OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Petr Pečinka

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
místnost, podlaží, budova: L 204, budova L
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 553 46 2318
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
1BC1LBiologie I. - cvičení
1BI1LBiologie I.
2BC2LBiologie II.
2BI2LBiologie II.
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
BC1LFBiologie I. - cvičení
BIOINPraktický kurz bioinformatiky
BI1LFBiologie I.
BI2LFBiologie II.
DIPPRDiplomová práce
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSEPříprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
DPROTProteomika
GENZSObecná biologie
MEMOBVybrané metody molekulární biologie
MEMOLVybrané metody molekulární biologie
MOBICMolekulární biologie (praktika)
MOBIPMolekulární biologie (přednáška)
MOBISMolekulární biologie
MOBIUMolekulární biologie
MOLBIMolekulární biologie
MOLBSMolekulární biologie
MOLGEZáklady molekulární biologie a genetiky
OBEBCMolekulární biologie a genetika - cv.
OBEBIObecná biologie
OBEBPMolekulární biologie a genetika - př.
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PDIP1Příprava diplomové práce 1
POMBIPokročilé metody v molekulární biologii
PRBP2Příprava bakalářské práce II
PRS01Specializační seminář 1
PRS02Specializační seminář 2
PRS03Specializační seminář 3
PRS04Specializační seminář 4
PRS05Specializační seminář 5
PRS06Specializační seminář 6
PRS07Specializační seminář 7
PRS08Specializační seminář 8
PRS09Specializační seminář 9
PRS10Specializační seminář 10
PRS11Specializační seminář 11
PRS12Specializační seminář 12
QCII1Článek v index. imp. časopise 1
QCII2Článek v index. imp. časopise 2
QCII3Článek v index. imp. časopise 3
QCIN1Článek v index. neimp. časopise 1
QCIN2Článek v index. neimp. časopise 2
QCIN3Článek v index. neimp. časopise 3
QELMEElektromigrační metody
QMOSYMolekulární systematika
QMVK1Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 1
QMVK2Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 2
QMVK3Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 3
QNVK1Akt. účast na národní vědecké konf. 1
QNVK2Akt. účast na národní vědecké konf. 2
QNVK3Akt. účast na národní vědecké konf. 3
QSTNKStruktura nukleových kyselin
QTOGEToxikologie a genotoxikologie
QVYC1Výuková činnost 1
QVYC2Výuková činnost 2
QZMVPZapojení do mezinárodního výzk. projektu
QZNVPZapojení do národního výzk. projektu
QZSPDZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPKZahraniční studijní pobyt krátkodobý
QZSPSZahraniční studijní pobyt střednědobý
STRNKStruktura a funkce nukleových kyselin
SZMBBČást SZZ: Molekulární Bi a biochemie
VMMOBVybrané metody molekulární biologie
WAMOBAdvanced course of molecular biology
WBIINPractical course of bioinformatics
XGENZZáklady molekulární biologie a genetiky
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
YMOBIMolekulární biologie
YOBBIObecná biologie
ZGENIZáklady genového inženýrství
7BAPRBakalářská práce
7DIPRDiplomová práce
7MOBCMolekulární biologie (cvičení)
7MOBMMolekulární biologie (cvičení malé)
7MOBPMolekulární biologie (přednáška)
7MOBUMolekulární a buněčná biologie
7MOBVMolekulární biologie (cvičení velké)
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDISPokročilý diplomový seminář
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7PMMBPokročilé metody v molekulární biologii
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7SEM4Specializovaný diplomový seminář 4
7SFNKStruktura a funkce NK
7VMMBVybrané metody molekulární biologie
7ZAGIZáklady genového inženýrství
DEMMEElektromigrační metody
BI2LFBiologie II.


AutorNázev práceTypRok
Poláčková PetraStudium struktury promotoru c-myc genu v lineární a superhelikální DNA.diplomová  
Kuchárová ZuzanaStudium interakce proteinu BRCA1 s DNA.diplomová 2017 
Schillerová SarahStudium interakce mutantních proteinů p53 s DNA.diplomová 2017 
Wielgusová KateřinaVliv iontů na interakce proteinu BRCA1 s DNA.diplomová 2017 
Brož DavidIzolace a charakterizace proteinů spojených s apoptózou.diplomová 2016 
Kopečková MonikaPříprava rekombinantních plasmidů pro studium interakcí DNA-protein in vivodiplomová 2015 
Podešvová LucieVyužití "kroslinkování" k analýze interakcí DNA-protein.diplomová 2015 
Staníčková ZuzanaInterakce proteinu p73 s lineární a superhelikální DNA.diplomová 2015 
Wozniaková LucieVliv sekvencí vytvářejících lokální struktury DNA na replikaci plasmidové DNA.diplomová 2015 
Žihala DavidStudium interakcí DNA-protein pomocí "footprintingu"diplomová 2015 
Chvátalová BarboraVliv struktury přirozeně se vyskytující sekvence DNA na interakci s proteinem p53.diplomová 2014 
Drozdková DenisaVyužití gelové elektroforézy pro detekci 3´-konců DNA prodloužených terminální deoxynukleotidyltransferázou.diplomová 2014 
Bažantová PavlaInterakce proteinu p63 s p53CON v lineární a superhelikální DNA.diplomová 2012 
Hodslavská VeronikaMutační analýza genu pro LDL receptor (LDLR) u pacientů s familiární hypercholesterolémiídiplomová 2012 
Klemensová EvaDetekce poškození DNA pomocí piperidinového štěpení, reparačních enzymů a PCR.diplomová 2012 
Kovácsová AndreaVazba nádorového supresoru p53 na tetraplexovou DNA.diplomová 2012 
Moudrá EvaDetekce poškození DNA účinkem průmyslových barviv.diplomová 2012 
Podzimková VeronikaStudium apoptotických změn ve struktuře DNA pomocí elektroforetických metod.diplomová 2012 
Semer JanPoužití polymerázové řetězové reakce pro detekci poškození nativní DNA komplexy oxidu osmičelého a diethylpyrokarbonátu.diplomová 2012 
Boháčová PetraVliv genotoxických a mutagenních látek na topologický stav plasmidové DNAdiplomová 2011 
Hermanová MonikaDetekce lokálních otevřených struktur v přirozených p53-vazebných sekvencích pomocí strukturních sond.diplomová 2011 
Široká JanaElektrochemická detekce jednořetězcových úseků získaných pomocí terminální transferázy v kružnicové a lineární DNA.diplomová 2011 
Maršálková KarlaVliv dvoumocných iontů na sekvenčně-specifickou vazbu proteinu p53 na scDNAdiplomová 2010 
Dočkalová ZuzanaStudium rizika genetické eroze při konzervaci genetických zdrojů hrachu setého (Pisum sativum L.) pomocí SSR markerůdiplomová 2009 
Červeň JiříDetekce mutagenních a potencionálně genotoxických látek pomocí změn topologického stavu plasmidové DNAdiplomová 2008 
Matějová AnetaVliv proteinu c-myc na vznik nádorů.bakalářská 2017 
Vanduchová VeronikaVliv proteinu pAPC na vznik nádorů.bakalářská 2017 
Niziolová AnnaVazba BRCA1 na poškozenou DNA. Interakce s proteiny.bakalářská 2016 
Skýbová TerezaUtváření epigenetických vzorců během vývoje Drosophila melanogaster.bakalářská 2016 
Ručková RomanaDetekce lokálních struktur DNA in vitro a in vivo.bakalářská 2015 
Wielgusová KateřinaVliv nádorového supresoru BRCA1 na opravu poškozené DNA.bakalářská 2015 
Beinhauerová MartinaStruktura a funkce nádorového supresoru BRCA1.bakalářská 2014 
Beinhauerová MonikaInterakce proteinů rodiny 14-3-3 s DNA.bakalářská 2014 
Kuchárová ZuzanaStrukturní změny v regulačních oblastech protoonkogenů a nádorových supresorů.bakalářská 2014 
Kwaśný OndřejInterakce proteinu IFI16 s DNA a proteiny.bakalářská 2014 
Schillerová SarahVliv mutací v genu pro p53 na vznik nádorů: změna vazebných preferencí, místa nejčastějších mutací.bakalářská 2014 
Brož DavidAnalýza interakce proteinu p53 se sekvencemi bez p53CON.bakalářská 2013 
Kopečková MonikaVazba proteinu p53 s DNA neobsahující p53CON sekvence v lineární a superhelikální DNA.bakalářská 2013 
Kortišová LuciePrůmyslová barviva a jejich interakce s DNA.bakalářská 2013 
Podešvová LucieStrukturní analýza přirozeně se vyskytujících sekvencí interagujících s nádorovým supresorem p53.bakalářská 2013 
Wozniaková LucieVliv látek testovaných v Amesově testu na topologický stav plasmidové DNA.bakalářská 2013 
Žihala DavidChromatinová imunoprecipitace jako nástroj výzkumu interakce proteinu p53 s DNA.bakalářská 2013 
Bahounková HanaImunochemické metody při výzkum nádorového supresoru p53.bakalářská 2012 
Chvátalová BarboraStrukturní analýza p53-vazebné sekvence v superhelikální a lineární DNA.bakalářská 2012 
Feber KamilMožnosti využití dvoupovrchových elektrochemických metod k analýze nukleových kyselin.bakalářská 2012 
Holubová AnetaSekvenčně-nespecifické interakce proteinu p53 s DNA.bakalářská 2012 
Janečková EmaSekvence vytvářející čtyřřetězcové struktury - vlastnosti, výskyt, jejich role v expresi genů.bakalářská 2012 
Königová AdélaDetekce strukturních změn v promotoru c-myc genu pomocí strukturních sond a polymerázové řetězové reakce.bakalářská 2011 
Zbránková VeronikaStruktura homopurin.homopyrimidinových sekvencí, jejich role při vzniku genetických onemocnění.bakalářská 2011 
Bažantová PavlaVazba proteinu p63 na sekvenčně-specifická vazebná místa proteinu p53.bakalářská 2010 
Ondráček TomášDetekce poškození DNA pomocí piperidinu a polymerázové řetězové reakce.bakalářská 2010 
Semer JanOptimalizace podmínek polymerázové řetězové reakce pro detekci poškození DNA komplexy oxidu osmičelého a diethylpyrokarbonátu.bakalářská 2010 
Boháčová PetraPorovnání chování genotoxických látek in vitro a in situbakalářská 2009 
Hermanová MonikaStrukturní charakteristika přirozeně se vyskytujících vazebných sekvencí nádorového supresoru p53bakalářská 2009 
Klemensová EvaDetekce poškození DNA pomocí PCR.bakalářská 2009 
Mičková PavlínaDetekce potencionálně genotoxických látek pomocí změn topologického stavu plasmidové DNAbakalářská 2009 
Moudrá EvaDetekce mutagenních a potencionálně genotoxických látek pomocí reparačních enzymůbakalářská 2009 
Široká JanaDetekce poškození DNA pomocí elektrochemických metod.bakalářská 2009 
Urbanová ŠárkaPříprava rekombinantních plasmidů obsahujících p53CON místa. Charakterizace interakce proteinu p53 s připravenými plasmidybakalářská 2009 
Kovácsová AndreaAlkylace DNA a metody detekce poškození DNAbakalářská 2008 
Maršálková KarlaVazba nádorového supresoru p53 na lokální otevřené struktury v superhelikální DNAbakalářská 2008 
Šafarčíková LucieSekvenčně-specifická a sekvenčně-nespecifická vazba nádorového supresoru p53 na scDNAbakalářská 2008 
Zumrová KateřinaVyužití elektrochemických metod při detekci poškození DNAbakalářská 2008 
Dočkalová ZuzanaStudium genetické stability na vybraných genotypech hrachu setého (Pisum sativum L.)bakalářská 2007 
Dohnalová TáňaInaktivace genu FAD2 desaturázy lnu setého (Linum ussitatisimum L.) pomocí transgenní technologie RNA interferencebakalářská 2007 


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
rss
social hub