OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Informatika
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra informatiky a počítačů
Anotace oboru:
Profil absolventa:Odborné znalosti : Absolvent bakalářského oboru Informatika bude mít široké znalosti teoretického základu informatiky, zahrnujícího matematický základ pro uplatnění teorií, konceptů a metod v informatice a porozumění možnostem, podmínkám a omezení využití v základních informatických předmětech, které tvoří základ pro další odborné studium navazujícího magisterského studia oboru Informační systémy.
Odborné dovednosti : S využitím odborných znalostí řeší praktické problémy z oblastí objektově orientovaného programování, regulárních a bezkontextových jazyků a analýzy dat. Demonstruje některé základní výzkumné postupy informatiky v rozsahu potřebném pro řešení praktických problémů, dovede vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro řešení zadaného problému.
Obecné způsobilosti: Student získává schopnost aplikace známých vlastností, tvrzení a postupů při řešení úloh, kategorizuje postupné úkoly k vyřešení zadaného problému, vytváří vlastní metody a je schopen ilustrace na příkladech. Rozvíjí způsobilost aktivní komunikace v oblasti informatiky, schopnost studia a orientace v odborné literatuře a písemného zpracování zadané problematiky. V týmu dovede obhájit vlastní způsob řešení úkolu, prezentovat výsledky své práce a samostatně získávat další odborné znalosti.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky.
V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Obsah přijímací zkoušky: PZ z informatiky
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Ing. Eliška Treterová

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.
facebook
rss
social hub