OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Vilém Novák

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
místnost, podlaží, budova: C 607, budova C
funkce:ředitel
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování94410
telefon, mobil: 553 46 1401
e-mail:
osobní WWW stránka:http://irafm.osu.cz/en/c21_vilem-novak-phd-dsc-prof-director


Vzdělání:

1969–1975 Vysoká škola báňská v Ostravě
1979–1982 Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, postgaduální kurs Teoretická kybernetika


Akademické a vědecké hodnosti, tituly:

Ing. (1975) Vysoká škola báňská v Ostravě (obor systémové inženýrství)
CSc. (1988) Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (obor matematická logika)
DrSc. (Dr. hab.) (1995) Polská akademie věd ve Varšavě (obor informatika)
Doc. (1995) Univerzita Palackého v Olomouci (obor algebra a teorie čísel)
Prof. (2001) Masarykova univerzita v Brně (obor algebra a teorie čísel)


Pracovní zařazení:

2001– profesor (katedra matematiky PřF OU)
1996– ředitel Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (Ostravská univerzita v Ostravě)
1995–2001 docent (katedra matematiky PřF OU)
1984–1995 samostatný vědecký pracovník (Ústav geoniky AV ČR, Ostrava; dříve Hornický ústav ČSAV)
1975–1984 systémový inženýr (OKD, Automatizace řízení, Ostrava)


Další aktivity:

 • generální předseda organizačního výboru mezinárodní konference International Symposium Fuzzy Approach to Reasoning and Decision-Making, Bechyně, 1990,
 • generální předseda IFSA'97 World Congress, který se konal 25.–29. června 1997 v Praze,
 • předseda organizačního výboru mezinárodního semináře The Logic of Soft Computing, který se konal 5.–9. října 2005 v Ostravě,
 • generální předseda mezinárodní konference EUSFLAT 2007, která se konala 11.–14. září 2007 v Ostravě,
 • hostující redaktor speciálních čísel časopisů International Journal of General Systems, 1991 a 1997, Journal of Advanced Computational Intelligence, 1997, Soft Computing, 2002, Fuzzy Sets and Systems, 2005, 2006 a 2008,
 • člen programových výborů řady mezinárodních konferencí (každoročně 2 až 5),
 • bývá zván k přednáškám na univerzitách v České republice i v zahraničí, a to v Německu, Rakousku, Itálii, Polsku, Francii, Belgii, Holandsku, Rusku, Bulharsku, USA, Číně, Japonsku, Koreji, Švédsku, Finsku, Anglii.


Oblasti hlavního zájmu:

 • matematická fuzzy logika,
 • přibližná dedukce,
 • modelování sémantiky přirozeného jazyka,
 • fuzzy regulace a různé aplikace fuzzy logiky.


Člen redakčních rad následujících časopisů:

 • Soft Computing.
 • Fuzzy Sets and Systems.
 • Journal of Applied Non-Classical Logics.
 • International Journal of Computational Intelligence Systems.
 • International Journal of Applied Mathematics and Computer Science.
 • Journal of Uncertain Systems.
 • International Journal of Biomedical Soft Computing and Human Sciences.


Vybrané publikace:

Autor cca 200 vědeckých a odborných prací v oboru fuzzy logika, teorie fuzzy množin a modelování sémantiky přirozeného jazyka a aplikace v teorii řízení a rozhodování.

Monografie

 • NOVÁK, V. Fuzzy množiny a jejich aplikace. 1. vydání. Praha: SNTL, 1986. 2., upravené vydání. Praha: SNTL, 1990. 296 s. (Matematické semináře SNTL; sv. 23.) ISBN 80-03-00325-3.
 • NOVÁK, V. Fuzzy Sets and Their Applications. Bristol: Adam Hilger, 1989. 248 pp. ISBN 0-85274-583-4.
 • NOVÁK, V. The Alternative Mathematical Model of Linguistic Semantics and Pragmatics. New York: Plenum Press, 1992. xiii+220 pp. ISBN 0-306-44269-8.
 • NOVÁK, V.– PERFILIEVA, I. – MOČKOŘ, J. Mathematical Principles of Fuzzy Logic. Boston: Kluwer, 1999. 320 pp. ISBN 0-7923-8595-0.
 • NOVÁK, V.– PERFILIEVA, I. (eds.) Discovering the World with Fuzzy Logic. Heidelberg: Physica-Verlag, 2000. 555 pp. (Studies in Fuzziness and Soft Computing; Vol. 57.) ISBN 3-7908-1330-3.
 • NOVÁK, V. Základy fuzzy modelování. Praha: BEN, 2000. 166 s. ISBN 80-7300-009-1.
 • NOVÁK, V.– PERFILJEVA, I. – MOČKOŘ, J. Matematičeskije principy nečetnoj logiki. Moskva: Fizmatlit, 2006. 347 s. ISBN 5-9221-0399-7. V ruštině. [НОВАК, В. – ПЕРФИЛЬЕВА, И. – МОЧКОРЖ, И. Математические принципы нечетной логики. Москва: Физматлит, 2006.]

Kapitoly v editovaných monografiích

 • NOVÁK, V. Fuzzy logic: applications to natural language. In Encyclopedia of Artificial Intelligence. Ed. S. C. Shapiro. 2nd edition. New York: Wiley, 1992, pp. 515–521. ISBN 0-471-50307-X.
 • NOVÁK, V. Fuzzy sets in natural language processing. In An Introduction to Fuzzy Logic Applications in Intelligent Systems. Ed. R. R. Yager, L. A. Zadeh. Kluwer, 1992, pp. 185–200. ISBN 0-7923-9191-8.
 • NOVÁK, V. On the logical basis of approximate reasoning. In Fuzzy Approach to Reasoning and Decision-Making. Dordrecht: Kluwer; Praha: Academia, 1992, pp. 17–27. ISBN 0-7923-1358-5 (Kluwer). ISBN 80-200-0450-5 (Academia).
 • NOVÁK, V. Fuzzy logic. In Handbook of Defeasible Reasoning and Uncertainty Management Systems. Volume 1. Ed. P. Smets. Dordrecht: Kluwer, 1998, pp. 75–109. ISBN 0-7923-5100-2.
 • NOVÁK, V. Towards formalized integrated theory of fuzzy logic. In Fuzzy Logic and Its Applications to Engineering, Information Sciences, and Intelligent Systems. Ed. Z. Bien, K. C. Min. Dordrecht: Kluwer, 1995, pp. 353–363. ISBN 0-7923-3755-7.
 • NOVÁK, V.– PERFILIEVA, I. Evaluating linguistic expressions and functional fuzzy theories in fuzzy logic. In Computing with Words in Information/Intelligent Systems 1: Foundations. Ed. L. A. Zadeh, J. Kacprzyk. Heidelberg: Physica-Verlag, 1999, pp. 383–406. (Studies in Fuzziness and Soft Computing; Vol. 33.) ISBN 3-7908-1217-X.
 • NOVÁK, V. Weighted inference systems. In Fuzzy Sets in Approximate Reasoning and Information Systems. Ed. J. C. Bezdek, D. Dubois, H. M. Prade. Boston: Kluwer, 1999, pp. 191–241. ISBN 0-7923-8584-5.
 • NOVÁK, V. Formal theories in fuzzy logic. In Fuzzy Sets, Logics and Reasoning about Knowledge. Ed. D. Dubois, E. P. Klement, H. Prade. Dordrecht: Kluwer, 1999, pp. 213–235. ISBN 0-7923-5977-1.
 • NOVÁK, V. – KOVÁŘ, J. Linguistic IF-THEN rules in large scale application of fuzzy control. In Fuzzy If-Then Rules in Computational Intelligence: Theory and Applications. Ed. D. Ruan, E. E. Kerre. Boston: Kluwer, 2000, pp. 223–241. ISBN 0-7923-7820-2.
 • NOVÁK, V. – PERFILIEVA, I. The principles of fuzzy logic: its mathematical and computational aspects. In Lectures on Soft Computing. Ed. A. D. Nola, G. Gerla. Heidelberg: Physica-Verlag, 2001, pp. 189–238. (Advances in Soft Computing.) ISBN 3-7908-1396-6.
 • NOVÁK, V. – PERFILIEVA, I. – GOTTWALD, S. Fuzzy relations equations via basic predicate fuzzy logic. In Computational Intelligent Systems for Applied Research. Ed. D. Ruan, P. D'hondt, E. E. Kerre. Singapore: World Scientific, 2002, pp. 113–120. ISBN 981-238-066-3.
 • NOVÁK, V. Models and submodels of fuzzy theories. In Intelligent Systems for Information Processing: From Representation to Applications. Ed. B. Bouchon-Meunier, L. Foulloy, R. R. Yager. Amsterdam: Elsevier, 2003, pp. 363–373. ISBN 0-444-51379-5.
 • NOVÁK, V. Fuzzy logic deduction with words applied to ancient sea level estimation. In Fuzzy Logic in Geology. Ed. R. V. Demicco, G. J. Klir. Academic Press, 2003, pp. 301–336. ISBN 0-12-415146-9.
 • NOVÁK, V. Formal fuzzy logic and its use in modeling of vagueness and computing with words. In Neural Networks and Soft Computing. Ed. L. Rutkowski, J. Kacprzyk. Heidelberg: Physica-Verlag, 2003, pp. 62–72. (Advances in Soft Computing.) ISBN 3-7908-0005-8.
 • NOVÁK, V. Fuzzy relation equations with words. In Fuzzy Partial Differential Equations and Relational Equations: Reservoir Characterization and Modeling. Ed. M. Nikravesh, L. A. Zadeh, V. Korotkikh. Berlin: Springer, 2004, pp. 167–185. (Studies in Fuzziness and Soft Computing; Vol. 142.) ISBN 3-540-20322-2.
 • NOVÁK, V. Fuzzy sets as a special mathematical model of vagueness phenomenon. In Computational Intelligence, Theory and Applications. Ed. B. Reusch. Heidelberg: Springer, 2006, pp. 683–690. (Advances in Soft Computing; Vol. 38.) ISBN 3-540-34780-1.
 • NOVÁK, V. Perception-based logical deduction. In Computational Intelligence, Theory and Applications. Ed. B. Reusch. Berlin: Springer, 2006, pp. 237–250. (Advances in Soft Computing.) ISBN 3-540-22807-1.
 • NOVÁK, V. Mathematical fuzzy logic in modeling of natural language semantics. In Fuzzy Logic: A Spectrum of Theoretical & Practical Issues. Ed. P. P. Wang, D. Ruan, E. E. Kerre. Berlin: Springer, 2007, pp. 145–182. (Studies in Fuzziness and Soft Computing; Vol. 215.) ISBN 978-3-540-71257-2.
 • NOVÁK, V. Comprehensive theory of trichotomous evaluative linguistic expressions. In Proceedings of the 26th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory, Fuzzy Logics and Related Structures. Ed. S. Gottwald, P. Hájek, U. Höhle, E. P. Klement. To appear.
 • NOVÁK, V. – MURINOVÁ, P. Omitting types in fuzzy predicate logics. In Proceedings of the 26th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory, Fuzzy Logics and Related Structures. Ed. S. Gottwald, P. Hájek, U. Höhle, E. P. Klement. To appear.

Články ve vědeckých recenzovaných časopisech

 • NOVÁK, V. Paradigm, formal properties and limits of fuzzy logic. International Journal of General Systems, 1996, Vol. 24, Iss. 4, pp. 377–405.
 • NOVÁK, V. – ZORAT, A. – FEDRIZZI, M. A simple procedure for pattern pre-recognition based on fuzzy logic analysis. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 1997, Vol. 5, Iss. 1, pp. 31–45.
 • NOVÁK, V. Towards formal theory of soft computing. Soft Computing, 1998, Vol. 2, No. 1, pp. 4–6.
 • NOVÁK, V. Open theories, consistency and related results in fuzzy logic. International Journal of Approximate Reasoning 1998, Vol. 18, Iss. 3–4, pp. 191–200.
 • NOVÁK, V. On functions in fuzzy logic with evaluated syntax. Neural Network World, 2000, Vol. 10, No. 2, pp. 869–875. ISSN 1210-0552.
 • NOVÁK, V. Antonyms and linguistic quantifiers in fuzzy logic. Fuzzy Sets and Systems, 2001, Vol. 124, Iss. 3, pp. 335–351.
 • NOVÁK, V. Joint consistency of fuzzy theories. Mathematical Logic Quaterly, 2002, Vol. 48, No. 4, pp. 563–573.
 • NOVÁK, V. Descriptions in full fuzzy type theory. Neural Network World, 2003, Vol. 13, No. 5, pp. 559–569. ISSN 1210-0552.
 • NOVÁK, V. Intensional theory of granular computing. Soft Computing, 2004, Vol. 8, No. 4, pp. 281–290.
 • NOVÁK, V. On fuzzy equality and approximation in fuzzy logic. Soft Computing, 2004, Vol. 8, No. 10, pp. 668–675.
 • NOVÁK, V. – PERFILIEVA, I. On the Semantics of Perception-Based Fuzzy Logic Deduction. International Journal of Intelligent Systems, 2004, Vol. 19, Iss. 11, pp. 1007–1031.
 • NOVÁK, V. On fuzzy type theory. Fuzzy Sets and Systems, 2005, Vol. 149, Iss. 2, pp. 235–273.
 • NOVÁK, V. Are fuzzy sets a reasonable tool for modeling vague phenomena? Fuzzy Sets and Systems, 2005, Vol. 156, Iss. 3, pp. 341–348.
 • NOVÁK, V. Which logic is the real fuzzy logic? Fuzzy Sets and Systems, 2006, Vol. 157, Iss. 5, pp. 635–641.
 • NOVÁK, V. – LEHMKE, S. Logical structure of fuzzy IF-THEN rules. Fuzzy Sets and Systems, 2006, Vol. 157, Iss. 15, pp. 2003–2029.
 • NOVÁK, V. Fuzzy logic with countable evaluated syntax revisited. Fuzzy Sets and Systems, 2007, Vol. 158, Iss. 9, pp. 929–936.
 • NOVÁK, V. – PERFILIEVA, I.– DVOŘÁK, A. – CHEN, Q. – WEI, Q. – YAN, P. Mining pure linguistic associations from numerical data. International Journal of Approximate Reasoning, 2007.
 • NOVÁK, V. – DVOŘÁK, A. A model of complex human reasoning in fuzzy logic in broader sense. Fuzzy Sets and Systems, 2008.
 • NOVÁK, V. A formal theory of intermediate quantifiers. Fuzzy Sets and Systems. To appear.
 • NOVÁK, V. – DVOŘÁK, A. Fuzzy logic provides the best working model of vagueness. Studia Logica. Submitted.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.