OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Zuzana Materová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Zuzana Materová
místnost, podlaží, budova: M 313, budova M
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 553 46 2164
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Materová, Z., Nezval, J., SEMER, J., Vrábl, D. a Štroch, M. Effect of pure green light during barley growth on composition of chlorophylls derivatives and phenolic compounds, gas exchange and photosystem II photochemistry. In: 17th Congress of the European Society for Photobiology. Pisa. 2017.
Garab, G., Ughy, B., de Waard, P., Akhtar, P., Javornik, U., Kotakis, C., Šket, P., Karlický, V., Materová, Z., Špunda, V., Plavec, J., van Amerongen, H., Vígh, L., Van As, H. a Lambrev, P. Lipid polymorphism in chloroplast thylakoid membranes - as revealed by 31P-NMR and timeresolved merocyanine fluorescence spectroscopy. Scientific Reports. 2017, č. 7, s. 1-11. ISSN 2045-2322.
Garab, G., Ughy, B., de Waard, P., Akhtar, P., Javornik, U., Kotakis, C., Šket, P., Karlický, V., Materová, Z., Špunda, V., Plavec, J., van Amerongen, H., Vígh, L., Van As, H. a Lambrev, P. Lipid polymorphism in plant thylakoid membranes. In: 8th International Conference Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability. Hyderabad. 2017.
Garab, G., Ughy, B., de Waard, P., Akhtar, P., Javornik, U., Kotakis, C., Šket, P., Karlický, V., Materová, Z., Špunda, V., Plavec, J., van Amerongen, H., Vígh, L., Van As, H. a Lambrev, P. Lipid polymorphism in plant thylakoids. Possible roles in the structure and dynamics of membranes. In: Sfphi2017 : Meeting of the French Photosynthesis Society. Paříž. 2017.
Materová, Z., Sobotka, R., Zdvihalová, B., Oravec, M., Nezval, J., Karlický, V., Vrábl, D., Štroch, M. a Špunda, V. Monochromatic green light induces an aberrant accumulation of geranylgeranyled chlorophylls in plants. Plant Physiology and Biochemistry. 2017, č. 116, s. 48-56. ISSN 0981-9428.
Nezval, J., Štroch, M., Materová, Z., Špunda, V. a Kalina, J. Phenolic compounds and carotenoids during acclimation of spring barley and its mutant Chlorina f2 from high to low irradiance. Biologia Plantarum. 2017, č. 61, s. 73-84. ISSN 0006-3134.
Nezval, J., Karlický, V., Materová, Z., SEMER, J., Špunda, V. a Konečná, T. Spectral quality and total irradiance of visible light as important environmental factors enhancing production of UV-protective phenolic compounds. In: Modulation of plant UV-responses by environmental factors. Brno. 2017.
Karlický, V., Kurasová, I., Materová, Z., Kotalová, K., Štroch, M. a Špunda, V. Acclimation response of photosynthetic apparatus of Norway spruce to different growth light intensity. In: Light Harvesting Satellite Meeting 2016. Egmond aan Zee. 2016.
Špunda, V., Materová, Z., Štroch, M., Večeřová, K., Sestřenková, J., Holubová, I., Karlický, V., Kurasová, I., SEMER, J. a Urban, O. Elevated temperatures facilitate extremely rapid zeaxanthin-dependent induction of nonradiative dissipation of excitation energy within photosystem II in Norway spruce needles. In: Light Harvesting Satellite Meeting 2016. Egmond aan Zee. 2016.
Materová, Z. Laboratory of Biophysics, Wageningen University & Research. 2016.
Materová, Z. Laboratory of Photosynthetic Membranes, Institute of Plant Biology, Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences. 2016.
Nezval, J., Štroch, M., Materová, Z., Karlický, V., Špunda, V. a Konečná, T. The role of blue light and cryptochromes in the regulation of phenolic compound synthesis during the acclimation of Arabidopsis thaliana from low to high irradiance. In: 1 st Network Meeting of UV4Plants, International Association for Plant UV Research. Pécs: Department of Plant Biology, University of Pécs. 2016.
Materová, Z., Špunda, V., Štroch, M., Holubová, I., Sestřenková, J., Oravec, M. a Večeřová, K. Elevated temperature stimulates light-induced processes that contribute to protecting photosystem II against oxidative stress. In: Global change: a complex challenge: Global change: a complex challenge, Conference Proceedings 2015-03-23 Brno. Brno: Global Change Research Centre AS CR, v.v.i., 2015. Global Change Research Centre AS CR, v.v.i., 2015. s. 138-141. ISBN 978-80-87902-10-3.
Materová, Z., Špunda, V. a Štroch, M. CHANGES IN THE AMOUNT OF LUTEIN 5,6 EPOXIDE IN A SPRUCE SEEDLINGS DURING ACCLIMATION TO DIFFERENT LIGHT CONDITIONS. In: 13th Student Days of Experimental Plant Biology. Brno. 2015.
Štroch, M., Materová, Z., Vrábl, D., Karlický, V., ŠIGUT, L., Nezval, J. a Špunda, V. Protective effect of UV-A radiation during acclimation of the photosynthetic apparatus to UV-B treatment. PLANT PHYSIOL BIOCH. 2015, č. 96, s. 90-96. ISSN 0981-9428.
Nezval, J., Kalina, J., Materová, Z. a Robson, T. M. Spektrální kvalita FAR a nízká dávka UV-B jako významné faktory ovlivňující optické vlastnosti listů jahodníku obecného.. In: 14. Konference experimentální biologie rostlin. Brno: Česká společnost experimentální biologie rostlin. 2015.
Materová, Z., Karlický, V., Nezval, J. a Štroch, M. ZELENÉ SVĚTLO JAKO VÝZNAMNÝ REGULAČNÍ FAKTOR SYNTÉZY CHLOROFYLŮ. In: 14. Konference experimentální biologie rostlin. Brno. 2015.
Materová, Z., Karlický, V. a Štroch, M. Green light induces significant accumulation of chlorophyll a isomer in barley plants. In: The 8th Scandinavian Plant Physiology Society PhD Students Conference. Uppsala. 2014.
Nezval, J., Kalina, J., Materová, Z. a Robson, T. M. Messages go against the phlo: Ramets use UV-B to signal pre-emptive activation of photoprotection in their parents.. In: Final Network Meeting of UV4Growth COST-Action FA0906. Bled: Biotechnical Faculty, University of Lubljana. 2014.
Špunda, V., Nezval, J., Materová, Z., Semer, J., Vrábl, D. a Štroch, M. Response of phenolic compounds and xanthophylls in barley leaves to different spectral composition of photosynthetically active radiation and its relation to efficiency of photoprotective processes. In: Final Network Meeting of COST Action FA0906, UV4growth. Bled. 2014.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
Materová, Z. a Holubová, I. VLIV SVĚTLA NA AKTIVITU PIGMENTŮ XANTOFYLOVÉHO CYKLU. In: Studentská vědecká konference Přf OU. Ostrava. 2014.
Nezval, J., Kalina, J. a Materová, Z. CHANGES IN PHENOLIC COMPOUND PROFILE, UV-SHIELDING PROPERTIES AND PHOTOSYNTHETIC PIGMENT COMPOSITION OF SPRING BARLEY LEAVES DURING THE REACCLIMATION FROM HIGH TO LOW IRRADIANCE OF PAR. MAGNANIMITAS, 2013. s. 4131-4140. ISBN 978-80-87952-00-9.
Nezval, J., Kalina, J. a Materová, Z. Changes in the composition of soluble phenolic compounds in spring barley (Hordeum vulgare L. cv. Bonus) primary leaves under the influence of different PAR levels and combined effect of UV-A and UV-B radiation. In: 2nd Annual Network Meeting (UV4Growth; COST - Action FA0906). Mikulov. 2013.
Štroch, M., Vrábl, D., Materová, Z., Semer, J. a Špunda, V. Photosynthetic characteristics of barley grown under blue, red and green LED illumination. In: The 16th International Congress on Photosynthesis Research. St. Louis. 2013.
Štroch, M., Materová, Z., Vrábl, D., Šigut, L., Karlický, V. a Špunda, V. Preconditioning under high PAR or exposure to UV-A radiation both allow acclimation of the photosynthetic apparatus of barley transferred to UV-B radiation. In: Global Change and Resilience. Brno. 2013.
Štroch, M., Materová, Z., Vrábl, D., ŠIGUT, L. a Špunda, V. Preconditioning under high PAR or exposure to UV-A radiation both allow acclimation of the photosynthetic apparatus of barley transferred to UV-B radiation. In: Proceedings of the 3rd annual Global Change and Resilience Conference. Brno: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., 2013. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., 2013. s. 247-250. ISBN 978-80-904351-8-6.
Nezval, J., Kalina, J. a Materová, Z. Preferential biosynthesis of B-dihydroxylated flavone derivates induced by high irradiance increase the antioxidant acitivity of barely leaf extracts. In: Konference chemické biologie a genetiky. Karlov: Univerzita Palackého. 2013.
Materová, Z. THE EFFECT OF DIFFERENT SPECTRAL QUALITY OF PAR TO PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS CONTENT IN BARLEY PLANTS. In: Konference chemické biologie a genetiky. Karlov pod Pradědem. 2013.
Nezval, J., Kalina, J. a Materová, Z. The Effect of PAR and its Spectral Quality on the Compositions of Soluble Phenolic Compounds in Spring Barley (Hordeum vulgare L. cv. Bonus) Primary Leaves. In: 25th congress of SPPS. Helsingor. 2013.
Štroch, M., Materová, Z., Vrábl, D., Karlický, V. a Špunda, V. UV-A radiation during acclimation of barley to a simultaneous UV-A and UV-B effect eliminated a negative impact of UV-B radiation on the photosynthetic apparatus. In: 2nd Network Meeting of COST Action FA0909 (UV4growth). Mikulov. 2013.
Semer, J., Materová, Z., Štroch, M. a Špunda, V. VLIV RŮZNÉHO SPEKTRÁLNÍHO SLOŽENÍ FAR NA FOTOSYNTETICKÝ APARÁT JEČMENE. In: 13. Konference experimentální biologie rostlin. Košice. 2013.


AutorNázev práceTypRok
Charvátová SandraDynamika změn obsahu pigmentů lutein epoxidového cyklu u jehlic smrku vystaveného rozdílným světelným podmínkámbakalářská 2017 
Konečná TerezaVyužití inhibitoru zeaxantin epoxidázy při studiu rychlosti epoxidace pigmentů xantofylového cyklu rostlinbakalářská 2015 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub