OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Tibor Paulík

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. Ing. Tibor Paulík, CSc.
místnost, podlaží, budova: A 110, budova A
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra matematiky (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2132
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Paulík, T. Social ekonomy and its place in economic theory. ISBN 978-80-225-3213-6.
Paulík, T. Economic policy consequences of new institutional economics. Knowledge and global ekonomy. International aspekt.. ISBN 978-83-931651-4-8.
Paulík, T. Metody optimalizace hospodářské politiky. Bratislava: EU NHF Bratislava, 2010. EU NHF Bratislava, 2010. ISBN 978-80-225-3067-5.
Paulík, T. Optimization methods of economic policy. ISBN 978-80-225-3067-5.
Paulík, T. Hospodářsko politické důsledky nové institucionální ekonomie. In: Elektronický zborník príspevlov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: EU Bratislava, 2009. EU Bratislava, 2009. ISBN 978-80-225-2742-2.
Paulík, T. Jak daleko je české euro?Daleko!. In: Nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy. Rzeszow: Uniwersytet Rzeszowski, 2009. Uniwersytet Rzeszowski, 2009. s. 233-244. ISBN 978-83-7338-463-7.
Paulík, T. Hospodářská politika a dlouhodobý růst. In: Nieroównosci spoleczne a wzrost gospodarczy,. Rzeszow, PR: Uniwersytet Rzeszowski, 2008. Uniwersytet Rzeszowski, 2008. s. 135-145. ISBN 978-83-7338-368-5.
Paulík, T. Makroekonomické projekce pro eurozónu. In: Elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Katedra hospodárskej politiky. NHF, EU Bratislava, 2008. Katedra hospodárskej politiky. NHF, EU Bratislava, 2008. ISBN 978-80-225-2553-4.
Paulík, T. Dopad politického cyklu na konvergenční program České republiky. In: Elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Bratislava: EU NHF Bratislava, 2007. EU NHF Bratislava, 2007. s. 264-269. ISBN 978-80-225-2351-6.
Paulík, T. Hospodářskopolitické implikace ordoliberalismu. In: International Conference Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets. Ostrava: VŠB Technická univerzita, Ekonomická fakulta , 2007. VŠB Technická univerzita, Ekonomická fakulta , 2007. ISBN 978-80-248-1457-5.
Paulík, T. Nové výzvy pro přípravu a realizaci projektů EU. In: International Conference Research in the area of economics and company management Education and development of competenciens in managerial and economics disciplines European structural funds projects. Brno: Faculty of Business and Management, University of Techology , 2007. Faculty of Business and Management, University of Techology , 2007. ISBN 978-80214-3482-0.
Paulík, T. a Švantnerová, L. Ponímanie vlastníctva v ekonomickej teórii. Národohospodářský obzor. 2007, s. 62-73. ISSN 1213-2446.
Paulík, T. a Pellešová, P. Hospodářská politika pro neekonomické fakulty. Distanční studijní opora. 2006.
Paulík, T. Konvergenčný proces v krajinách V4. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovenská ekonomika mýty a fakty o realite. Košice: EUKE Košice, 2006. EUKE Košice, 2006. ISBN 80-225-2217-1.
Paulík, T. Makroekonomická výkonnost české ekonomiky. In: Zborník z medzinárodnej konferencie Znalostná ekonomika-nové výzvy pre národohospodársku vedu. Bratislava: NHF EU Bratislava, 2006. NHF EU Bratislava, 2006. ISBN 80-225-2249-X.
Paulík, T. a Pellešová, P. Makroekonomie pro bakalářské studium. 2006.
Paulík, T. a Pellešová, P. Mikroekonomie pro bakalářské studium. 2006.
Paulík, T. Stav a výhľad konvergenčného procesu v krajinách V4. Národohospodářský obzor. 2006, ISSN 1213-2446.
Paulík, T. a Valach, E. Trvalo udržateľný rozvoj pohľadom ekonomickej teorie. Národohospodářský rozvoj. 2006, ISSN 1213-2446.
Paulík, T. Vývoj konvergenčného procesu v krajinách V4. Perspective, vědecký časopis. 2006, roč. X, ISSN 154-9921.
Paulík, T. a Pellešová, P. Základy ekonomie. Distanční studijní opora. 2006.
Paulík, T. a Pellešová, P. Etika hospodářských soustav. In: Zborník z medzinárodnej konferencie Etika v ekonomickom prostredí III. Banská Bystrica: EF UMB Banská Bystrica, 2005. EF UMB Banská Bystrica, 2005.
Paulík, T. a Pellešová, P. Makroekonomické prostředí České republiky. In: Zborník z medzinárodnej konferencie Hospodárska a sociálna politika SR po vstupe do EU. Bratislava: NHF EU Bratislava, 2005. NHF EU Bratislava, 2005.
Paulík, T. a Valach, E. Slovensko-rok 2004. Ekonomická revue. 2005, roč. 8, ISSN 1212-3954.
Paulík, T. a Pellešová, P. Sociální stát a globalizace. In: Zborník z medzinárodnej konferencie Determinanty sociálneho rozvoja. Banská Bystrica: EF UMB Banská Bystrica, 2005. EF UMB Banská Bystrica, 2005.
Paulík, T. a Pellešová, P. Česká ekonomika na prahu Evropské unie (Otázky reálné konvergence). Perspective,vědecký časopis. 2004, roč. VIII, ISSN ISSN 154-9921.
Paulík, T. Karel Englis. Banking Journal Biatec, www.nbs.sk. 2004, roč. XII,
Paulík, T. Karel Engliš. Biatec. 2004, roč. 12, ISSN 1335-0900.
Paulík, T. a Pellešová, P. Makroekonomie. Distanční studijní opora.. 2004.
Paulík, T. Vývoj demokracie a transformace ve vybraných zemích . In: Zborník z medzinárodnej konferencie Hospodárska a sociálna politika v predvstupnom procese SR. Bratislava: NHF EU Bratislava, 2004. NHF EU Bratislava, 2004. ISBN 80-225-1851-4.
Paulík, T. Etika hospodářství. In: Zborník z medzinárodnej konferencie Etika v ekonomickom prostredí II. Banská Bystrica: EF UMB Banská Bystrica, 2003. EF UMB Banská Bystrica, 2003. ISBN 80-8005-757-8.
Paulík, T. Výuka makroekonomie na OPF SU v Karviné. In: Zborník z medzinárodnej konferencie V4 Implementácia štandardov EU vo vzdelávaní a vede. Banská Bystrica: EF UMB Banská Bystrica, 2003. EF UMB Banská Bystrica, 2003. ISBN 80-8055-797-7.
Paulík, T. a Pellešová, P. Vývoj demokratizačního procesu a ekonomické transformace v zemích střední a východní Evropy a v bývalých zemích Sovětského Svazu. Národohospodářský obzor. 2003, ISSN 1213-2446.
Paulík, T. Vývoj politického a společenského kapitálu v období transformace české ekonomiky. Perspective, vědecký časopis. 2003, roč. VII, ISSN 154-9921.
Paulík, T. Hospodářská politika. 2002.
Paulík, T. a Pellešová, P. Makroekonomie. 2002.
Paulík, T. Politickoekonomický cyklus a jeho vliv na tvorbu a realizaci hospodářské politiky.. In: Zborník z medzinárodnej konferencie Ekonomická teória a prax dnes a zajtra.. Banská Bystrica: EF UMB Banská Bystrica, 2002. EF UMB Banská Bystrica, 2002. ISBN 80-8055-639-3.
Paulík, T. Politickoekonomický cyklus pohledem ekonomické teorie. . Acta oeconomica. 2002, ISSN 80-8055-592-3.
Paulík, T. a A Kolektiv, Regionální rozvoj v podmínkách sbližování a vstupu České republiky do Evropské unie. Karviná: OPF SU Karviná, 2002. Studia Oeconomica. 327 s. ISBN 80-7248-181-9.
Paulík, T. Komparace výkonnosti ČR a vybraných zemí EU.. In: Sborník z mezinárodní konference Česká ekonomika na přelomu tisíciletí.. Brno: ESF MU Brno, 2001. ESF MU Brno, 2001. ISBN 80-210-2537-9.
Paulík, T. Politickoekonomický cyklus v hospodářské politice. In: Rozvoj regionů v integrující se Evropě.. Karviná: OPF SU Karviná, 2001. OPF SU Karviná, 2001. ISBN 80-7248-121-5.


AutorNázev práceTypRok
Erdelyiová PavlaNEZAMĚSTNANOST V OSTRAVĚ - SO ORP V LETECH 2010 ? 2015diplomová 2017 
Dodulíková SilviaNEZAMĚSTNANOST V OKRESE ČADCA V LETECH 2010 - 2015diplomová 2016 
Dardová KateřinaSTRUKTURÁLNÍ FONDY EVROPSKÉ UNIE 2014 ? 2020 : NOVÉ VÝZVY PRO ČESKOU REPUBLIKUdiplomová 2015 
Pavlíková TerezaKRÁTKODOBÁ PROGNÓZA VÝVOJE NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICEdiplomová 2015 
Šimečková HanaVÝVOJ INFLACE V ČR A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EUdiplomová 2014 
Vavrečková EvaVÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V LETECH 2008 - 2012diplomová 2013 
Zeldová KateřinaVÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI V LETECH 2008 - 2012diplomová 2013 
Kořínek JanVÝVOJ A KRÁTKODOBÁ PROGNÓZA INFLACE V ČESKÉ REPUBLICE V OBDOBÍ LET 2005- 2013diplomová 2012 
Swakoňová LenkaVÝVOJ A KRÁTKODOBÁ PROGNÓZA NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V OBDOBÍ LET 2005 - 2013diplomová 2012 
Šelcová KláraANALÝZA VLIVU FINANČNÍ KRIZE NA VÝKONNOST ČESKÉ EKONOMIKYdiplomová 2011 
Försterová MonikaStínová ekonomika v České republicediplomová 2010 
Holišová PetraSociálně ekonomické dopady vývoje nezaměstnanosti okresu Vsetín v období let 2005 - 2009diplomová 2010 
Navara LucieSociálně ekonomické dopady vývoje nezaměstnanosti absolventů středních škol v Třebíči v období let 2005 - 2009diplomová 2010 
Nguyen Thi Kim CucHospodářský a sociální rozvoj Vietnamské socialistické republiky v letech 2001 - 2010diplomová 2010 
Pala TomášSociálně-ekonomické dopady vývoje nezaměstnanosti absolventů středních škol v Karviné v období let 2005-2009diplomová 2010 
Peterková EvaSociálně ekonomické dopady vývoje nezaměstnanosti okresu Opava v období let 2005-2009diplomová 2010 
Satke TomášAPLIKACE EKONOMETRICKÝCH MODELŮ NA PROGNOZOVÁNÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJEdiplomová 2010 
Gajdošíková VěraKOMPARATIVNÍ ANALÝZA TVORBY A UŽITÍ HRUBÉHO DOMÁCÍHO PRODUKTU ČR V LETECH 2005 - 2009diplomová 2009 
Šušlíková ZdeňkaKOMPARATIVNÍ ANALÝZA VÝVOJE INFLACE V ČESKÉ EKONOMICE V LETECH 2005 - 2009diplomová 2009 
Židková EvaKOMPARATIVNÍ ANALÝZA VÝVOJE NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ EKONOMICE V LETECH 2005 - 2009diplomová 2009 
Brodová NatálieVÝVOJ HRUBÉHO DOMÁCÍHO PRODUKTU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 2009 - 2014bakalářská 2014 
Kuželová NikolaVÝVOJ INFLACE V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 2009 - 2014bakalářská 2014 
Svěchová BarboraVÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 2009 - 2014bakalářská 2014 
Hudáková AlenaAnalýza vývoje nezaměstnanosti v ČR v období let 2004-2008bakalářská 2009 
Mertová PavlaAnalýza vývoje inflace v České republice v období let 2004-2008bakalářská 2009 
Šelcová KláraAnalýza vývoje hrubého domácího produktu v ČR v období let 2004-2008bakalářská 2009 
Gajdošíková VěraVývoj výkonnosti české ekonomiky v letech 2001 - 2006bakalářská 2007 
Nguyen Thi Kim CucCharakteristika transformačního procesu české ekonomikybakalářská 2007 
Satke TomášVývoj nezaměstnanosti v České republice v letech 2001 - 2006bakalářská 2007 
Šušlíková ZdeňkaVývoj inflace v České republice v letech 2001-2006bakalářská 2007 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub