OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Tomáš Zelenka

Tomáš Zelenka

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 411, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 553 46 2210
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.ŠTEFELOVÁ, J., Zelenka, T. a Slovák, V. Biosorption (removing) of Cd(II), Cu(II) and methylene blue using biochar produced by different pyrolysis conditions of beech and spruce sawdust. Wood Science and Technology. 2017, roč. 51, č. 6, s. 1321-1338. ISSN 1432-5225.
Taraba, B. a Zelenka, T. Study of micropores accessibility in coals and activated carbon using immersion heats with C1-C4 alkanols. J THERM ANAL CALORIM. 2017, č. 128, s. 1505-1512. ISSN 1388-6150.
Zelenka, T. Study of transport kinetics during the adsorption and desorption of N2 at 77 K on microporous and mesoporous materials. In: 11th International Symposium on the Characterization of Porous Solids (COPS-XI). Avignon. 2017.
Zelenka, T. Adsorption and desorption of nitrogen at 77 K on micro- and meso- porous materials: Study of transport kinetics. MICROPOR MESOPOR MAT. 2016, roč. 227, s. 202-209. ISSN 1387-1811.
Zelenka, T. KINETIKA ADSORPCE A DESORPCE N2 (- 196 °C) V PRŮBĚHU ZAPLŇOVÁNÍ MIKROPÓRŮ A MEZOPÓRŮ O RŮZNÝCH VELIKOSTECH. In: 68. sjezd chemických společností. Praha. 2016.
Veselá, P., Slovák, V., Zelenka, T., Koštejn, M. a Mucha, M. The influence of pyrolytic temperature on sorption ability of carbon xerogel based on 3-aminophenol-formaldehyde polymer for Cu(II) ions and phenol. J ANAL APPL PYROL. 2016, č. 121, s. 29-40. ISSN 0165-2370.
Zelenka, T. Adsorption and desorption of nitrogen on different-sized subbituminous coal: Kinetics of micro- and mesopore filling. In: International Conference on Coal Science & Technology 2015: ICC&T 2015 Conference Papers 2015-09-27 Melbourne, Australia.
Zelenka, T. a Taraba, B. Sorption of CO2 on low-rank coal: Study of influence of various drying methods on microporous characteristics. INT J COAL GEOL. 2014, roč. 132, s. 1-5. ISSN 0166-5162.
Zelenka, T. Effect of pre-treatment procedure on micropore system characteristics of subbituminous coal. Materials Characterisation VI. 2013, roč. 77, s. 53-63. ISSN 1743-3533.
Maršálek, R. a Zelenka, T. Chemické rovnováhy kolem nás i v nás. 2012.

Zobrazit všechny publikaceAutorNázev práceTypRok
Smékalová DanielaStudium objemových změn uhlíkatých látek při změně vlhkostibakalářská 2016 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub