OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Rudolf Peter

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Ing. Rudolf Peter, CSc.
místnost, podlaží, budova: C 510, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2192
731 444 483
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Taraba, B., Peter, R. a Slovák, V. Calorimetric investigation of chemical additives affecting oxidation of coal at low temperatures. FUEL PROCESS TECHNOL. 2011, roč. 92, s. 712-715. ISSN 0378-3820.
Maršálek, R. a Peter, R. REDUCING OF ZINC IN FERRITE SLURRIES - GOETHITE PROCESS. In: Proceedings: 15th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava, Czech republic: Publishing services department, VŠB - Technical university of Ostrava, 2011. Publishing services department, VŠB - Technical university of Ostrava, 2011. s. 153-158. ISBN 978-80-248-2388-1.
Maršálek, R. a Peter, R. Možnosti srážení železa z roztoku - goethitový proces. In: Odpadové fórum. Praha: CEMC, 2010. CEMC, 2010. s. 1-7. ISBN 978-80-85990-12-6.
Maršálek, R. a Peter, R. Reducing of Zinc in Ferrite Slurries - Goethite Process. In: Ecbalance. Tokio. 2010.
Haluzík, M. a Peter, R. Inovace laboratoře biochemie v oblasti biochemických separačních metod a enzymové kinetiky. 2009.
Slovák, V., Taraba, B., Solárová, M., Navrátilová, Z., Maršálek, R., Kalina, J., Haluzík, M. a Peter, R. Chemie na Sezskoostravském hradě. 2008.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, krajské kolo kategorie A a E. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, soutěžní úlohy studijní a praktické části. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, ústřední kolo kategorie A a E. 2007.
Slovák, V., Maršálek, R. a Peter, R. Low-temperature oxidation of coal by thermal analysis. In: SFC07 Congress. Paris. 2007.
Peter, R. Organická chemie 4. 2007.
Peter, R. Organická chemie 5. 2007.
Taraba, B. a Peter, R. Triple Role of Water in View of Spontaneous Heating of Coal. In: International Conference on Coal Science and Technology 2007. The University of Nottingham. 2007.
Taraba, B. a Peter, R. Triple Role of Water in View of Spontaneous Heating of Coal. In: ICCS and T - Short abstracts. University of Nottingham: University of Nottingham, 2007. University of Nottingham, 2007. s. 62-65. ISBN 92-9029-437-X.
Taraba, B., Peter, R., Slovák, V. a Maršálek, R. INTERAKCE KYSLÍKU S UHELNOU HMOTOU Z POHLEDU CHEMIKA (Příspěvek pracovníků katedry chemie PřF OU k poznání procesu oxidace a samovzněcování uhlí). In: Přinos univerzit k transformaci regionů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. Ostravská univerzita, 2006. s. 149-152. ISBN 80-7368-225-7.
Taraba, B., Peter, R., Slovák, V., Janek, J. a Dušková, A. STUDIUM TEPLOTNÍ DYNAMIKY POČÁTEČNÍ FÁZE OXIDAČNÍHO PROCESU UHLÍ. In: Documenta Geonica 2006. Ostrava: Ústav Geoniky AV ČR, 2006. Ústav Geoniky AV ČR, 2006. s. 163-168. ISBN 80-86407-10-1.
Taraba, B. a Peter, R. INITIAL STAGE OF COAL OXIDATION IN VIEW OF THRESHOLD TEMPERATURE. In: International Conference on Coal Science and Technology: Proceedings of the International Conference on Coal Science and Technology 2005 Naha, Okinawa, Japonsko. Okinawa, Japonsko: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tsukuba, 2005. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tsukuba, 2005. s. 401-413.
Taraba, B. a Peter, R. Kritická teplota samovznícení - kalorimetrický pohled. In: 27. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář . Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. Univerzita Pardubice, 2005. s. 37-40. ISBN 80-7194-764-4.
Taraba, B., Peter, R., Slovák, V. a Janek, J. Oxidační proces uhlí z pohledu kritické (prahové) teploty.. Uhlí - Rudy - Geolgický průzkum. 2005, roč. 53, s. 26-30. ISSN 1210-7697.
Peter, R. Influence of metals on the phenol-formaldehyde resin degradation in friction composites. Polymer Degradation and Stability. 2004, roč. 84, č. 4, s. 49-69. ISSN 0141-3910/S.
Taraba, B. a Peter, R. Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku. Uhlí -rudy - geologický průzkum. 2004, roč. 11, č. 12, s. 8-10. ISSN 1210-7697.
Peter, R. Organická chemie 2. 2004.
Peter, R. Organická chemie 3. 2004.
Taraba, B. a Peter, R. Calorimetric Study of Coal Interactions with Additives Inhibiting Self-heating Process. In: 12th International Conference on Coal Science. Cairns. 2003.
Taraba, B. a Peter, R. Calorimetric Study of Coal Interactions with Additives Inhibting self-Heating Process. In: 12th International Conference on Coal Science : Proceedings of the 12th International Conference on Coal Science 2.listopadu Cairns, Austrálie. Austrálie: IEA Clean Coal Centre, 2003. IEA Clean Coal Centre, 2003. s. 1-4.
Peter, R. Organická chemie 1. 2003.
Taraba, B. a Peter, R. Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku. In: Kalorimetrický seminář 2002: Kalorimetrický seminář 2002 (Sborník příspěvků) 20020527 Seč u Chrudimi. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 147-150. ISBN 80-7042-824-4.
Peter, R. Aktivní formy kyslíku a jejich působení na uhelnou hmotu. In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie: Acta Facultatis Rewrum Naturalium Univerzitas Ostraviensis Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 137-137. ISBN 80-7042-817-1.
Peter, R. Aparatura pro sledávání průběhu reakce v systému plyn-pevná látka na základě změn dielektrika. In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie: Acta Facultatis Rerum Naturalium Univerzitas Ostraviensis Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 147-147. ISBN 80-7042-817-1.
Taraba, B. a Peter, R. Physical and chemical action of additives inhibiting self-heating of coal. In: 11th International Conference on Coal Science: Exploring the Horizons of Coal 2001-09-30 San Francisco,USA. Pittsburgh: National Energy Technology Laboratory, 2001. National Energy Technology Laboratory, 2001. s. 224-226.
Peter, R. Snížení oxireaktivity uhlí působením oxidu dusnatého. In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie: Acta Facultatis Rerum Univerzitas Ostraviensis Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 139-144. ISBN 80-7042-810-4.
Peter, R. a Taraba, B. About possible chemical reactions taking place during attack of water on pre-heated coal. In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitas Ostraviensis: Physica-Chemia . Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. Ostravská univerzita, 1999. s. 55-59. ISBN 80-7042-782-5.
Taraba, B., Peter, R. a Duber, S. Působení vody jako děj zvyšující náchylnost uhlí k samovznícení. Uhlí-rudy-geologický průzkum. 1999, roč. 6, s. 30-32. ISSN nemá.
Taraba, B. a Peter, R. Quenching by Water as Process Leading to Increase in Spontaneous Combustion Liability of Coal. In: 8th Australian Coal Science: Proceedings of the 8th Australian Coal Science Conference 1998-12-07 . New South Wales: The University of New South Wales, 1998. The University of New South Wales, 1998. s. 380-381. ISBN 0 9586949 1 5.
Pánek, P., Peter, R., Štarha, R. a Slaná, Z. Základy laboratorní techniky. 1996.
Pánek, P., Peter, R. a Holý, M. Laboratorní technika. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1991. 91 s.


AutorNázev práceTypRok
Klužák MichalStudium povrchových vlastností materiálů pro akumulátorové hmoty na bázi hydroxidu nikelnatéhodiplomová 2010 
Witasek RomanVliv reakčních podmínek na schopnost uhlí katalyzovat redoxní reakcediplomová 2010 
Pavlíček DavidSledování UV stability barviv a pigmentů používaných v ochranných přípravcích na dřevodiplomová 2009 
Przybylková BarboraMožnost využití Fe kalů z výroby chloridu zinečnatéhodiplomová 2009 
Foldynová KateřinaStudium kinetiky oxidace vodných roztoků jodidů vzdušným kyslíkem za katalýzy uhlídiplomová 2008 
Kajfošová BarboraMultimediální průvodce laboratorním cvičením z organické chemie Idiplomová 2008 
Konvičková PetraPřehradní nádrže jako zdroj tepelné energiediplomová 2008 
Marečková KateřinaMultimediální průvodce laboratorním cvičením z organické chemie IIdiplomová 2008 
Krajcová ZuzanaOxidační reakce na morfinovém skeletu a jejich využití v syntéze morfinanůdiplomová 2007 
Durčáková EvaKarboxylové a sulfonové kyseliny a jejich deriváty ? syntézy vhodné pro laboratorní cvičení v bakalářském stupni.bakalářská 2014 
Zádrapa PavelHeterocyklické sloučeniny - syntézy vhodné pro laboratorní cvičení v bakalářském stupni.bakalářská 2014 
Maňáková LucieHalogenderiváty uhlovodíků a ethery - syntézy vhodné pro laboratorní cvičení v bakalářském stupni.bakalářská 2013 
Rogowski PetrAromatické uhlovodíky a jejich deriváty-syntézy vhodné pro laboratorní cvičení v bakalářském stupni.bakalářská 2013 
Lenčéšová MarikaNeionogenní tenzidy a možnosti jejich odstraňování z vodných roztoků pomocí vhodných sorbentů.bakalářská 2011 
Tkáč MartinMožnosti využití horkovzdušné pistole v laboratoři organické chemie.bakalářská 2011 
Fluksa MartinPerspektivy příprav a využití fullerenůbakalářská 2009 
Glabazňa MilanModerní způsoby příprav a využití syntetických diamantůbakalářská 2009 
Mihočová SilvieNáhrada toxického chromu při oxidacích ogranických sloučeninbakalářská 2009 
Witasek RomanSchopnost uhlí ovlivňovat průběh redoxních reakcíbakalářská 2008 
Foldynová KateřinaSingletový kyslíkbakalářská 2006 
Izraelová AlexandraInterakce singletového kyslíku s organickou hmotoubakalářská 2006 


Studium vlivu elektronové konfigurace kyslíku na mechanismus oxidace uhlíkatých látek
Hlavní řešitelIng. Rudolf Peter, CSc.
Období4/2007 - 12/2009
PoskytovatelDěkanát PřF, Katedra chemie
Stavukončený
Možnosti inhibice procesu oxidace uhlí
Hlavní řešitelIng. Rudolf Peter, CSc.
Období1/2000 - 12/2002
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub