OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Ze života fakulty

Ze života fakulty

Mikulášské kouzlení na katedře chemie

Studenti 2. ročníku navazujícího magisterského studia učitelství chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity připravili tradiční Mikulášskou besídku - letos na téma "Mikulášské noviny". Přinášíme mikulášskou fotoreportáž!

Potkávání vlků na genetické křižovatce střední Evropy

Počet vlků ve střední Evropě i v České republice vzrůstá a ČR díky své centrální geografické pozici umožňuje další propojování populací vlka. Na vědeckém výzkumu, zaměřeném na současnou populační strukturu vlka obecného v centru Evropy, se podílel kromě dalších i doc. Pavel Hulva a jeho studenti z Katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Extinční dluh v Moravské Amazonii potvrzen

Zajímavé výsledky nejčastěji vzniknou, když se propojí vědci různých disciplín.

Dokážeme zastavit devastaci české krajiny?

Stav české krajiny se čím dál tím víc zhoršuje. Pokud se s tím nezačne něco dělat, dopadne to neradostně…

Tradičně netradiční – tentokrát VESMÍRNÁ – imatrikulace prváků PřF OU

Slavnostní vesmírná imatrikulace ke studiu na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity pro studenty prvních ročníků se uskutečnila ve čtvrtek 12. října 2017 v kině Vesmír.

Archiv událostí Přírodovědecké fakulty OU

Fotografie a informace o zajímavých akcích a událostech na PřF OU.
facebook
rss
social hub