráty konektivity bezlesí na biodiverzitu vybraných skupin hmyzubakalářská 2012 
Kaláb OtoNávrh ochranářského managementu pro izolovanou populaci kudlanky nábožnébakalářská 2012 
Kirstová MarkétaPotravní biologie škvorůbakalářská 2012 
Pařík LukášPotravní biologie marše Tetrix subulatabakalářská 2012 
Straková PetraVibrační komunikace marší rodu Tetrixbakalářská 2012 
Šindlářová ZuzanaBionomie lýkožrouta smrkového (Ips typographus) ve střední Evropěbakalářská 2012 
Žídková MichaelaLetová aktivita dřevokaze čárkovaného, Trypodendron lineatum, ve smrkových lesích Nízkého Jeseníkubakalářská 2012 
Fabianová ZuzanaSrovnání sezónní letové aktivity lýkožrouta smrkového (Ips typographus) a lýkožrouta severského (Ips duplicatus) (Coleoptera: Curculionidae)bakalářská 2011 
Jančářová MagdalénaIntraintestinální parazitace marší rodu Tetrixbakalářská 2011 
Lovečková AdélaTrávení rostlinných pletiv u sarančí se zaměřením na rod Tetrixbakalářská 2011 
Musiolek DavidDiurnální aktivita marší rodu Tetrix (Orthoptera: Tetrigidae)bakalářská 2011 
Uhliariková IrenaRovnokřídlý hmyz na různě obhospodařovaných mokřadních loukách v CHKO Poodříbakalářská 2011 
Vrána JanBionomie saranče vrzavé (Psophus stridulus)bakalářská 2011 
Káňová DanielaStřevlíkovití brouci na výsypkách důlní hlušiny Dolu František v Horní Suchébakalářská 2010 
Kupka JiříSložení lesních malakocenóz (Mollusca) v závislosti na vybraných faktorech prostředí na svazích Ostrého (CHKO Beskydy)bakalářská 2010 
Kuřavová KateřinaPotrava marše Tetrix tuerki na základě analýzy obsahu trávicího traktubakalářská 2010 
Filipcová ZuzanaMechy v potravě marše Tetrix ceperoi (Orthoptera: Tetrigidae)bakalářská 2009 
Grucmanová ŠárkaPotravní biologie marše Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae)bakalářská 2009 
Janíček MartinSezónní změny početnosti a prostorové distribuce saranče vrzavé (Psophus stridulus) na vybraných lokalitách na Vsetínskubakalářská 2009 
Martináková HanaTaxocenózy brouků vázaných na mechy v oblasti PR V Podolánkách (CHKO Beskydy)bakalářská 2009 
Lachová ZuzanaBiotopové preference brouků čeledi Silphidae: vazba na lesní a nelesní prostředíbakalářská 2008 
Plasgura LukášRozšíření a ekologické nároky kobylky Isophya pienensis v CHKO Beskydybakalářská 2008 
Svobodová RenátaBezobratlí stromových dutin v lipách vzhledem k jejich společnému výskytu s páchníkem hnědým (Osmoderma eremita)bakalářská 2008 
Viktorýnová JanaMikrobiotopové nároky páchníka hnědého (Osmoderma eremita) v lipových alejích v Šilheřovicích a návrh ochranářského managementubakalářská 2008 
Hajduková LenkaFunkční morfologie kusadel u sarančí (Orthoptera: Caelifera)bakalářská 2007 
Ryšán MichalNávrh ochrany a managementu pro svižníky rodu Cicindela na kališti Dolu Františekbakalářská 2007 


Vybrané aspekty ekologie, druhové ochrany a fylogeneze hmyzu
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vybrané aspekty ekologie, druhové ochrany a fylogeneze hmyzu
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vybrané aspekty ekologie a fylogeneze polyneopterního hmyzu (Orthoptera, Dermaptera)
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Podpora studentů, Dotační titul 3
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Období1/2014 - 8/2015
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Rozvoj a inovace výuky ekologických oborů formou komplementárního propojení studijních programů Univerzity Palackého a Ostravské univerzity
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Období6/2012 - 5/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Mikrobiotopové a potravní preference marší (Orthoptera: Tetrigidae)
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Modernizace a zkvalitnění laboratorních cvičení z fyziologie živočichů a člověka
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Podpora nepřímých výukových forem biologie na Ostravské univerzitě: expozice hmyzu jako nástroj k zefektivnění studia invertebratologických disciplín
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Potravní strategie bryofágního hmyzu
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace a zkvalitnění výuky Cvičení z fyziologie živočichů a člověka
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený