OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Úřední deska

Úřední deska

Oznámení o konání obhajob disertačních prací a státních doktorských zkoušek

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf ikona pdf

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky a obhajoby - Mgr. Petr Samiec

Dokument je ve formátu *.pdf ikona pdf

Harmonogram akademického roku na Přírodovědecké fakultě OUNejvyšší počty přijímaných studentů do akademického roku 2017-2018

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pro akademický rok 2017/2018 podle § 49 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů jsou zveřejněny na webových stránkách Přírodovědecké fakulty.