OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Věra Ferdiánová

Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty

titul, jméno, příjmení:Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 114, budova A
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra matematiky (Přírodovědecká fakulta)31100
telefon, mobil: 553 46 2142
e-mail: vera.ferdianova@osu.cz
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Ferdiánová, V. CIII-Freemover-1516-93856. 2017.
Ferdiánová, V. GeoGebra Materials for LMS Moodle Focused on Monge Projection. The Electronic Journal of e-Learning. 2017, ISSN 1479-4403.
Ferdiánová, V. a PORUBA, J. NEW TOOLS FOR MONGE PROJECTION IN GEOGEBRA. In: Proceedings APLIMAT 2017 .
Škrabánková, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. Workshop k projektu Přírodovědné a oborové didaktiky a praktikující učitel (Příroda). 2017.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 23. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol. 2017.
Ferdiánová, V. Papírové modely ve výuce geometrie. In: DIDAKTICKÝ SEMINÁŘ. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 2016.
Ferdiánová, V. a PORUBA, J. Special 3D models for monge projection. In: APLIMAT 2016 - 15th Conference on Applied Mathematics 2016, Proceedings 2016-02-04 Bratislava. Bratislava: APLIMAT 2016, 2016. s. 349-361. ISBN 978-80-227-4531-4.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. The Choice's Preference of Mathematical Tasks of Secondary School's Students. In: 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences: Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences 2016-06-29 Kraków. Kraków: Pedagogical University of Cracow, Institute of Biology, Department of Education of Natural Sciences, 2016. s. 72-74. ISBN 978-83-8084-037-9.
Ferdiánová, V. Using anaglyphs in descriptive geometry. In: 15th European Conference on e-Learning ECEL 2016: Proceedings of the 15th European Conference on e-Learning ECEL 2016 2016-10-26 Praha. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016. s. 194-200. ISBN 978-1-911218-17-3.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 22. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol. 2016.
Kolcun, A., Ferdiánová, V. a Žáček, M. 36. konference o geometrii a grafice: 25. ročník mezinárodního sympózia o počítačové geometrii. 2016.
Ferdiánová, V. Characterizations of some special curves in four-dimensional space. In: 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015: APLIMAT 2015 - 14th Conference on Applied Mathematics, Proceedings 2015-02-03 Bratislava, Slovakia. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. s. 276-282. ISBN 978-80-227-4314-3.
Žáček, M. a Ferdiánová, V. Solving Logic Problems with Associative Networks in the Course of Knowledge Representation. In: International Conference on Industrial Technology and Management Science: Advances in Computer Science Research 2014 China. France: ATLANTIS PRESS, 2015. ATLANTIS PRESS, 2015. s. 121-124. ISBN 978-94-6252-123-0.
Ferdiánová, V., Hrabálková, K. a Poruba, J. The influence of interactive materials on students' study results. In: Mathematica V, Scientific Issues. Ružomberok: VERBUM, 2015. s. 7-13. Mathematica V. ISBN 978-80-561-0296-1.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 21. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol. 2015.
Ferdiánová, V. Curves Generated by Rotation in Four-Dimensional Space. In: IECMSA-2014 3RD INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS VIENNA-AUSTRIA. Vídeň. 2014.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Didactic diagnostics of the educational process concerning basics of mathematics. In: 13th Conference of Applied Mathematics Proceedings. Bratislava: Publishing house of STU, 2014. Publishing house of STU, 2014. s. 143-150. ISBN 978-80-227-4140-8.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Didactic diagnostics of the educational process concerning basics of mathematics. In: APLIMAT 2014. Bratislava: STU Bratislava. 2014.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Letní přírodovědná škola - Výprava do světa šifer. 2014.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. MATHEMATICS AT THE BEGINNING OF UNIVERSITY STUDIES. In: 6th International Conference on Research in Didactics of the Sciences. Krakow. 2014.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. MATHEMATICS AT THE BEGINNING OF UNIVERSITY STUDIES. In: Teaching and learning science at all levels education. Kraków: PEADAGOGICAL UNIVERSITY OF KRAKÓW, 2014. s. 70-79. ISBN 978-83-7271-880-8.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Okénko do Přírody: Jak se kdysi počítalo. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V., Václavíková, Z. a Šustek, J. Okénko do Přírody: Zajímavosti z matematiky. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V. a Václavíková, Z. Okénko do přírody - Jak se kdysi počítalo. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V., Václavíková, Z. a Šustek, J. Příroda v noci: sekce matematika. 2014.
Ferdiánová, V. a Konečná, P. Přírodovědný festival - Matematická cesta do země vycházejícího slunce. 2014.
Ferdiánová, V. Speciální případy křivek ve čtyřrozměrném. G - Slovak Journal for Geometry and Graphics. 2014, roč. 11, s. 29-38. ISSN 1336-524X.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. The Choice's Preference of Mathematical Problems of Secondary School's Students. In: IECMSA-2014 3RD INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS VIENNA-AUSTRIA. Vídeň. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V., Kubíčková, M. a Trzyniecká, Z. 19 let ostravského semináře o výuce matematiky. Učitel matematiky. 2014, roč. 22, č. 2, s. 121-126. ISSN 1210-9037.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 20. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol. 2014.
Šustek, J., Ferdiánová, V., Kolář, M. a Novotný, L. 24th Vojtěch Jarník International Mathematical Competition. 2014.
Ferdiánová, V. a Žáček, J. Algorithms of Convex hull for Four-Dimensional Cubes. In: APLIMAT 2013 Proceedings. Bratislava: Institute of Mathematics and Physics, Faculty of Mechanical Engineering, STU, 2013. Institute of Mathematics and Physics, Faculty of Mechanical Engineering, STU, 2013. s. 1-7. ISBN 978-80-227-3865-1.
Ferdiánová, V. Důležitost motivačních úloh v hodinách matematiky. ISBN 978-80-248-3251-7.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Hádanky Přírody: Hádanky Přírody (sekce matematika). 2013.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Hádanky Přírody: Hádanky Přírody (sekce matematika). 2013.
Ferdiánová, V. a Kolcun, A. Illumination model for the cylindrical Surface and ring-shaped light source. In: Proceedings of the 5th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society. Prešov: Technická univerzita v Košicích se sídlem v Prešově, 2013. Technická univerzita v Košicích se sídlem v Prešově, 2013. s. 184-187. ISBN 1847-9065.
Ferdiánová, V. a Žáček, M. Motivation of Students for Geometry. In: 2nd International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education, ICEEE 2013: Motivation of Students for Geometry 2013-09-23 Lodz, Poland. Lodz, Poland: IEEE Computer Society, 2013. IEEE Computer Society, 2013. s. 70-73. ISBN 978-1-4673-5093-8.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu: Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu. 2013.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Results of the entrance examination in relation to secondary school-leaving examination in mathematics. Usta ad Albim BOHEMICA. 2013, s. 59-69. ISSN 1802-825X.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Results of the entrance examination in relation to secondary school-leaving examination in mathematics.. In: XX. CZECH-POLISH-SLOVAK MATHEMATICAL CONFERENCE Litoměřice 2013. Litoměřice. 2013.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 19. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol. 2013.
Konečná, P., Solárová, M., Koníček, L., Cimalová, Š., Sehnalová, V., Dušek, R. a Ferdiánová, V. 4. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola. 2013.
Hančl, J., Ferdiánová, V., Novotný, L., Kolouch, O. a Šustek, J. 7th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory. 2013.
Konečná, P., Šustek, J. a Ferdiánová, V. Kouzla Přírody: Kouzla Přírody (sekce matematika). 2012.
Ferdiánová, V. Osvětlovací modely vrtu.
Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Popularizácia prírodných vied ako dôležitá súčasť didaktického vzdelávania budúcich učiteľov. In: Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2012. Levoča. 2012.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu: Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu. 2012.
Ferdiánová, V., Hurtík, P. a Kolcun, A. Reconstruction of the borehole wall using video records. In: Aplimat 2012: 11th International Conference. s. 265-270. ISBN 978-80-89313-58-7.
Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. The innovation of a course Introduction to Mathematics. In: Mathematica IV. Ružomberok: VERBUM, 2012. s. 37-40. ISBN 978-80-8084-954-2.
Konečná, P., Solárová, M., Koníček, L., Cimalová, Š., Sehnalová, V., Dušek, R. a Ferdiánová, V. 3. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola. 2012.
Hančl, J., Ferdiánová, V., Novotný, L., Šustek, J. a Kolouch, O. 6th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory. 2012.
Šustek, J., Malíková, R., Ferdiánová, V., Novotný, L., Havelková, M. a STOLAŘOVÁ, M. Matematická analýza. 2011.
Ferdiánová, V. Popularizace lineární algebry pro informatické obory.
Konečná, P., Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Popularizace matematiky na OU. In: Popularizační workshop aneb jak popularizovat vědu. Ostrava. 2011.
Ferdiánová, V. a Hurtík, P. Rekonstrukce stěny vrtu z videa pořízeného kamerou. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2011. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2011. s. 11-16. ISBN 978-80-86407-32-6.
Ferdiánová, V. Rotace a kvaterniony ve čtyřrozměrném prostoru. In: Rotace a kvaterniony ve čtyřrozměrném prostoru. ISBN 978-80-248-2524-3.
Ferdiánová, V. Rotace těles ve čtyřrozměrním prostoru.
Malíková, R. a Ferdiánová, V. The 6th Bilateral Workshop on Differnetial Geometry and its Applications. 2011.
Malíková, R. a Ferdiánová, V. The 7th Bilateral Workshop on Differnetial Geometry and its Applications. 2011.
Ferdiánová, V. VISIBILITY CRITERION FOR FOUR-DIMENSIONAL GEOMETRIC SOLIDS. In: Aplimat 2011:10th International Conference. s. 639-644. ISBN 978-80-89313-51-8.
Hančl, J., Ferdiánová, V., Novotný, L. a Šustek, J. 5th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory. 2011.
Malíková, R., Ferdiánová, V. a Novotný, L. 9. setkání matematických fyziků. 2011.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Okénko do historie šifer a počítaček: Okénko do historie šifer a počítaček spojené s projekcí v 3D učebně a zajímavými pokusy z chemie. 2010.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Okénko do historie šifer a počítaček: Okénko do historie šifer a počítaček spojené s projekcí v 3D učebně. 2010.
Hančl, J., Šustek, J. a Ferdiánová, V. 4th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory. 2010.


AutorNázev práceTypRok
Kubiczková KláraGeometrická představivost u žáků středních školdiplomová  
Davidová KláraAktivizační metody ve výuce matematikydiplomová 2016 
Hrabálková KateřinaGeoGebra ve vybraných oblastech vysokoškolské matematikydiplomová 2015 
Rusňák MartinSíla kryptoanalýzybakalářská  
Brzosková AndreaKomplexní čísla kolem násbakalářská 2017 
Maliňáková LuciePravděpodobnostní hádankybakalářská 2017 
Filsáková KarolinaGeometrické důkazybakalářská 2016 
Kubinová MarkétaPranostiky ve světle statistikybakalářská 2016 
Kuliha MichalKlasifikace přímkových plochbakalářská 2016 
Poruba JakubGeometrické útvary v Mongeově promítáníbakalářská 2016 
Raška JiříVyužití výrokové logiky při řešení slovních úlohbakalářská 2016 
Spratková MonikaUplatnění finanční matematiky v praxibakalářská 2015 
Davidová KláraVyužití deskových her ve výuce přírodovědných předmětůbakalářská 2014 


Podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti u žáků a studentů ostravského regionu
Podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti u žáků a studentů ostravského regionu
Hlavní řešitelMgr. Věra Ferdiánová, Ph.D.
Období6/2016 - 12/2016
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavřešený