OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název kombinace:Učitelství geografie - informatiky pro 2. stupeň základních škol a středních škol (dvouoborové)
Obory: Společný základ učitelských oborů [CZ]
Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouoborové) [CZ]
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouoborové) [CZ]
Přijímací řízení:
Orientační termín zkoušek:
Požadavky pro přijetí:
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:
facebook
rss
social hub