OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Tomáš Zelenka

Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty

titul, jméno, příjmení:Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 411, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 553 46 2210
e-mail: tomas.zelenka@osu.cz
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Zelenka, T. Adsorption and desorption of nitrogen at 77 K on micro- and meso- porous materials: Study of transport kinetics. MICROPOR MESOPOR MAT. 2016, roč. 227, s. 202-209. ISSN 1387-1811.
Zelenka, T. KINETIKA ADSORPCE A DESORPCE N2 (- 196 °C) V PRŮBĚHU ZAPLŇOVÁNÍ MIKROPÓRŮ A MEZOPÓRŮ O RŮZNÝCH VELIKOSTECH. In: 68. sjezd chemických společností. Praha. 2016.
Veselá, P., Slovák, V., Zelenka, T., Koštejn, M. a Mucha, M. The influence of pyrolytic temperature on sorption ability of carbon xerogel based on 3-aminophenol-formaldehyde polymer for Cu(II) ions and phenol. J ANAL APPL PYROL. 2016, č. 121, s. 29-40. ISSN 0165-2370.
Zelenka, T. Adsorption and desorption of nitrogen on different-sized subbituminous coal: Kinetics of micro- and mesopore filling. In: International Conference on Coal Science & Technology 2015: ICC&T 2015 Conference Papers 2015-09-27 Melbourne, Australia.
HRVOLOVÁ, B., Zelenka, T. a Kalina, J. LABORATORNÍ CVIČENÍ Z METOD FYZIKÁLNÍ CHEMIE. 2014.
HRVOLOVÁ, B., Kalina, J. a Zelenka, T. METODY FYZIKÁLNÍ CHEMIE - INOVACE LABORATORNÍHO CVIČENÍ. In: 66.sjezd chemických společností. Ostrava. 2014.
Zelenka, T. Sorption experiments on carbon solids. In: 57. Zjazd PTChem i SiTPChem. Częstochowa. 2014.
Zelenka, T. a Taraba, B. Sorption of CO2 on low-rank coal: Study of influence of various drying methods on microporous characteristics. INT J COAL GEOL. 2014, roč. 132, s. 1-5. ISSN 0166-5162.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
Zelenka, T. Studium texturních a adsorpčních parametrů uhlíkatých adsorbentů. In: 66. Sjezd chemických společností. Ostrava. 2014.
Slovák, V., Veselá, P., ŠTEFELOVÁ, J., Palkovská, M. a Zelenka, T. Carbon aerogels - the new field for thermoanalytical studies. ICTAC News. 2013, s. 45-55.
ŠTEFELOVÁ, J., Mucha, M. a Zelenka, T. Cellulose acetate-based carbon xerogels and cryogels. Materials Characterisation VI. 2013, roč. 77, s. 65-75. ISSN 1743-3533.
Zelenka, T. Effect of pre-treatment procedure on micropore system characteristics of subbituminous coal. Materials Characterisation VI. 2013, roč. 77, s. 53-63. ISSN 1743-3533.
Slovák, V., VESELÁ, P., Štefelová, J., Palkovská, M., Zelenka, T., Čeplík, T. a Bandevská, V. Možnosti termické analýzy při přípravě a studiu uhlíkatých aerogelů, xerogelů a kryogelů.. In: Nejnovější aplikace měření termické analýzy.... Praha: Specion s.r.o.. 2013.
Zelenka, T. a Štefelová, J. Souvislost mezi mikroporézními charakteristikami uhlíkatých adsorbentů a jejich schopností adsorbovat Pb(II) z vodných roztoků. In: 65. zjazd chemikov. Vysoké Tatry: Slovenská chemická spoločnost. 2013.
Štefelová, J., Mucha, M., Zelenka, T. a Slovák, V. SURFACE CHARACTERISATION OF CELLULOSE-BASED CRYOGELS. In: 56th Annual Scientific Meeting of the Polish Chemical Society (PTChem) and the Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry (SITPChem). Siedlce. 2013.
Zelenka, T. Vliv způsobu předúpravy na mikroporézní parametry hnědého uhlí zjištěné adsorpcí CO2. In: Studentská vědecká konference (kategorie Věda má budoucnost). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Zelenka, T. Effect of pyrolysis conditions on the specific surface area of carbon aerogels. In: 4th EuCheMS Chemistry Congress. Praha. 2012.
Maršálek, R. a Zelenka, T. Chemické rovnováhy kolem nás i v nás. 2012.
Zelenka, T. Vliv různých typů sušení na povrchové vlastnosti uhlíkatých aerogelů. In: 64. sjezd chemických společností. Olomouc: Česká společnost chemická. 2012.
Zelenka, T. Vliv různých typů sušení na povrchové vlastnosti uhlíkatých aerogelů. In: Studentská vědecká konference (kategorie Věda má budoucnost). Ostrava: Ostravská univerzita. 2012.
Zelenka, T. a Slovák, V. Uhlíkaté aerogely a jejich aplikace. In: 63. zjazd chemikov. Vysoké Tatry: Slovenská chemická spoločnost. 2011.


AutorNázev práceTypRok
Smékalová DanielaStudium objemových změn uhlíkatých látek při změně vlhkostibakalářská 2016 


Dvouvrstvé uhlíkaté adsorbenty
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Rozvoj studijních oborů katedry chemie
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelInstitucionální podpora
Stavřešený
Charakterizace povrchu porézních materiálů.
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Studium texturních parametrů uhlíkatých látek sorpčními metodami a NMR relaxační technikou
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený