OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Vladimíra Sehnalová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 329, budova A
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta)31400
telefon, mobil: 553 46 2182
e-mail: vladimira.sehnalova@osu.cz
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/~sehnalova/Nenalezen žádný záznam.Sehnalová, V. Informatika a informační a komunikační technologie. Příprava na vyučovací hodiny. 2015.
Sehnalová, V. a Janošek, M. Letní přírodovědná škola: Jak se programují roboti. 2015.
Sehnalová, V. Okénko do Přírody: Robotická hračka Bee Bot. 2015.
Sehnalová, V., Farana, R., Žáček, M., Sochor, T., Kotyrba, M., Fojtík, R. a Bražina, D. Přidej se k nám a buď IN-formatik. 2015.
Sehnalová, V. Tvorba webových stránek v HTML 5. 2015.
Fojtík, R. a Sehnalová, V. Tvorba žákovských projektů s využitím ICT. 2015.
Sehnalová, V. Výuka informatiky s využitím mobilních zařízení. 2015.
Sehnalová, V. Didaktika informatiky a ICT. 2014.
Sehnalová, V. a Bražina, D. Hádanky Přírody (sekce Informatika). 2014.
Sehnalová, V. Jak na Bobříka informatiky. 2014.
Sehnalová, V. a Smolka, P. Letní přírodovědná škola (sekce Informatika). 2014.
Sehnalová, V. Motivační prvky ve výuce. 2014.
Sehnalová, V. Nástroje SMART Notebook pro vytváření interaktivních cvičení. 2014.
Sehnalová, V. Tvorba výukových materiálů s využitím šablon Lesson Activity Toolkit. 2014.
Sehnalová, V. Using ICT in education of preschool children. Journal of Technology and Information Education. 2014, roč. 6, s. 4-18. ISSN 1803-537X.
Sehnalová, V. Využití interaktivní tabule ve vzdělávání přírodovědných předmětů. 2014.
Sehnalová, V. a ŠKUTA, P. Využití tabletů ve vzdělávání osob se specifickými potřebami. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kontextech: Terciální vzdělávání - otázky k inkluzi: Inkuzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech 2014-12-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. s. 67-74. ISBN 978-80-7464-660-7.
Sehnalová, V., Bražina, D. a Kusýn, M. Hádanky Přírody (sekce Informatika). 2013.
Sehnalová, V. Kreslení a poznávání s využitím počítače v předškolním vzdělávání. 2013.
Sehnalová, V. Kyberšikana a bezpečnost dětí. 2013.
Sehnalová, V. a Bražina, D. Příroda v noci (sekce Informatika). 2013.
Sehnalová, V. Rozvoj logického myšlení s ICT. 2013.
Sehnalová, V. Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí - 1. díl. 2013.
Sehnalová, V. Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí - 2. díl. 2013.
Sehnalová, V. Tvorba www stránek 2. 2013.
Sehnalová, V. Usage of information technology in inclusive education at universities. In: Information and Communication Technology in Education. Proceedings. Ostrava: University of Ostrava, 2013. University of Ostrava, 2013. s. 261-267. ISBN 978-80-7464-324-8.
Sehnalová, V. Vektorová grafika Zoner Callisto v příkladech. 2013.
Sehnalová, V. Výukový software 1. 2013.
Sehnalová, V. Výukový software 2. 2013.
Sehnalová, V. Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami. 2013.
Sehnalová, V. Využití vzdělávacích programů pro práci s dětmi v mateřské škole. 2013.
Konečná, P., Solárová, M., Koníček, L., Cimalová, Š., Sehnalová, V., Dušek, R. a Ferdiánová, V. 4. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola. 2013.
Sehnalová, V. Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením. 2012.
Sehnalová, V. Adaptivní LMS systémy. 2012.
Sehnalová, V. Hrajeme si s počítačem - kurz pro učitele MŠ. 2012.
Sehnalová, V. Odborná kvalifikace učitele informatiky pro pedagogickou činnost. In: Závěrečná konference projektu SYNERGIE - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 47-51. ISBN 978-80-7369-965-0.
Sehnalová, V. Tvorba odborného textu, využití zásad typografie a odborné citace. 2012.
Sehnalová, V. Úvod do tvorby www stránek. 2012.
Sehnalová, V. Zpracování závěrečné práce s využitím PC. 2012.
Konečná, P., Solárová, M., Koníček, L., Cimalová, Š., Sehnalová, V., Dušek, R. a Ferdiánová, V. 3. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola. 2012.
Sehnalová, V. ICT pro studenty se speciálními potřebami. 2011.
Sehnalová, V. Model of a learning process using fuzzy logic deduction. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Univesity of Ostrava, Pedagogical Faculty, 2011. Univesity of Ostrava, Pedagogical Faculty, 2011. s. 291-300. ISBN 978-80-7368-979-7.
Sehnalová, V. Možnosti LMS Moodle pro adaptaci výukového kurzu. In: Moderní vzdělávání: technika a informační technologie. Olomouc: Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 49-53. ISBN 978-80-244-2912-0.
Sehnalová, V. Informační a komunikační technologie pro učitele 1. stupně ZŠ. 2010.
Sehnalová, V. Metodika výuky informatiky na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. 2010.
Sehnalová, V. Virtuální laboratoř s využitím interaktivní tabule. In: Nové technologie ve vzdělávání: vzdělávací software a interaktivní tabule. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. s. 17-20. ISBN 978-80-244-2720-1.
Sehnalová, V. Základy práce v CorelDraw. 2010.
Sehnalová, V. Který e-learningový systém vybrat pro vzdělávací instituci?. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2009. University of Ostrava, 2009. s. 137-145. ISBN 978-80-7368-460-0.
Sehnalová, V. Project education with WebQuest. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2009. University of Ostrava, 2009. s. 191-194. ISBN 978-80-7368-459-4.
Sehnalová, V. Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Journal of Technology and Information Education. 2009, roč. 1, č. 3, s. 126-130. ISSN 1803-537X.
Sehnalová, V. Internetové komunikační nástroje a prezentační dovednosti. 2008.
Burianová, E. a Sehnalová, V. Píšeme a prezentujeme bakalářské a diplomové práce. 2008.
Sehnalová, V. Zkušenosti a výsledky dotazníkového šetření projektu dalšího vzdělávání učitelů. In: Nová role učitele - budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 333-341. ISBN 978-80-7368-517-1.
Sehnalová, V. Evaluace kurzů z pohledu lektorů. In: Modulový systém celoživotního vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 54-63. ISBN 978-80-7368-394-8.


ZkratkaNázev předmětu
ASPRAAsistenská praxe
DOPECDoplňková pedagogická činnost
INFTEInformační technologie
PCDIPZpracování závěrečné práce s využitím PC
PPXS1Průběžná pedagogická praxe 1
PPXS2Průběžná pedagogická praxe 2
PSICTPráce s počítačem, správa souborů a ICT
PTPAKPokročilé techniky prezentace a komunik.
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
SEBCPSeminář k bakalářské práci
SPPSSSouvislá pedagogická praxe
SPPZSSouvislá pedagogická praxe
TEVEVTechnologie ve vzdělávání
VEGRAKreslení ve vektorovém grafickém editoru
VYSO1Software ve vzdělávání 1
VYSO2Software ve vzdělávání 2
WWWZKÚvod do tvorby www stránek
XPSITPráce s počítačem, správa souborů a ICT
XVEGRKreslení ve vektorovém grafickém editoru
XVYP1Software ve vzdělávání 1
XVYP2Software ve vzdělávání 2
XWWWZÚvod do tvorby www stránek
YDIDSDidaktika informatiky pro SŠ
YDIDZDidaktika informatiky pro ZŠ
YDINFDidaktika informatiky
YKON1Konzultace k závěrečné písemné práci 1
YKON2Konzultace k závěrečné písemné práci 2
YKZZRKomisionální záv. zkouška rozš. studia
YOZPRObhajoba záv. práce rozš. studia
YVPVPVyužití počítače ve vzdělávacím procesu
YVYSSVýukový software pro SŠ
YVYSZVýukový software pro ZŠ
Y2DISDidaktika informatiky B - pro SŠ
Y2DIZDidaktika informatiky A - pro 2.st.ZŠ
Y2SE1Seminář k závěrečné práci I
Y2SE2Seminář k závěrečné práci II
Y2VYSVýukový software B - pro SŠ
Y2VYZVýukový software A- pro 2.st.ZŠ
ZAKINZáklady informatiky pro neinformatiky
ZINAPAplikační programy MS Office
ZININInformatika
ZINPKPrezentační a komunikační techniky
ZINTWÚvod do tvorby www stránek
1PSITPráce s počítačem, správa souborů a ICT
1PTPAPokročilé techniky prezentace a komunika
1VYP1Software ve vzdělávání 1
1WWWZÚvod do tvorby www stránek
2PSITPráce s počítačem, správa souborů a ICT
2PTPKPokročilé techniky prez. a komunikace
2VEGRKreslení ve vektorovém grafickém editoru
2VYP1Software ve vzdělávání 1
2VYP2Software ve vzdělávání 2
2WWWZÚvod do tvorby www stránek
6VYP1Software ve vzdělávání 1
6WWWZÚvod do tvorby www stránek
PSPP2Přípravný seminář k profesní praxi II.
PSPP3Přípravný seminář k profesní praxi III.


AutorNázev práceTypRok
Bílková ZuzanaTvorba webových stránek pro výuku HTML 5diplomová 2014 
Klúčovský MiroslavVyužití informačních technologií v práci učitele odborného předmětubakalářská 2012 
Bajtková IvetaLegislativa a dokumentace v práci učitelebakalářská 2010 
Jakubčíková MartinaRVP, ŠVP a výuka informatiky na základní školebakalářská 2010 
Madajová MichaelaRámcový vzdělávací program, Školní vzdělávací program a výuka informatiky na střední školebakalářská 2010 
Mecová MichaelaNávrh kurzu Moodle pro výuku angličtiny na střední školebakalářská 2010 
Pšenica RomanPrávo a internetbakalářská 2010 


Nenalezen žádný záznam.