OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Zdeněk Ďuriš

Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty

titul, jméno, příjmení:prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
místnost, podlaží, budova: L 327, budova L
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)31700
Environmentální centrum ENC31990
telefon, mobil: 553 46 2316
553 46 2350
e-mail: zdenek.duris@osu.cz
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Ďuriš, Z. a Horká, I. Towards a revision of the genus Periclimenes: resurrection of Ancylocaris Schenkel, 1902, and designation of three new genera (Crustacea, Decapoda, Palaemonidae). ZooKeys. 2017, č. 646, s. 25-44. ISSN 1313-2989.
Horká, I., De Grave, S., Fransen, C., Petrusek, A. a Ďuriš, Z. Multiple host switching events shape the evolution of symbiotic palaemonid shrimps (Crustacea: Decapoda). -. 2016, roč. 6, s. 1-12. ISSN 2045-2322.
KOCH, M. a Ďuriš, Z. Notes on distribution of some portunid crabs in the Mediterranean Sea (Decapoda: Brachyura: Portunidae). Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 2016, č. 65, s. 117-128. ISSN 2336-3193.
Ďuriš, Z. a Horká, I. Salmoneus chadwickae, a new alpheid shrimp (Crustacea: Decapoda: Alpheidae) from the Red Sea, with remarks on related or regional congeners. -. 2016, roč. 46, s. 773-793. ISSN 1867-1616.
Ďuriš, Z. a Lin, C. The scorpion shrimp, a new species of the genus Metapontonia (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae) from Taiwan, with new generic record from Papua New Guinea. ZOOTAXA. 2016, č. 4138, s. 474-490. ISSN 1175-5326.
Horká, I., Ďuriš, Z. a Fransen, C. H. Two new species of shrimp of the Indo-West Pacific genus Hamodactylus Holthuis, 1952 (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae). -. 2016, roč. 188, s. 1-26. ISSN 2118-9773.
Iakovenko, N., Smykla, J., Convey, P., Kasparova, E., Kozeretska, I. A., Trokhymets, V., Dykyy, I., Plewka, M., Devetter, M., Ďuriš, Z. a Janko, K. Antarctic bdelloid rotifers: diversity, endemism and evolution. HYDROBIOLOGIA. 2015, č. 761, s. 5-43. ISSN 0018-8158.
Kozák, P., Ďuriš, Z., Petrusek, A., Buřič, M., Horká, I., Kouba, A., Kozubíková-Balcarová, E. a Policar, T. Crayfish Biology and Culture. 456 s. ISBN 978-80-7514-014-2.
KOCH, M., Ďuriš, Z. a Nguyen, T. S. Monomia calla, a new species of swimming crab (Decapoda, Portunidae) from Madagascar and the Philippines. ZOOTAXA. 2015, roč. 3981, č. 2015, s. 405-412. ISSN 1175-5326.
KOCH, M., Chong, V., Sasekumar, A. a Ďuriš, Z. New records and range-extension of swimming crab Xiphonectes pseudohastatoides (Yang & Tang, 2006) (Brachyura, Portunidae). CRUSTACEANA. 2015, roč. 88, č. 2015, s. 641-649. ISSN 0011-216X.
Ďuriš, Z. New records of symbiotic shrimps of the genus Dasycaris Kemp, 1922 from Vietnam and Papua New Guinea, with redescription of D. ceratops Holthuis, 1952 (Crustacea: Decapoda: Pontoniinae). -. 2015, roč. 24, s. 259-270. ISSN 0136-006X.
Ďuriš, Z. Symbiózy krevet korálových útesů. -. 2015, roč. 63, s. 270-272. ISSN 0044-4812.
Dolný, A. a Ďuriš, Z. Výzkum bezobratlých na katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. -. 2015, roč. 63, ISSN 0044-4812.
Horká, I., De Grave, S. a Ďuriš, Z. A new species of shrimp of the genus Anachlorocurtis Hayashi, 1975 from the Red Sea, with range extension of A. commensalis Hayashi, 1975 (Crustacea, Decapoda, Pandalidae). -. 2014, č. 407, s. 9-28. ISSN 1313-2989.
Kuklina, I., Kouba, A., Buřič, M., Horká, I., Ďuriš, Z. a Kozák, P. Accumulation of heavy metals in crayfish and fish from selected Czech reservoirs. J BIOMED BIOTECHNOL. 2014, s. 1-9. ISSN 1110-7243.
Ďuriš, Z. a Anker, A. Athanas manticolus sp. nov., a new stomatopod-associated alpheid shrimp from Vietnam (Crustacea, Decapoda). ZOOTAXA. 2014, roč. 3784, s. 550-558. ISSN 1175-5326.
KOCH, M., Ďuriš, Z., Huang, J. a Chan, T. First report of the swimming crab Ovalipes iridescens (Miers, 1886) (Brachyura, Portunidae) from Taiwan. CRUSTACEANA. 2014, roč. 87, s. 1640-1647. ISSN 0011-216X.
VOJKOVSKÁ, R., Horká, I., Tricarico, E. a Ďuriš, Z. New record of the parthenogenetic marbled crayfish Procambarus fallax f. virginalis from Italy. CRUSTACEANA. 2014, roč. 87, s. 1386-1392. ISSN 0011-216X.
Kozubíková-Balcarová, E., Beran, L., Ďuriš, Z., Fischer, D., Horká, I., Svobodová, J. a Petrusek, A. Status and recovery of indigenous crayfish populations after recent crayfish plague outbreaks in the Czech Republic. ETHOL ECOL EVOL. 2014, roč. 26, s. 299-319. ISSN 0394-9370.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
Vojkovská, R., Horká, I. a Ďuriš, Z. The diet of the spiny-cheek crayfish Orconectes limosus in the Czech Republic. CENT EUR J BIOL. 2014, roč. 9, s. 58-69. ISSN 1895-104X.
Kozák, P., Ďuriš, Z., Petrusek, A., Buřič, M., Horká, I., Kouba, A., Kozubíková, E. a Policar, T. Biologie a chov raků. 1. vyd. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2013. 418 s. ISBN 978-80-87437-42-1.
Vojkovská, R., Horká, I. a Ďuriš, Z. Comparative morphology of the mouthparts of crayfish species in the Czech Republic. In: Zoologické dny Brno 2013. Brno. 2013.
Ďuriš, Z., ATEŞ, A., ÖZALP, H. a KATAGAN, T. New records of Decapod Crustaceans (Decapoda: Pontoniinae and Inachidae) associated with sea anemones in Turkish waters. -. 2013, roč. 14, s. 49-55. ISSN 1108-393X.
Vojkovská, R., Horká, I. a Ďuriš, Z. Diet composition of the spiny-cheek crayfish Orconectes limosus. In: The Crustacean Society Summer Meeting and the 10th Colloquium Crustacean Decapoda Mediterranea. Atény. 2012.
Koch, M. a Ďuriš, Z. DISTRIBUTION OF SOME PORTUNID CRABS IN THE MEDITERRANEAN SEA (DECAPODA: BRACHYURA: PORTUNIDAE). In: The Crustacean Society Summer Meeting and the 10th Colloquium Crustacean Decapoda Mediterranea. Atény. 2012.
Koch, M. a Ďuriš, Z. MORFOLOGICKÁ ANOMÁLIE KARAPAXU U KRABA Z ČELEDI PORTUNIDAE Z VIETNAMU. s. 1-4. ISBN 978-80-7368-966-7.
Ďuriš, Z. National Taiwan Ocean University; Kenting National Park. 2012.
Ďuriš, Z., Ateş, A., Özalp, H. a Katagan, T. NEW RECORDS OF ANEMONE-ASSOCIATED CRUSTACEANS (DECAPODA: PONTONIINAE AND INACHIDAE) IN TURKISH WATERS. In: The Crustacean Society Summer Meeting and the 10th Colloquium Crustacean Decapoda Mediterranea. Atény. 2012.
JURAČKA, P. j., Horká, I., PETRUSEK, A. a Ďuriš, Z. Příběhy z elektronového mikroskopu 6. Karibské krevety se zahradnickými nůžkami. Živa. 2012, roč. 60, č. 5, s. 242-243. ISSN 0044-4812.
Vojkovská, R., Horká, I. a Ďuriš, Z. Spektrum potravy raka pruhovaného v České republice. s. 1-4. ISBN 978-80-7368-966-7.
Horká, I., Petrusek, A. a Ďuriš, Z. SYSTEMATIC POSITION OF THE MEDITERRANEAN ANEMONE-SHRIMPS (CRUSTACEA: DECAPODA: PONTONIINAE). In: The Crustacean Society Summer Meeting and the 10th Colloquium Crustacean Decapoda Mediterranea. Atény. 2012.
Horká, I. a Ďuriš, Z. Velcí mlži rodu Anodonta a Unio v řece Odře a jejích přítocích na území ČR. 2012.
Horká, I. a Ďuriš, Z. Výskyt raků v řece Odře a jejích přítocích na území ČR. 2012.
Ďuriš, Z., Horká, I. a Al-Horani, F. Periclimenaeus echinimanus sp nov (Crustacea: Decapoda: Pontoniinae), a new species from the Gulf of Aqaba, Red Sea. ZOOTAXA. 2011, č. 2983, s. 57-68. ISSN 1175-5326.
Ďuriš, Z., Horká, I., Juračka, P. J., Petrusek, A. a Sandford, F. These Squatters Are Not Innocent: The Evidence of Parasitism in Sponge-Inhabiting Shrimps. Plos One. 2011, roč. 6, s. 1-10. ISSN 1932-6203.
Ďuriš, Z. Periclimenes laevimanus sp. nov. from Vietnam, with a review of the Periclimenes granulimanus species group (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae: Pontoniinae). ZOOTAXA. 2010, č. 2372, s. 106-125. ISSN 1175-5326.
Ďuriš, Z. a Koch, M. Potamonautes lipkei, a new species of African freshwater crab (Decapoda, Potamonautidae) from Senegal. In: Studies on Malacostraca: Lipke Bijdeley Holthuis Memorial Volume. Brill Academic Pub, 2010. s. 219-229. Crustaceana Monographs, 14. ISBN 978-90-04-17429-0.
Petrusek, A., Kozák, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Buřič, M. a Kozubíková, E. Impact of alien crayfish species on conservation of native crayfish in the Czech Republic. In: 2nd European Congress on Conservation Biology. Praha. 2009.
Ďuriš, Z. Marine science station, Aqaba. 2009.
Dušek, J., Ďuriš, Z., FISCHER, D., PETRUSEK, A., Štambergová , M. a Vlach, P. Metodika monitoringu raka kamenáče včetně příloh (2006, upraveno). In: Raci v České republice. Praha: AOPK ČR, 2009. s. 217-227. ISBN 978-80-87051-78-8.
Dušek, J., Ďuriš, Z., FISCHER, D., Štambergová , M. a Vlach, P. Metodika monitoringu raka říčního včetně příloh (2006, upraveno). In: Raci v České republice. Praha: AOPK ČR, 2009. s. 229-238. ISBN 978-80-87051-78-8.
Horká, I. a Ďuriš, Z. Molekulární taxonomie korýšů na oddělení zoologie. Informační listy - Geneticlá společnost Gregora Mendela. 2009, č. 35, s. 16-18. ISSN 1210-6267.
Ďuriš, Z., Horká, I. a Hoc, D. T. Periclimenaeus nufu, a new species of shrimp (Crustacea: Decapoda: Pontoniinae) from Vietnam. RAFFLES B ZOOL. 2009, roč. 57, s. 453-464. ISSN 0217-2445.
Ďuriš, Z., Horká, I. a Sandford, F. Periclimenaeus pectinidactylus n. sp (Crustacea: Decapoda: Pontoniinae) from the Belizean Barrier Reef, Caribbean Sea. ZOOTAXA. 2009, č. 2130, s. 31-40. ISSN 1175-5326.
Ďuriš, Z. Podwodny Świat Biebrzy. In: XXVIII spotkanie Wszechnicy Biebrzańskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Mokradeł. Osowiec-Twierdza, BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY: BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY. 2009.
Ďuriš, Z. Posudek disertační práce: Biology of spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus, Rafinesque, 1817) under conditions of the Czech Republic and the study of factors influencing its invasive spreading. 2009.
Kozubíková, E., Filipová, L., Kozák, P., Ďuriš, Z., Martín, M. P., Diéguez-Uribeondo, J., Oidtmann, B. a Petrusek, A. Prevalence of the Crayfish Plague Pathogen Aphanomyces astaci in Invasive American Crayfishes in the Czech Republic. CONSERV BIOL. 2009, roč. 23, s. 1204-1213. ISSN 0888-8892.
Kozák, P., Policar, T., Kouba, A., Buřič, M. a Ďuriš, Z. Problematika reintrodukcí a hospodářského využití původních druhů raků v Evropě, realita a perspektivy v ČR. Bulletin. 2009, roč. 45, s. 25-33. ISSN 0007-389X.
Kozák, P., Policar, T., Buřič, M., Kouba, A. a Ďuriš, Z. Regional European Crayfish Workshop: Future of Native Crayfish in Europe. 2009.
Ďuriš, Z. a Horká, I. A new shrimp species of the genus Leptomenaeus Bruce, 2007 (Crustacea: Decapoda: Pontoniinae) from Vietnam. ZOOTAXA. 2008, č. 1872, s. 45-58. ISSN 1175-5326.
Chadwick, N. E., Ďuriš, Z. a Horká, I. Biodiversity of and behavior of shrimps and fishes symbiotic with sea anemones. In: Aqaba-Eilat, the Improbable Gulf. Environment, Biodiversity and Preservation. 1. vyd. Jerusalem: The Hebrew University Magnes Press, 2008. s. 209-223. ISBN 978-965-493-380-3.
Kozubíková, E., Petrusek, A., Filipová, L., Ďuriš, Z., Kozák, P., Martín, M. P., Diéguez-Uribeondo, J. a Oidtmann, B. Distribution of crayfish plague in the Czech Republic: Factors influencing. In: International Association of Astacology (IAA). Kuopio, Finland: University of Kuopio. 2008.
Ďuriš, Z. Marine Science Station, Aqaba. 2008.
Ďuriš, Z. Oponentní posudek disertační práce Studium sukcese společenstev půdní fauny na rekultivovaných územích. 2008.
Ďuriš, Z., Horká, I. a Marin, I. Periclimenes sulcatus sp. nov., a new pontoniine shrimp (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae) from Vietnam. ZOOTAXA. 2008, č. 1860, s. 35-50. ISSN 1175-5326.
Dolný, A. a Ďuriš, Z. Potápění jako součást zvláštní životní strategie vážek. Živa. 2008, roč. 56, č. 5, s. 220-222. ISSN 0044-4812.
Berezina, N. a Ďuriš, Z. Record of the invasive species Dikerogammarus villosus (Crustacea: Amphipoda) in the Vltava River (Czech Republic). Aquatic Invasions. 2008, roč. 3, s. 467-472. ISSN 1818-5487.
Ďuriš, Z. Taxonomy and Ecology of amenoneshrimp symbioses. In: US - Jordan Project: Summer 2008 - Population dynamics and metabolic interactions between giant sea anemones and symbiotic anemonefish on Red Sea coral reefs. Aqaba: Marine Science Station. 2008.
Kozubíková, E., Petrusek, A., Ďuriš, Z., Martín, M. P., Diéguez-Uribeondo, J. a Oidtmann, B. The old menace is back: Recent crayfish plague outbreaks in the Czech Republic. Aquaculture. 2008, č. 274, s. 208-217. ISSN 0044-8486.
Chadwick, N. E., Ďuriš, Z. a Ratchford, S. Anemoneshrimp symbionts of giant gea anemones o coral reefs: Comparisons between the Red Sea and the Caribbean Sea. In: Annual Scientific Meeting of the Association-of-Marine-Laboratories-of-the-Caribbean. St.Thomas, USVI. 2007.
Chadwick, N. E., Ďuriš, Z. a Ratchford, S. Anemoneshrimp symbionts of giant sea anemones on coral reefs: comparisons between the Red Sea and the Caribbean Sea. In: Annual Scientific Meeting of the Association-of-Marine-Laboratories-of-the-Caribbean. AMLC, 2007. s. 16-16. ISSN 0034-7744.
Kozubíková, E., Petrusek, A., Ďuriš, Z. a Oidtmann, B. Aphanomyces astaci, the crayfish plague pathogen, may be a common cause of crayfish mass mortalities in the Czech Republic. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists. 2007, roč. 27, s. 79-82. ISSN 0108-0288.
Ďuriš, Z. Institute of Oceanography VAST, Nha Trang. 2007.
Ďuriš, Z., Horká, I. a Petrusek, A. Invasive zebra mussel colonisation of invasive crayfish: a case study. Hydrobiologia. 2007, s. 43-46. ISSN 0018-8158.
Ďuriš, Z. Mantis shrimps (Crustacea, Stomatopoda) of Nhatrang Bay. In: Benthic Fauna of the Bay of Nhatrang, Southern Vietnam. 1. vyd. Moscow: KMK Scientific Press Ltd., 2007. s. 124-157. ISBN 978-5-87317-420-1.
Ďuriš, Z. Metodika lovů raků. 2007.
Ďuriš, Z. New Occurrence of Vercoia socotrana ĎURIŠ, 1992 (Crustacea, Decapoda, Crangonidae) in the Gulf of Aden, Western Indian Ocean. Senckenbergiana Maritima. 2007, roč. 37, s. 1-4. ISSN 0080-889X.
Ďuriš, Z. Oceánografické odpoledne. 2007.
Ďuriš, Z. Podwodny swiat Biebrzy. In: Podwodny swiat Biebrzy - pokaz filmów i spotkanie z twórcami. Osrodek: Brama na bagna. 2007.
Ďuriš, Z. a Horká, I. První nález invazního raka pruhovaného Orconectes limosus (Rafinesque) na území Moravy a Slezska v ČR. -. 2007, č. 56, s. 49-52. ISSN 1211-3026.
Ďuriš, Z. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej. 2006.
Bláha, L., Hilscherová, K., Mazurová, E., Hecker, M., Jones, P. D., Newsted, J. L., Bradley, P. W., Gracia, T., Ďuriš, Z., Horká, I., Holoubek, I. a Giesy, J. P. Alteration of steroidogenesis in H295R cells by organic sediment contaminants and relationships to other endocrine disrupting effects. Environment International. 2006, roč. 32, č. 3, s. 749-757. ISSN 0160-4120.
Ďuriš, Z. a Horká, I. Amphipoda (různonožci). In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2006. s. 102-103. ISBN 80-86064-96-4.
Bláha, L., Hilscherová, K., Mazurová, E., Šídlová, T., Novák, J., Horká, I., Ďuriš, Z., Triebskorn, R., Giesy, J. P. a Holoubek, I. Assessment of endocrine disruptor chemicals in contaminated sediments: integrations of in vitro, in vivo and in situ studies. In: International Conference on Ecotoxicology, Trends and Prospectives. Institute of Organic Industry, Pszycyna; Polish Society of Ecotoxicology and SECOTOX, 2006. s. 23-23.
Chadwick, N. E. a Ďuriš, Z. Biodiversity and ecological impacts of ecosymbionts on Red Sea anemones. In: Red Sea Fish Biodiversity. International Workshop on the High Biodiversity of the Gulf of Aqaba (Eilat): Origins, Dimensions and Protection. s. 14-14.
Chadwick, N. E. a Ďuriš, Z. Biodiversity and ecological impacts of ecosymbionts on Red Sea anemones. In: Workshop on The high diversity of the Gulf of Aqaba: origins, dimensions and protection. Eilat. 2006.
Ďuriš, Z., Drozd, P., Horká, I., Kozák, P. a Policar, T. Biometry and demography of the invasive crayfish Orconectes limosus in terminal and residential localities in the Czech Republic. Bulletin Francais de la Peche et de la Pisciculture. 2006, roč. 4, č. 1, s. 1215-1228. ISSN 0767-2861.
Ďuriš, Z., Horká, I., Kozák, P. a Policar, T. Biometry and ecology of the invasive crayfish Orconectes limosus in terminal and residential localities in the Czech Republic. In: European crayfish as heritage species - liking research and management strategies to conservation and socio-ekonomics.. Firenze: Dipartimento Di Biologia Animale Genetica Universita Gegli Di Firenze, 2006. Dipartimento Di Biologia Animale Genetica Universita Gegli Di Firenze, 2006. s. 15-16. ISSN 0767-2861.
Ďuriš, Z. Coe College, Cedar Rapids, Iowa. 2006.
Ďuriš, Z. Coe College, Cedar Rapids, Iowa, USA. 2006.
Ďuriš, Z. Crayfish of the world and research on crayfish of the Czech Republic. In: Special Seminar. Chicago: Museum of Natural History Chicago. 2006.
Ďuriš, Z. Crustacean systematics. In: Meetings of Belize Marine Ecology. Galesburg: Knox College. 2006.
Petrusek, A., Filipová, L., Ďuriš, Z., Horká, I., Kozák, P., Policar, T., Štambergová , M. a Kučera, Z. Distribution of the invasive spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus) in the Czech Republic - past and present.. Bulletin Francais de la Peche et de la Pisciculture. 2006, roč. 4, č. 1, s. 903-918. ISSN 0767-2861.
Mazurová, E., Bláha, L., Ďuriš, Z., Horká, I., Giesy, J. P. a Triebskorn, R. Ecotoxicological evaluation of sediments contaminated by waste coal by in vivo and in vitro bioassays. In: Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis. Ostrava: Repronis, 2006. Repronis, 2006. s. 274-278. ISBN 80-7368-201-X.
Petrusek, A. a Ďuriš, Z. Eriocheir sinensis Milne-Edwards, 1854. In: Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky. 1. vyd. Praha: ČSOP, 2006. s. 234-236. ISBN 80-86770-17-6.
Ďuriš, Z. How mining effects life in the waters of Northern Moravia in the Czech Republic : A paradox. In: Wickiup Hill Outdoor Learning Center Seminars. Toddville: National Czech and Slovak Museum and Library. 2006.
Ďuriš, Z. Institute of Oceanography VAST, Nha Trang. 2006.
Ďuriš, Z. Institute of Oceanography VAST, Nha Trang. 2006.
Ďuriš, Z. Paradoxes of life in the waters of mined landscape of N. Moravia, CR. In: Coe College Summer Research Program. Cedar Rapids: Coe College, Fhysics Department. 2006.
Ďuriš, Z., Horká, I., Kristian, J. a Kozák, P. Some cases of macro-epibiosis on the invasive crayfish Orconectes limosus in the Czech Republic.. Bulletin Francais de la Peche et de la Pisciculture. 2006, roč. 4, s. 1325-1337. ISSN 0767-2861.
Kozubíková, E., Petrusek, A., Ďuriš, Z., Kozák, P., Geiger, S., Hoffmann, R. a Oidtmann, B. The crayfish plague in the Czech Republic - review of recent suspect cases and a pilot detection study.. Bulletin Francais de la Peche et de la Pisciculture. 2006, č. 4, s. 1313-1323. ISSN 0767-2861.
Ďuriš, Z. Tropical shrimps symbiosis with sponge and sea anemones.. In: Meetings of Belize Marine Ecology. Galesburg: Knox College. 2006.
Horká, I. a Ďuriš, Z. A case of invasive zebra mussel mass colonisation of invasive crayfish. In: 6th International Crustacean Congress. Glasgow: University of Glasgow, 2005. University of Glasgow, 2005. s. 194-194. ISSN 0018-8158.
Horká, I. a Ďuriš, Z. A case of invasive zebra mussel mass colonisation of invasive crayfish. In: Sixth International Crustacean Congress. Glasgow: University of Glasgow. 2005.
Štambergová , M., Bádr, V. a Ďuriš, Z. Decapoda (desetinožci).. In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. 1. vyd. Praha: AOPK ČR, 2005. s. 100-101. ISBN 80-86064-96-4.
Kozubíková, E., Petrusek, A., Ďuriš, Z., Kozák, P., Geiger, S., Hoffmann, R. a Oidtmann, B. Detection of the crayfish plague fungus Aphanomyces astaci in the Czech Republic: a pilot study. In: European crayfish as heritage species - liking research and management strategies to conservation and socio-ekonomics.. Firenze: Dipartimento Di Biologia Animale Genetica Universita Gegli Di Firenze, 2005. Dipartimento Di Biologia Animale Genetica Universita Gegli Di Firenze, 2005. s. 22-22. ISSN 0767-2861.
Ďuriš, Z., Horká, I., Kozák, P., Policar, T., Filipová, L., Štambergová , M. a Petrusek, A. Distribution of the invasive spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus) in the Czech Republic - history and present. In: Meeting on European Crayfish as Heritage Species- liking research and management strategies to conservation and socio-ekonomics. Florence: Universitá degli Studi di Firenze, 2005. Universitá degli Studi di Firenze, 2005. s. 16-16. ISSN 0767-2861.
Mazurová, E., Bláha, L., Hilscherová, K., Ďuriš, Z., Horká, I., Holoubek, I., Jones, P. D. a Giesy, J. P. Effects of waste coal-polluted sediments and possible causes of intersex occurrence in freshwater crayfish. In: 15th Annual Meeting of SETAC Europe. Lille, Francie: SETAC, 2005. SETAC, 2005. s. 365-365.
Ďuriš, Z. Oceánografie - tajemný svět moří a oceánů. 2005.
Ďuriš, Z., Sandford, F. a Horká, I. On some Caribbean sponge-dwelling shrimps (Crustacea: Decapoda) from Tobacco Cay, Belize. In: 6th International Crustacean Congress. Glasgow: University of Glasgow, 2005. University of Glasgow, 2005. s. 218-218. ISSN 0018-8158.
Ďuriš, Z. Populační ekologie terminálních a rezidentních subpopulací invazního druhu raka. 2005.
Ďuriš, Z., Horká, I., Kristian, J. a Kozák, P. Some cases of macro-epibiosis on the invasive crayfish Orconectes limosus in the Czech Republic. In: Meeting on European Crayfish as Heritage Species- liking research and management strategies to conservation and socio-ekonomics. Florence: Universitá degli Studi di Firenze, 2005. Universitá degli Studi di Firenze, 2005. s. 15-15. ISSN 0767-2861.
Ďuriš, Z. a Horká, I. Biologie a ochrana raků v ČR. 2004.
Mazurová, E., Bláha, L., Hilscherová, K., Ďuriš, Z., Horká, I. a Giesy, J. Intersex occurrence in freshwater crayfish - biology and environmental factors. s. 30-30. ISBN 1-4020-4844-0.
Bláha, L., Mazurová, E. a Ďuriš, Z. Intersex occurrence in freshwater crustacean Pontastacus leptodactylus in the Czech Republic - biology and environmental factors. In: Annual Meeting of SETAC Europe. Praha: SETAC, 2004. SETAC, 2004. s. 251-251. ISBN 3-7186-4990-X.
Kozák, P., Policar, T. a Ďuriš, Z. Migratory ability of Orconectes limosus through a fishpass and notes on its occurrence in the Czech Republic. Bulletin Francais de la Peche et de la Pisciculture. 2004, roč. 2, č. 1, s. 367-373. ISSN 0767-2861.
Machino, Y. a Ďuriš, Z. New data and verification of the geographical distribution of the crayfish genus Austropotamobius from Bosna-i-Hercegovina, Montenegro and Bulgaria. Crayfish News. 2004, roč. 26, s. 8-10. ISSN 1023-8174.
Ďuriš, Z. Oponentní posudek na disertační práci Vliv prostředí na reprodukci, růst a přežití raka říčního (Astacus astacus L.) v přirozených a experimentálních podmínkách.. 2004.
Ďuriš, Z., Dolný, A. a Vavříček , O. Paradoxy života ve vodách hornické krajiny. 2004.
Dolný, A. a Ďuriš, Z. Paradoxy života ve vodách hornické krajiny - příspěvek ke zvyšování ekologického povědomí o unikátních jevech v Hornoslezském regionu.. 2004.
Ďuriš, Z. Zoologie bezobratlých. 2004.
Horká, I. a Ďuriš, Z. Gynandromorfie u raka bahenního na Karvinsku. In: Zoologické dny: Sborník abstraktů z konference 2003-02-13 Brno. Brno: ÚBO AVČR, 2003. ÚBO AVČR, 2003. s. 33-33. ISBN 80-239-0073-0.
Ďuriš, Z. Krevety asociované s obřími sasankami korálových útesů Rudého moře. In: Zoologické dny: Sborník abstraktů z konference 2003 Brno. Brno: ÚBO AVČR, 2003. ÚBO AVČR, 2003. s. 30-30. ISBN 80-239-0073-0.
Kozák, P., Policar, T. a Ďuriš, Z. Migration capacity of spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus) when passing through a hydropower plant fishpass on Elbe River and assessment of its seasonal activity and occurrence in the Czech Republic. s. 7-8. ISSN 0767-2861.
Kozák, P., Policar, T. a Ďuriš, Z. Migration capacity of spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus) when passing through a hydropower plant fishpass on Elbe River and assessment of its seasonal activity and occurrence in the Czech Republic. In: European native crayfish with a special focus on Astacus astacus: linking socioeconomics and conservation. Halden. 2003.
Ďuriš, Z. a Horká, I. Tajemnicze rzeki. 2003.
Ďuriš, Z. Decapod crustacean larvae in marine plankton of Spitsbergen waters, Arctic. s. 116-117. ISSN 0278-0372.
Ďuriš, Z. a Petrusek, A. Indický oceán, průvodce korálovými útesy. 2002.
Ďuriš, Z. a Horká, I. Interuniversity Institute for Marine Sciences, Eilat. 2002.
Ďuriš, Z. K systematice a rozšíření vybraných skupin mořských korýšů Atlantského a Indického oceánu. 2002.
Kozák, P., Ďuriš, Z. a Policar, T. The stone crayfish Austropotamobium torrentium (Schrank) in the Czech Republic. Bulletin Francais de la Peche et de la Pisciculture. 2002, s. 707-713. ISSN 0767-2861.
Ďuriš, Z. Úvahy kolem chovu raků v akváriích. Akvárium Terárium. 2002, roč. 45, č. 2, s. 25-27. ISSN 0002-3930.
Sedek, K. a Ďuriš, Z. Czemu rak chodzi wspak?. 2001.
Ďuriš, Z., Horká, I. a Vavříček , O. K populační ekologii raků na Karvinsku. In: Změny životního prostředí a jejich bioindikace: Sborník prací PřF OU 2001-10-25 Bartošovice. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, 2001. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, 2001. s. 118-126. ISBN 80-7042-811-2.
Ďuriš, Z. K problematice výskytu raků na Karvinsku. Zpravodaj Ostravského muzea. 2001, roč. 6, s. 26-29. ISSN 1213-1997.
Ďuriš, Z. a Dolný, A. K výskytu dvou bezobratlých na důlních odkalištích Karvinska. In: Hornická a pohornická krajina Horního Slezska - VŠB-Technická univerzita Ostrava: Sborník z mezinárodní konference Hornická a pohornická krajina Horního Slezska 2001-10-02 VŠB TU Ostrava. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2001. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 11-14. ISBN 80-7078-930-1.
Ďuriš, Z. a Horká, I. K výskytu raka bahenního Pontastacus (=Astacus) leptodactylus na Karvinsku. Časopis Slezského muzea, Opava. 2001, roč. 50, s. 78-84. ISSN 0323-0627.
Kozák, P., Policar, T. a Ďuriš, Z. Occurrence of stone crayfish Austropotamobius torrentium (Schrank) in the Czech Republic.. s. 17-17. ISSN 0767-2861.
Ďuriš, Z., Kozák, P., Policar, T. a Theimer, J. Rak kamenáč Austropotamobius torrentium (Schrank) v České republice. In: Časopis Slezského zemského muzea, Vědy přírodní (A) . s. 85-93. ISBN 0323-0627.
Ďuriš, Z. Ras Mohammed National Park. 2001.
Dolný, A. a Ďuriš, Z. Výskyt ohrožených bezobratlých na důlních odkalištích v Karviné. ŽIVA. 2001, roč. 87, s. 268-270. ISSN 0044-4812.
Jurasz, W., Ďuriš, Z., Kubláková, M. a Vařecha, D. Cercopagis (Cercopagis) pengoi (Ostroumov, 1891) (Cladocera) - kolejny przyklad ekspansji ponto-kaspijskich skorupiaków w Morzu Baltyckim. Przeglad Zoologiczny. 2000, roč. 44, s. 75-78. ISSN 0033-247X.
Ďuriš, Z. Nepůvodní druhy desetinohých korýšů v polských vodách - aktuální stav. 2000.
Ďuriš, Z. Obrnění rytíři moře. 2000.
Ďuriš, Z., Jurasz, W., Kubláková, M. a Vařecha, D. Ponto-Caspian invading predatory water-flea Cercopagis pengoi in the Gulf of Gdansk, Poland (Crustacea, Cladocera). In: Ostravská univerzita: Sborník prací Př F Ostravské univerzity, Biologie - ekologie . Ostrava: Ostravská univerzita, Př F, 2000. Ostravská univerzita, Př F, 2000. s. 51-56. ISBN 80-7042-796-5.
Ďuriš, Z. Porownakie ogólnej sytuacji raków w Czechach i w Polsce, moźliwości wspólpracy astakologów obu krajów. In: I sympozjum astakologów: Aktualny stan raków w Polsce 2000-10-06 Poznań. Poznań: Akademia rolnicza im A.Cieszkowskiego, 2000. Akademia rolnicza im A.Cieszkowskiego, 2000. s. 29-30.
Ďuriš, Z. Původ a rozšíření raků na Zemi. Bulletin VÚRH Vodňany. 2000, roč. 36, s. 4-11. ISSN 0007-398X.
Ďuriš, Z. Raci. Pořad Výpravy. 2000.
Ďuriš, Z. a Kozák, P. The Golden Crayfish in Czech Republic. Crayfish News. 2000, roč. 22, s. 8-9. ISSN 1023-8174.
Ďuriš, Z. Desetinozí korýši (Crustacea, Decapoda) Špicberků. In: Zoologické dny: Abstrakta referátů z konference 1999-11-04 Brno. Brno: Česká zoologická společnost, Brno, 1999. Česká zoologická společnost, Brno, 1999. s. 31-31.
Ďuriš, Z. a Smutný, M. On depth distribution of crayfish. In: 12-th Symposium of the International Association of Astacology. Augsburg. 1999.
Ďuriš, Z. On the distribution of the introduced crayfish Orconectes limosus in Poland.. In: 12-th Symposium of the International Association of Astacology: Freshwater Crayfish, 12 1998-08-03 Augsburg. Augsburg, Germany: International Association of Astacology, 1999. International Association of Astacology, 1999. s. 830-834. ISBN 3-8289-3403-X.
Smutný, M. a Ďuriš, Z. K hloubkovému rozšíření raků. Bulletin VÚRH Vodňany. 1998, roč. 34, s. 88-98. ISSN 0007-389X.
Ďuriš, Z. Obrnění rytíři moře. 1998.
Ďuriš, Z. a Smutný, M. Rošíření raků na Zemi. Bulletin VÚRH Vodňany. 1998, roč. 34, s. 72-87. ISSN 0007-389X.
Ďuriš, Z. Základní morfologické znaky k rozllišení raků v ČR. 1998.
Ďuriš, Z. a Zevina, G. B. Cirripedia. In: Atlas of the Marine fauna of the Spitsbergen. 1. vyd. Gdańsk: Ossolineum, 1997. s. 49-79. ISBN 89-900543-0-5.
Ďuriš, Z. a Weslawski, J. M. A preliminary examination of ice floes at Isfjorden, Spitsbergen, on a presence of sympagic fauna. In: Uniwerzytet Marii Curie-Sklodowskiej: Wyprawy Geograficzne na Spitsbergen . Lublin, Polsko: Uniwerzytet Marii Curie-Sklodowskiej, 1996. Uniwerzytet Marii Curie-Sklodowskiej, 1996. s. 227-231. ISBN 83-2270-885-8.
Rulík, M., Husák, Š., Květ, J., A Kolektiv, a Ďuriš, Z. Anglicko-český a česko-anglický slovník pojmů používaných v hydrobiologii a ekologii mokřadů. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostoedí České republiky, 1996. Phare 34. 150 s. ISBN 80-8536-892-7.
Ďuriš, Z. Decapod crustaceans collected in Norwegian and Spitsbergen waters during the summer cruise of the R/V Oceania, 1995. In: Wyprawy Geograficzne na Spitsbergen, 1996. s. 213-225. ISBN 83-2270-885-8.
Udekem D Acoz, D, C. a Ďuriš, Z. First records of Merhipolyte ancistrota Crosnier & Forest, 1973 in Moroccan Atlantic waters and in the Mediterrnnean Sea (Decapoda, Merhippolytidae). Crustaceana. 1996, roč. 69, s. 890-897. ISSN 0011-216X.
Ďuriš, Z. Penaeid and caridean shrimps collected during soviet expeditions 1974-1980 in the Mediterranean Sea. s. 34-35. ISSN 0022-2933.
Ďuriš, Z. Penaeid and caridean shrimps collected during soviet expeditions 1974-1980 in the Mediterranean Sea. In: Colloquium Crustacea Decapoda Mediterranea. Florence: Museum of Zoology of the University of Florence. 1996.
Ďuriš, Z. a Bruce, A. J. A revision of the 'petitthouarsii'-group of species of the genus Periclinemes Costa /Crustacea:Decapoda:Palaemonidae/. J NAT HIST. 1995, roč. 29, s. 619-671. ISSN 0022-2933.
Ďuriš, Z. a Komárek, J. Badania polarne w Republice Czeskiej. Biuletyn polarny, Kraków-Lublin. 1995, roč. 3, s. 70-73. ISSN 1234-1754.
Ďuriš, Z. a Weslawski, J. M. Range extensions of some decapod crustaceans of the northeastern Greenland. In: Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity . Ostrava: PřF Ostravské univerzity, 1995. PřF Ostravské univerzity, 1995. s. 81-91. ISBN 80-7042-730-2.
Ďuriš, Z. Shalow-water marine benthic ecosystems of the southern spitsbergen. In: Masarykova univerzita: Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitas Masarykianae Brunensis, Geography . Brno: Masarykova univerzita, 1995. Masarykova univerzita, 1995. s. 5-12. ISBN 80-210-1126-2.
Weslawski, J. M., Wiktor, J., Zajaczkowski, M. a Ďuriš, Z. Tidal Zone Project 1994, Bjornoya. Arctic Ecology Group Report 1/95. 1994.
Ďuriš, Z. A report on the Czechoslovak Biological Diving Expedition. In: XX-th Polar Symposium, Lublin, Poland: Man Impact on Polar Ecosystems . Lublin, Polsko: Uniwerzytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1993. Uniwerzytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1993. s. 485-493. ISBN 83-2270-885-8.
Ďuriš, Z. On a collection of Crustacea Decapoda from the southeastern Svalbard. In: XX Polar Symposium, Lublin, Poland: Man Impact on Polar Environment 1993-06-03 . Lublin, Polsko: Uniwerzytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1993. Uniwerzytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1993. s. 141-157. ISBN 83-227-0560-3.
Ďuriš, Z. A report on the Czechoslovak Arctic Biological Diving Expedition. In: Uniwerzytet Marii Curie-Sklodowskie, Lublin: Wypravy Geograficzne na Spitsbergen . Lublin: Uniwerzytet Marii Curie-Sklodowskie, Lublin, 1992. Uniwerzytet Marii Curie-Sklodowskie, Lublin, 1992. s. 191-195. ISBN 83-227-0560-3.
Ďuriš, Z. On a small collection of Crustacea Decapoda from the Bellsund Region, Spitsbergen. In: Uniwerzytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin: Wyprawy Geograficzne na Spitsbergen . Lublin, Polsko: Uniwerzytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1992. Uniwerzytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1992. s. 121-149. ISBN 83-227-0560-3.
Ďuriš, Z. Revision of Vercoia baker (Crustacea: Decapoda: Crangonidae). Invertebrate Taxonomy. 1992, roč. 6, s. 1437-1457. ISSN 0808-0164.
Weslawski, J. M., Wiktor, J., Ďuriš, Z. a Zajaczkowski, M. Summer marine biological survey at Bolsheoya, Eastern Svalbard 1992. Arctic Ecology Group Report 1/92. 1992.
Ďuriš, Z. Virus Polaris. 1992.
Ďuriš, Z. Primární produkce vybraných přítoků přehradní nádrže Šance. In: Civilizační vlivy v povodí Ostravice. s. 28-30. ISBN 80-02-00356-X.
Ďuriš, Z. a Butovskij, R. Raci z Ussuri.. Živa. 1990, roč. 38, s. 124-125. ISSN 0044-4812.
Ďuriš, Z. Two new species of the commensal shrimp genus Periclimenaeus Borradaile, 1915 (Decapoda, Palaemonidae) from the Maldive Islands. Journal of Natural History. 1990, roč. 24, s. 615-626. ISSN 0022-2933.
Ďuriš, Z. Two new species of the palaemonid shrimp genus Periclimenes from the Maldive waters (Crustacea, Decapoda, Palaemonidae).. Acta Societatis zoologicae Bohemoslovacae. 1990, roč. 54, s. 1-8. ISSN 0862-5247.
Ďuriš, Z. Freshwater-crayfish (Crustacea Decapoda) distribution on the Ostravice River drainage area (northern Moravia), and its preliminary ecological evaluation.. In: Studia oecologica. Ostrava: ÚEPK ČSAV, 1989. ÚEPK ČSAV, 1989. s. 29-36. ISBN 80-900033-6-2.
Khodkina, I. V. a Ďuriš, Z. Novyi vid roda Munidopsis /Crustacea, Anomura/ iz severo-vostotchnoi Atlantiki.. ZOOL ZH. 1989, roč. 68, s. 135-138. ISSN 0044-5134.
Wohlgemuth, E. a Ďuriš, Z. K poznání litorální a bentické fauny rybníka Hlad u Studence.. Přírodovědecký Sborník Západomoravského Muzea v Třebíči. 1988, roč. 16, s. 68-69.
Ďuriš, Z. a Holzer, M. Les écrevisses en Tchécoslovaquie.. L'Astaciculteur de France. 1988, s. 1-4. ISSN 1244-457X.
Ďuriš, Z. Příspěvek k poznání fauny makrozoobentosu dolního toku řeky Ostravice.. In: Studia oecologica. Ostrava: ÚEPK ČSAV, 1988. ÚEPK ČSAV, 1988. s. 37-44.
Ďuriš, Z. Analiz zoogeografii desyatinogikh rakoobraznykh Sredizemnogo morya. 1987.
Ďuriš, Z. Analiz zoogeografii desyatinogikh rakoobraznykh Sredizemnogo morya.. Okeanologiya. 1987, roč. 27, s. 475-479. ISSN 0030-1574.
Ďuriš, Z. Indo-westpatsificheskii element v faunie Sredizemnogo morya /na osnovie izutchenia fauny desyatinogikh rakoobraznykh.. Okeanologiya. 1987, roč. 27, s. 643-648. ISSN 0030-1574.
Ďuriš, Z. Medůzy a polypi.. Živa. 1987, roč. 35, s. 182-184. ISSN 0044-4812.
Ďuriš, Z. Novye nakhozhdenya dvukh vidov rotonogikh rakov /Crustacea, Stomatopoda/ v Indiiskom okeanie.. Zoologicheskii Zhurnal. 1987, roč. 66, s. 938-943. ISSN 0044-5134.
Ďuriš, Z. Oratosquilla bispinosa - novyi vid rotonogikh rakov /Crustacea, Stomatopoda/ iz zapadnoi tchasti Indiiskogo okeana.. Zoologicheskii Zhurnal. 1987, roč. 66, s. 1744-1748. ISSN 0044-5134.
Ďuriš, Z. Málo známí mořští měkkýši.. Živa. 1986, roč. 34, s. 25-26. ISSN 0044-4812.
Ďuriš, Z. Zajímavosti z fauny členovců Bílého moře.. Živa. 1985, roč. 33, s. 21-23. ISSN 0044-4812.
Wohlgemuth, E. a Ďuriš, Z. Rychlá srovnávací metoda a její využití ve vodní toxikologii.. Vodní hospodářství. 1984, roč. 34, č. 12, s. 323-326. ISSN 1211-0760.


AutorNázev práceTypRok
Koch MilanSystematická revize a fylogeneze vybraných skupin krabů, se zvláštním zaměřením na čeleď Portunidaedizertační 2015 
Přikryl PetrRozbor morfologie a biologie krabů čeledi Inachidae (Crustacea: Brachyura) Středozemního mořediplomová 2016 
Sabolová LuciaSystematické zařazení vybraných druhů krevet rodu Periclimenes (Crustacea, Decapoda, Palaemonidae) na základě molekulárních analýzdiplomová 2016 
Dvořáková VeronikaDiverzita a morfologické adaptace krabů (Decapoda: Trapezioidea) asociovaných s živými korály Indo-západotichomořské oblastidiplomová 2014 
Koudelná VeronikaSrovnávací morfologie žaludečních lišt vybraných taxonů raků (Crustacea, Decapoda, Astacidea)diplomová 2014 
Šobáňová AnnaSrovnávací morfologie gonopodů a semenných schránek vybraných taxonů raků (Crustacea, Decapoda, Astacidea)diplomová 2014 
Bělunková AnetaRozbor symbiotických vazeb krevet (Decapoda: Caridea) asociovaných s útesotvornými korály Indo-Západotichomořské oblastidiplomová 2013 
Pilný LukášVliv nádrže Lobník na kvalitu vody nádrže Kružberk v povodí Odrydiplomová 2013 
Kopčil MiroslavMorfologická variabilita ústního aparátu symbiotických krevet Pontoniinae (Decapoda: Palaemonidae)diplomová 2012 
Ševčík KarelRozbor společenstev suchozemských plžů (Mollusca, Gastropoda) CHKO Poodřídiplomová 2009 
Vojkovská RenataBiologie raka pruhovaného (Orconectes limosus) v ČRdiplomová 2009 
Hutyrová BohdanaGonadosomatický a hepatopankreatický index u invazního druhu raka pruhovaného Orconectes limosus v ČRdiplomová 2008 
Horká IvonaKrevety (Crustacea: Decapoda) asociované s mořskými houbami (Porifera: Demospongia) Karibského mořediplomová 2007 
Šigutová MiroslavaZměny zoocenóz bentických bezobratlých v podélném profilu řeky Moravicediplomová 2007 
Sládková JanaBiologie a rozšíření blešivce potočního Gammarus fossarum (crustacea: Amphipoda) na vybraných lokalitách povodí Odry v ČRdiplomová 2006 
Bucharová MarcelaKvalita vody toku Morávka v úseku navrhované NPP Skalická Morávka na základě rozboru makrozoobentosudiplomová 2005 
Bližňáková AnnaBiologie a systém krabů plovatců rodu Charybdis (Crustacea: Decapoda: Portunidae) Jihočínského mořebakalářská 2016 
Přikryl PetrFauna, rozšíření a ekologie krabů čeledi Inachidae (Decapoda: Brachyura) ve Středozemním mořibakalářská 2013 
Dvořáková VeronikaSystém a ekologie krabů (Decapoda: Brachyura) asociovaných s živými korály Indo-západotichomořské oblastibakalářská 2012 
Fehérová JanaEkologie a rozšíření larev Atherix ibis (Insecta: Diptera) v tocích povodí Odry na území ČRbakalářská 2012 
Koudelná VeronikaBentické perloočky (Cladocera) vybraných lokalit Moravskoslezského kraje a faktory ovlivňující jejich výskytbakalářská 2012 
Kristková MagdalénaRozšíření a ekologie mlžů Unionidae (Mollusca: Bivalvia) v povodí Odry v ČRbakalářská 2012 
Oweis PetraEkologie a rozšíření raka říčního Astacus astacus L. v povodí Odry na území ČRbakalářská 2012 
Šobáňová AnnaDruhové zastoupení a sezónní dynamika planktonních korýšů Přírodní rezervace Štěpán (Moravskoslezský kraj)bakalářská 2012 
Bělunková AnetaSystém a ekologie krevet (Decapoda: Caridea) asociovaných s útesotvornými korály (Scleractinia) Indo-Západotichomořské oblastibakalářská 2011 
Kolářová MartinaBiologie, ekologie a hospodářský význam langust (Decapoda: Palinuridae) Střední Amerikybakalářská 2011 
Macková MonikaKvalita vody toku Ondřejnice v povodí Odry na základě rozboru makrozoobentosubakalářská 2011 
Panáčová EliškaBiologie, rozšíření a hostitelská specifita jazyčnatek (Crustacea: Pentastomida)bakalářská 2011 
Pilný LukášStruktura a sezónní dynamika zooplanktonu vodní nádrže Kružberk v povodí Odrybakalářská 2011 
Kopčil MiroslavDiverzita ústního aparátu u symbiotických krevet Pontoniinae (Decapoda: Palaemonidae)bakalářská 2010 
Kuncl JiříStruktura makrozoobentosu a saprobita potoka Polančice v povodí Odry.bakalářská 2010 
Pešková MarkétaSezónní změny v populacích berušky vodní Asellus aquaticus (Crustacea: Isopoda) ve Středočeském krajibakalářská 2008 
Slováčková HanaBiometrie populací raka bahenního (Pontastacus leptodactylus) na Karvinskubakalářská 2007 
Vojkovská RenataMlži řádu Unionoida (Mollusca: Bivalvia) v Moravskoslezském krajibakalářská 2007 
Korčáková VeronikaKlanonožci (Copepoda) Plumlovské přehrady na Prostějovskubakalářská 2006 
Lakomá MartinaPerloočky (Cladocera) Plumlovské přehrady na Prostějovskubakalářská 2006 
Plasgurová LucieVliv přehradní nádrže Morávka na skladbu makrozoobentosu a kvalitu tokubakalářská 2006 
Ševčík KarelRamenonožci (Brachiopoda) štramberských vápenců a doprovodných horninbakalářská 2006 
Kristian JiříK výskytu a ekologii potočnic rodu Branchiobdella (Annelida, Clitellata) ve vybraných regionech České republikybakalářská 2005 


Molekulárně fylogenetické a systematické studie vybraných skupin členovců
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Molekulární a morfologické studie vybraných skupin členovců (Arthropoda)
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Diverzita původních a invazních druhů raků ve střední Evropě: od genetické struktury populací a reprodukčních strategií po systematiku a ochranu
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2012 - 12/2015
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Molekulární a morfologická analýza vybraných skupin korýšů Decapoda
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vytvoření studijních materiálů k předmětu Praktický kurz skenovací elektronové mikroskopie
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Srovnávací morfologická analýza evropských raků a krabů JV Asie (Crustacea: Decapoda)
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Systematika, biologie a rozšíření vybraných taxonů korýšů (Crustacea: Decapoda)
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Faktory ovlivňující negativní vliv invazivních raků vČR:migrační aktivita,reprodukční biologie a šíření patogenu račího
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavukončený
Inovace předmětu "Moderní zobrazovací metody v biologii".
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Populační ekologie terminálních a rezidentních subpopulací invazního druhu raka
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2003 - 12/2005
Poskytovatel
Stavukončený