OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Ze života fakulty

Ze života fakulty

Publikace našich biologů je nejlepší přírodovědeckou encyklopedií v ČR za rok 2016!

Publikace s názvem Vážky (Insecta: Odonata) České republiky, jejímiž autory jsou Aleš Dolný (hlavní autor), Dan Bárta a Filip Harabiš, byla oceněna jako nejlepší přírodovědecká encyklopedie roku 2016.

Oceánolog Zdeněk Ďuriš z katedry biologie a ekologie PřF OU – fenomén v zemi bez moře

Zdeněk Ďuriš, profesor mořské biologie, špička ve svém oboru, patří mezi 10 oceánologů světa, kteří objevují úplně nové druhy krevet, potápí se v tropických i arktických vodách.

Celá planeta slavila Den Země

První Den Země se uskutečnil v roce 1970 v San Francisku. V USA měl úspěch a v roce 1990 se k Americe připojil postupně i zbytek světa.

Přestaň mluvit, začni sázet!

Mezinárodní organizaci Plant for the Planet založil v roce 2007 v Německu devítiletý chlapec Felix Finkbeiner. Desítky tisíc dětí a teenagerů z celého světa sází stromy, aby odlehčili atmosféře naší planety od oxidu uhličitého. Podle údajů Plant for the Planet byly vysázeny už miliardy stromů.

Budoucnost je v pochopení přírody přes počítač

Atomistické pochopení látky dosahuje v dnešní době tak vysoké úrovně, že dokážeme kontrolovat přírodu na počítači. Budoucnost je tedy v pochopení přírody díky výpočtům, které směřují k vývoji nových technologií. Toto je „poselství“ Michala Bajdicha.

Osud řeky Bečvy

Zůstane Bečva poslední štěrkonosnou řekou, která dosud není přerušena přehradou?

Úspěch našeho geografa Jana Miklína v soutěži posterů

an Miklín z katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se vědecky věnuje hlavně kartografické tvorbě, mapovému designu a krajinné ekologii. Vědecké výsledky své práce popularizuje například prostřednictvím fotografie, grafiky či tvorby naučných stezek.

Návrat do historie jednoho výzkumu

Je to už čtrnáct let, kdy v prestižním časopise Nature vyšel článek, jehož spoluautorem byl tehdy i náš vědec doc. Pavel Drozd z katedry biologie a ekologie PřF OU.

Dva ostrovy, dva oceány

Oceánolog prof. Zdeněk Ďuriš z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se ve svém výzkumu věnuje systematice a ekologii mořských korýšů, sám objevil na 30 dosud neznámých druhů.

Archiv událostí Přírodovědecké fakulty OU

Fotografie a informace o zajímavých akcích a událostech na PřF OU.