OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Václav Karlický

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Václav Karlický, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: M 311, budova M
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2156
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Garab, G., Ughy, B., de Waard, P., Akhtar, P., Javornik, U., Kotakis, C., Šket, P., Karlický, V., Materová, Z., Špunda, V., Plavec, J., van Amerongen, H., Vígh, L., Van As, H. a Lambrev, P. Lipid polymorphism in chloroplast thylakoid membranes - as revealed by 31P-NMR and timeresolved merocyanine fluorescence spectroscopy. Scientific Reports. 2017, č. 7, s. 1-11. ISSN 2045-2322.
Materová, Z., Sobotka, R., Zdvihalová, B., Oravec, M., Nezval, J., Karlický, V., Vrábl, D., Štroch, M. a Špunda, V. Monochromatic green light induces an aberrant accumulation of geranylgeranyled chlorophylls in plants. Plant Physiology and Biochemistry. 2017, č. 116, s. 48-56. ISSN 0981-9428.
Karlický, V., Kurasová, I., Ptáčková, B., Večeřová, K., Urban, O. a Špunda, V. Enhanced thermal stability of the thylakoid membranes from spruce. A comparison with selected angiosperms. Photosynthesis Research. 2016, č. 130, s. 357-371. ISSN 1573-5079.
Štroch, M., Materová, Z., Vrábl, D., Karlický, V., ŠIGUT, L., Nezval, J. a Špunda, V. Protective effect of UV-A radiation during acclimation of the photosynthetic apparatus to UV-B treatment. PLANT PHYSIOL BIOCH. 2015, č. 96, s. 90-96. ISSN 0981-9428.
Miloslavina, Y., Lambrev, P. H., Javorfi, T., Varkonyi, Z., Karlický, V., Wall, J. S., Hind, G. a Garab, G. Anisotropic circular dichroism signatures of oriented thylakoid membranes and lamellar aggregates of LHCII. PHOTOSYNTHESIS RESEARCH. 2012, č. 111, s. 29-39. ISSN 0166-8595.
Karlický, V., Podolinská, J., Nadkanská, L., Štroch, M., Čajánek, M. a Špunda, V. Pigment composition and functional state of the thylakoid membranes during preparation of samples for pigment-protein complexes separation by nondenaturing gel electrophoresis. PHOTOSYNTHETICA. 2010, č. 48, s. 475-480. ISSN 0300-3604.

Všechny publikace

Bartas, M., Brázda, V., Červeň, J., Karlický, V., Špunda, V. a Pečinka, P. Bioinformatic study of putative five and six staceked G-quadruplexes occurence in Homo sapiens genome. In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention 2017 Smolenice. Bratislava: Cancer Research Institude, 2017. s. 62-66. ISBN 978-80-972247-2-1.
Karlický, V. Laboratory of Photosynthetic Membranes, Institute of Plant Biology, Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences. 2017.
Garab, G., Ughy, B., de Waard, P., Akhtar, P., Javornik, U., Kotakis, C., Šket, P., Karlický, V., Materová, Z., Špunda, V., Plavec, J., van Amerongen, H., Vígh, L., Van As, H. a Lambrev, P. Lipid polymorphism in chloroplast thylakoid membranes - as revealed by 31P-NMR and timeresolved merocyanine fluorescence spectroscopy. Scientific Reports. 2017, č. 7, s. 1-11. ISSN 2045-2322.
Garab, G., Ughy, B., de Waard, P., Akhtar, P., Javornik, U., Kotakis, C., Šket, P., Karlický, V., Materová, Z., Špunda, V., Plavec, J., van Amerongen, H., Vígh, L., Van As, H. a Lambrev, P. Lipid polymorphism in plant thylakoid membranes. In: 8th International Conference Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability. Hyderabad. 2017.
Garab, G., Ughy, B., de Waard, P., Akhtar, P., Javornik, U., Kotakis, C., Šket, P., Karlický, V., Materová, Z., Špunda, V., Plavec, J., van Amerongen, H., Vígh, L., Van As, H. a Lambrev, P. Lipid polymorphism in plant thylakoids. Possible roles in the structure and dynamics of membranes. In: Sfphi2017 : Meeting of the French Photosynthesis Society. Paříž. 2017.
Materová, Z., Sobotka, R., Zdvihalová, B., Oravec, M., Nezval, J., Karlický, V., Vrábl, D., Štroch, M. a Špunda, V. Monochromatic green light induces an aberrant accumulation of geranylgeranyled chlorophylls in plants. Plant Physiology and Biochemistry. 2017, č. 116, s. 48-56. ISSN 0981-9428.
Karlický, V. Spectral characteristics of photosynthetic pigments and their relation to structure-functional aspects of pigment-protein complexes in vivo and in vitro. 2017.
Nezval, J., Karlický, V., Materová, Z., SEMER, J., Špunda, V. a Konečná, T. Spectral quality and total irradiance of visible light as important environmental factors enhancing production of UV-protective phenolic compounds. In: Modulation of plant UV-responses by environmental factors. Brno. 2017.
Karlický, V., Kurasová, I., Materová, Z., Kotalová, K., Štroch, M. a Špunda, V. Acclimation response of photosynthetic apparatus of Norway spruce to different growth light intensity. In: Light Harvesting Satellite Meeting 2016. Egmond aan Zee. 2016.
Špunda, V., Materová, Z., Štroch, M., Večeřová, K., Sestřenková, J., Holubová, I., Karlický, V., Kurasová, I., SEMER, J. a Urban, O. Elevated temperatures facilitate extremely rapid zeaxanthin-dependent induction of nonradiative dissipation of excitation energy within photosystem II in Norway spruce needles. In: Light Harvesting Satellite Meeting 2016. Egmond aan Zee. 2016.
Karlický, V., Kurasová, I., Ptáčková, B., Večeřová, K., Urban, O. a Špunda, V. Enhanced thermal stability of the thylakoid membranes from spruce. A comparison with selected angiosperms. Photosynthesis Research. 2016, č. 130, s. 357-371. ISSN 1573-5079.
Karlický, V. Laboratory of Biophysics, Wageningen University & Research. 2016.
Karlický, V. Laboratory of Photosynthetic Membranes, Institute of Plant Biology, Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences. 2016.
Karlický, V. Laboratory of Photosynthetic Membranes, Institute of Plant Biology, Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences. 2016.
Nezval, J., Štroch, M., Materová, Z., Karlický, V., Špunda, V. a Konečná, T. The role of blue light and cryptochromes in the regulation of phenolic compound synthesis during the acclimation of Arabidopsis thaliana from low to high irradiance. In: 1 st Network Meeting of UV4Plants, International Association for Plant UV Research. Pécs: Department of Plant Biology, University of Pécs. 2016.
Kurasová, I., Karlický, V., Špunda, V. a Svrčinová, K. CN-PAGE as a tool for separating pigment-protein complexes and studying their thermal stability in spruce and barley thylakoid membranes. In: Global Change: A Complex Challenge: Global Change: A Complex Challenge Conference Proceedings 2015-03-23 Brno. Brno: Global Change Research Centre AS CR, v.v.i., 2015. s. 146-149. ISBN 978-80-87902-10-3.
Kurasová, I., Svrčinová, K., Karlický, V. a Špunda, V. CN-PAGE as a tool for separation of pigment-protein complexes and study of their thermal stability in spruce and barley thylakoid membranes. In: Conference "Global Change: A complex Challenge" 4th annual conference. Brno. 2015.
Karlický, V., Kurasová, I., Ptáčková, B., Štroch, M. a Špunda, V. Enhanced thermal and light stability of the thylakoid membranes from spruce. In: International Conference ?Photosynthesis Research for Sustainability-2015? in honor of Dr. George C. Papageorgiou. Kolymbari. 2015.
Štroch, M., Materová, Z., Vrábl, D., Karlický, V., ŠIGUT, L., Nezval, J. a Špunda, V. Protective effect of UV-A radiation during acclimation of the photosynthetic apparatus to UV-B treatment. PLANT PHYSIOL BIOCH. 2015, č. 96, s. 90-96. ISSN 0981-9428.
Karlický, V., Kurasová, I. a Špunda, V. The thermostability of photosystem II photochemistry is related to maintenance of thylakoid membranes organization. In: Global Change: A Complex Challenge: Global Change: A Complex Challenge Conference Proceedings 2015-03-23 Brno. Brno: Global Change Research Centre AS CR, v.v.i., 2015. s. 142-145. ISBN 978-80-87902-10-3.
Karlický, V., Kurasová, I. a Špunda, V. The thermostability of photosystem II photochemistry is related to the maintenance of the thylakoid membranes organization. In: Conference ?Global Change: A Complex Challenge?. Brno: Global Change Research Centre, AS CR in cooperation with Mendel University in Brno. 2015.
Materová, Z., Karlický, V., Nezval, J. a Štroch, M. ZELENÉ SVĚTLO JAKO VÝZNAMNÝ REGULAČNÍ FAKTOR SYNTÉZY CHLOROFYLŮ. In: 14. Konference experimentální biologie rostlin. Brno. 2015.
Karlický, V., Kurasová, I. a Špunda, V. Zvýšená termální stabilita makro-organizace pigment-proteinových komplexů thylakoidních membrán smrku způsobena vyšší stabilitou superkomplexů fotosystému II. In: 14. KONFERENCE EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ROSTLIN. Brno: Centrum výzkumu globální změny AV ČR. 2015.
Materová, Z., Karlický, V. a Štroch, M. Green light induces significant accumulation of chlorophyll a isomer in barley plants. In: The 8th Scandinavian Plant Physiology Society PhD Students Conference. Uppsala. 2014.
Kurasová, I., Karlický, V., MATEROVÁ, Z. a Špunda, V. ISOLATION OF BARLEY AND SPRUCE THYLAKOID MEMBRANES AND THEIR DIFFERENT CHARACTERISTICS. In: 6. Metodické dny. Seč: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. a Česká společnost experimentální biologie rostlin. 2014.
Karlický, V., Nezval, J., Štroch, M. a Špunda, V. Parallel factor analysis of fluorescence of epidermis and leaf extracts of soluble phenolics. In: Final Network Meeting of UV4Growth COST-Action FA0906. Bled: Biotechnical Faculty, University of Lubljana. 2014.
Karlický, V. Response of the photosynthetic apparatus on the different light and temperature conditions. In: PhD CzechGlobe conference. Brno: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.. 2014.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
Špunda, V., Štroch, M., Nezval, J., Benešová, H., Šigut, L., Karlický, V. a Kurasová, I. Different responsiveness of the xanthophyll cycle mediated photoprotection and UV-screening by flavonoids in barley leaves to PAR reduction and/or exclusion of UV-B radiation. In: 2nd Network Meeting of COST Action FA0909 (UV4growth). Mikulov. 2013.
Kurasová, I., Karlický, V., Kunátová, H., Kuchařová, L. a Špunda, V. ELECTROPHORETIC SEPARATION OF PIGMENT-PROTEIN COMPLEXES FROM THYLAKOID MEMBRANES. In: Konference Chemické Biologie a Genetiky. Karlov pod Pradědem. 2013.
Karlický, V., Nezval, J., Štroch, M. a Špunda, V. Epidermal blue-green fluorescence of barley leaves and its response to UV radiation stress. In: 2nd Annual Meeting of UV4Growth COST-Action FA0906. Mikulov. 2013.
Karlický, V. Laboratory of Photosynthetic Membranes, Institute of Plant Biology, Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences. 2013.
Špunda, V., Štroch, M., Karlický, V., Urban, O., Nosek, Z. a Páník, R. Light and high temperature effects on dynamics of regulation of nonradiative dissipation within photosystem II. In: Global Change and Resilience. Bro. 2013.
Štroch, M., Materová, Z., Vrábl, D., Šigut, L., Karlický, V. a Špunda, V. Preconditioning under high PAR or exposure to UV-A radiation both allow acclimation of the photosynthetic apparatus of barley transferred to UV-B radiation. In: Global Change and Resilience. Brno. 2013.
Karlický, V., Nezval, J., Štroch, M. a Špunda, V. Response of epidermal blue-green fluorescence emission from barley leaves to UV radiation stress. In: Global change and resilience. Brno. 2013.
Karlický, V., Nezval, J., Štroch, M. a Špunda, V. Response of epidermal blue-green fluorescence emission from barley leaves to UV radiation stress. In: Global Change and Resilience. Brno: Global Change Research Centre AS CR, v. v. i., 2013. Global Change Research Centre AS CR, v. v. i., 2013. s. 231-235. ISBN 978-80-904351-8-6.
Štroch, M., Materová, Z., Vrábl, D., Karlický, V. a Špunda, V. UV-A radiation during acclimation of barley to a simultaneous UV-A and UV-B effect eliminated a negative impact of UV-B radiation on the photosynthetic apparatus. In: 2nd Network Meeting of COST Action FA0909 (UV4growth). Mikulov. 2013.
Štroch, M., Nezval, J., Benešová, H., ŠIGUT, L., Karlický, V., Kurasová, I. a Špunda, V. Acclimation of the assimilation apparatus to supplemental UV-A or UV-B radiation in barley plants grown under low and high PAR. In: WG4 mini-conference of COST Action FA0906 UV4growth "Plant responses to UV radiation: from individuals to ecosystems". Girona, University of Girona. 2012.
Miloslavina, Y., Lambrev, P. H., Javorfi, T., Varkonyi, Z., Karlický, V., Wall, J. S., Hind, G. a Garab, G. Anisotropic circular dichroism signatures of oriented thylakoid membranes and lamellar aggregates of LHCII. PHOTOSYNTHESIS RESEARCH. 2012, č. 111, s. 29-39. ISSN 0166-8595.
Špunda, V., Štroch, M., Karlický, V., Nosek, Z. a Páník, R. Dynamics of light-induced regulation of photosystem II function at elevated temperatures. In: Ebernburg-Workshop ?Leaf Optics?. Bad Münster am Stein-Ebernburg. 2012.
Špunda, V., Štroch, M., Nezval, J., Benešová, H., ŠIGUT, L., Karlický, V. a Kurasová, I. Flexibility of the xanthophyll cycle mediated photoprotection and UV-screening efficiency after removal of stressful radiation conditions. In: WG4 mini-conference of COST Action FA0906 UV4growth. Girona, University of Girona. 2012.
Štroch, M., MATEROVÁ, Z., Vrábl, D., Karlický, V., Benešová, H. a Špunda, V. Protective effect of UV-A radiation in acclimation of the barley photosynthetic apparatus to combined UV-A and UV-B treatment. In: The 11th Nordic Photosynthesis Congress. Naantali. 2012.
Karlický, V., Nosek, Z., Nezval, J., Štroch, M. a Špunda, V. Response of epidermal blue-green fluorescence emission from barley leaves to UV radiation stress. In: Ebernburg-Workshop "Leaf Optics?. Bad Münster am Stein-Ebernburg. 2012.
Štroch, M., Kotyzová, A., Nezval, J., Nosek, Z., Karlický, V., Páník, R. a Špunda, V. Acclimation response of barley plants grown under low and high PAR to supplemental UV-A exposure. In: XXIV. SPPS Congress. Stavanger. 2011.
Miloslavina, Y., Lambrev, P. H., Javorfi, T., Varkonyi, Z., Karlický, V., Wall, J. S., Hind, G. a Garab, G. Anisotropic circular dichroism signatures of oriented thylakoid membranes and lamellar aggregates of LHCII. In: 8th EBSA European Biophysics Congress. Budapešť: Hungarian Biophys Soc; European Biophys Soc Assoc. 2011.
Štroch, M., Nezval, J., Karlický, V., Volfová, M., Benešová, H., Šigut, L., Kurasová, I. a Špunda, V. Dynamics of acclimation of the assimilation apparatus to excessive UV-B radiation in barley grown under low and high PAR. In: 1st Annual Meeting of COST Action FA0906 UV4growth. Szeged. 2011.
Karlický, V. Laboratory of Photosynthetic Membranes, Institute of Plant Biology, Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences. 2011.
Strouhal, O., Nosek, L., Ilík, P., Karlický, V. a Šebela, M. Separation of photosystem I supercomplex by clear-native PAGE. In: OLOMOUC BIOTECH 2011 PLANT BIOTECHNOLOGY: GREEN FOR GOOD. Olomouc: Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. 2011.
Karlický, V., Strouhal, O., Ilík, P., Štroch, M., Kurasová, I. a Špunda, V. The acclimation of the photosynthetic apparatus to different intensity of PAR. In: International Conference Photosynthesis Research for Sustainability. Baku: International Society of Photosynthetic Research. 2011.
Karlický, V., Strouhal, O., Štroch, M., Kurasová, I., Ilík, P. a Špunda, V. The acclimation of the photosynthetic apparatus to different intensity of PAR and UV radiation. In: THE MEETING OF POSTGRADUAL STUDENTS DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY. Olomouc: Department of biochemistry, Faculty of Science, Palacký University. 2011.
Karlický, V. Fluorescenční spektra LHCII izolovaných z ječmene jarního pěstovaného při různých ozářenostech. In: Studentská vědecká konference 2010. Ostrava. 2010.
Karlický, V., Podolinská, J., Nadkanská, L., Štroch, M., Čajánek, M. a Špunda, V. Pigment composition and functional state of the thylakoid membranes during preparation of samples for pigment-protein complexes separation by nondenaturing gel electrophoresis. PHOTOSYNTHETICA. 2010, č. 48, s. 475-480. ISSN 0300-3604.
Karlický, V., Navrátil, M., Schejbalová, B., Nezval, J., Volfová, M., Čajánek, M. a Špunda, V. Spektrálně optické vlastnosti listů ječmene jarního při přechodu z vysoké na nízkou aklimační ozářenost. In: 12. Konference experimentální biologie rostlin. Praha. 2010.
Karlický, V., Podolinská, J., Babicová, M., Čajánek, M., Štroch, M. a Špunda, V. Analysis of chlorophyll fluorescence spectra of LHC II isolated from wild-type barley and its chlorophyll b-less mutant chlorina f2 grown under different irradiances. In: 8th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors. Krakow. 2009.
Podolinská, J., Nadkanská, L., Karlický, V., Štroch, M., Kalina, J. a Špunda, V. Aspects of barley thylakoid membranes preparation and storage for analysis of pigment-protein complexes by native electrophoresis. In: 8th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors. Krakow. 2009.
Karlický, V., Štroch, M., Podolinská, J., Čajánek, M. a Špunda, V. Chlorophyll fluorescence spectra of LHC II isolated from wild-type barley and its chlorophyll b-less mutant chlorina f2 grown under different irradiances. In: Leaf Optics Workshop. Ebernburg. 2009.
Štroch, M., Podolinská, J., Karlický, V., Babicová, M., Čajánek, M., Kalina, J. a Špunda, V. Thermal energy dissipation in relation to the organization of light-harvesting complexes in wild-type barley and its chlorophyll b-less mutant chlorina f2. In: 8th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors. Krakow. 2009.


AutorNázev práceTypRok
Ptáčková BoženaStudium vlivu teplotního stresu na strukturní organizaci fotosystému II v tylakoidní membráně vyšších rostlin pomocí cirkulárního dichroismudiplomová 2016 
Havlena DenisZastoupení fotosyntetických pigmentů a spektroskopické vlastnosti pigment-proteinových komplexů tylakoidní membrány vyšších rostlinbakalářská 2016 
Beneš DavidIzolace thylakoidních membrán z jehlic smrku vhodných pro studium fotosyntézybakalářská 2013 
Krmelová HanaStudium teplotou indukovaných změn organizace pigment-proteinových komplexů fotosystému II pomocí spektroskopických metodbakalářská 2013 
Hlaváč DominikVyužití nízkoteplotních fluorescenčních spekter pro studium thylakoidních membrán v průběhu přípravy vzorku pro separaci pigment-proteinových komplexů pomocí nativní elektroforézybakalářská 2010 


Inovace praktických úloh z optické spektroskopie
Hlavní řešitelMgr. Václav Karlický, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub