OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Zuzana Skoupá

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Zuzana Skoupá
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Environmentální centrum ENC31990
telefon, mobil:
e-mail: zuzana.skoupa@osu.cz
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Mění se s druhovým spektrem mechorostů podél altitudinálního gradientu také zastoupení bryofágního hmyzu? Ověřme to v horách západní Číny!
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Skoupá
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Studium taxonomie a hostitelských preferencí vybraných epifytických druhů mechorostů a hub
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Skoupá
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený