OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Zuzana Václavíková

Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty

titul, jméno, příjmení:RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 113, budova A
funkce:tajemnice katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra matematiky (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2143
e-mail: zuzana.vaclavikova@osu.cz
osobní WWW stránka:


Vzdělání:

1994–1999 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta


Vědecké hodnosti a tituly:

Mgr. (1999) Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor učitelství VVP matematika-fyzika)
Ph.D. (2003) Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor aplikovaná algebra)
RNDr. (2003) Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor aplikovaná matematika)


Pracovní zařazení:

2001– odborný asistent (katedra matematiky PřF OU)


Oblasti hlavního zájmu:

  • algebra a teorie čísel.


Vybrané publikace:

Rodné příjmení: Divišová

  • DIVIŠOVÁ, Z. On cycles of polynomials with integral rational coefficients. Mathematica Slovaca, 2002, Vol. 52, pp. 537–540.
  • DIVIŠOVÁ, Z. – KOSTRA, J. – POMP, M. On transformation matrices connected to normal bases in cubic fields. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series. Sectio Mathematicae, 2002, Vol. 29, pp. 61–66.
  • DIVIŠOVÁ, Z. – KOSTRA, J. – POMP, M. On transformation matrix connected to normal bases in orders. JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications, 2003, Vol. 3, pp. 43–52.


(Údaje ke dni 27. 9. 2007)Václavíková, Z. Ceepus CIII - Freemover- 1617-101874. 2017.
Václavíková, Z. GAMIFICATION AND GAME-BASED LEARNING ? HOW TO IMPLEMENT THEM INTO EDUCATION. In: .
Václavíková, Z. GAMIFICATION AND GAME-BASED LEARNING ? HOW TO IMPLEMENT THEM INTO EDUCATION. In: APLIMAT2017. Bratislava. 2017.
Václavíková, Z. Live action roleplaying in Science Education ? formal versus informal education. In: IMC Seminars, House of Game//Play. Aarhus university: Aarhus university, Interacting Minds Centre. 2017.
Václavíková, Z. Zahraniční stáž Aarhus-Hobro. 2017.
Václavíková, Z. Ceepus Bratislava, CIII-HU-0028-10-1617-M-99238. 2016.
Václavíková, Z. Interactivity in Education. In: 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences. Krakow. 2016.
Václavíková, Z. Interactivity in Education. In: 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences DidSci: Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences DidSci 2016 2016-06-29 Cracow. Cracow: Pedagogical University of Cracow, 2016. s. 165-168. ISBN 978-83-8084-037-9.
Krčmarský, D., Mišík, L. a Václavíková, Z. On small sets of distribution functions of ratio block sequences. Uniform Distribution Theory. 2016, roč. 11, č. 11, s. 165-174. ISSN 1336-913X.
Václavíková, Z. Study modules in non-formal education. In: 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences. Krakow. 2016.
Václavíková, Z. Creative science -- the way how to improve the knowledge and skills of children. In: Mathematica V. 1. vyd. Verbum, 2015. s. 91-96. Scientific Issues. ISBN 978-80-561-0296-1.
Václavíková, Z. Creative science -- the way how to improve the knowledge and skills of children. In: XXII Česko-Poľsko-Slovenská matematická konferencia. Ružomberok: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku. 2015.
Václavíková, Z. Erasmus Teacher mobility. 2015.
Václavíková, Z. On wighted asymptotic density and some remarques on permutation which presreve the weighted density. In: Workshop. Grahamstown: Rhodes University. 2015.
Václavíková, Z. a Štěpnička, J. Praktiky matiky nejen pro VŠ. 2015.
Václavíková, Z. Rhodes University, Grahamstown, Eastern Cape, South Africa. 2015.
Mišík, L., Václavíková, Z. a Krčmarský, D. Small sets of distribution functions of ratio sequences. In: Journées Arithmétiques. Debrecen. 2015.
Mišík, L., Václavíková, Z., Šustek, J., Novotný, L. a Nemoga, K. 22nd Czech and Slovak International Conference on Number Theory. 2015.
Václavíková, Z. Jak se kdysi počítalo. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V., Václavíková, Z. a Šustek, J. Okénko do Přírody: Zajímavosti z matematiky. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V. a Václavíková, Z. Okénko do přírody - Jak se kdysi počítalo. 2014.
Václavíková, Z. Okna vědy dokořán - workshop pro pedagogy a metodiky VŠ. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V., Václavíková, Z. a Šustek, J. Příroda v noci: sekce matematika. 2014.
Mišík, L., Václavíková, Z., Šustek, J. a Štěpnička, J. Uniform Distribution Theory. 2014.
Václavíková, Z. Lineární algebra. 2013.
Václavíková, Z. Metodická příprava výuky a tvorby prezentací s využitím moderních technologií. 2013.
Václavíková, Z. Metodická příprava výuky a tvorby prezentací s využitím moderních technologií. 2013.
Václavíková, Z. Properties of transformation matrices between the normal bases in the orders of cubic field. Mathematica Slovaca. 2013, roč. 2013, č. 63, s. 63-68. ISSN 0139-9918.
Václavíková, Z. Science education - formal versus informal education. In: New Challenges in Education. Ružomberok: VERBUM, 2013. s. 260-277. ISBN 978-80-561-0065-3.
Václavíková, Z. a Paštéka, M. Some remarks on permutations which preserve the weighted density. Tatra Mountains Mathematical Publications. 2013, roč. 2013, č. 56, s. 35-45. ISSN 1210-3195.
Václavíková, Z. Současný stav psaní dokumentů mezi učiteli na základních a středních školách. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. 2013, roč. 2013, s. 163-172. ISSN 1211-6661.
Mišík, L., Václavíková, Z., Štěpnička, J., Šustek, J., Novotný, L. a Kolouch, O. Summer School on Number Theory. 2013.
Mišík, L., Václavíková, Z., Štěpnička, J., Šustek, J., Novotný, L. a Kolouch, O. 21st Czech and Slovak International Conference on Number Theory. 2013.
Václavíková, Z. Cesta do hlubin filmové techniky. 2012.
PORUBSKÝ, Š., Václavíková, Z. a Šustek, J. Historie čísel a výpočetních pomůcek. 2012.
Václavíková, Z. Historie filmu a filmové techniky. In: Cesta do hlubin filmové techniky. Ostrava. 2012.
PORUBSKÝ, Š., Šustek, J. a Václavíková, Z. Počítačová algebra. 2012.
Václavíková, Z. Popularizácia prírodných vied ako dôležitá súčasť didaktického vzdelávania budúcich učiteľov. In: Popularizácia prírodných vied ako dôležitá súčasť didaktického vzdelávania budúcich učiteľov. Ružomberok: VERBUM, 2012. VERBUM, 2012. s. 268-271. ISBN 978-80-8084-941-2.
Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Popularizácia prírodných vied ako dôležitá súčasť didaktického vzdelávania budúcich učiteľov. In: Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2012. Levoča. 2012.
Václavíková, Z. a Paštéka, M. Some remarks on permutations which preserves the weighted density. In: 12th Colloquiumfest on Algebra and Logic and 9th Polish, Slovak and Czech Conference on Number Theory. Ostravice. 2012.
Václavíková, Z. Současný stav psaní dokumentů mezi učiteli na základních a středních školách. In: TeXperience 2012. Morávka. 2012.
Mišík, L., Václavíková, Z., Štěpnička, J. a Šustek, J. Summer School on Number Theory. 2012.
Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. The innovation of a course Introduction to Mathematics. In: Mathematica IV. Ružomberok: VERBUM, 2012. s. 37-40. ISBN 978-80-8084-954-2.
Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Úvod do lineární algebry. 2012.
Václavíková, Z. Úvod do matematiky pro informatiky. 2012.
Mišík, L., Václavíková, Z., Štěpnička, J. a Šustek, J. 12th Colloquiumfest on Algebra and Logic and 9th Polish, Slovak and Czech Conference on Number Theory. 2012.
Pomp, M. a Václavíková, Z. Historie kapesních výpočetních pomůcek. In: 32. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HISTORIE MATEMATIKY. Praha: Matfyzpress, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2011. Matfyzpress, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2011. s. 237-240. ISBN 978-80-7378-172-9.
Pomp, M. a Václavíková, Z. Historie kapesních výpočetních pomůcek. In: 32. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HISTORIE MATEMATIKY. Jevíčko. 2011.
Konečná, P., Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Popularizace matematiky na OU. In: Popularizační workshop aneb jak popularizovat vědu. Ostrava. 2011.
Václavíková, Z. Popularizace přírodovědných oborů na Ostravské univerzitě. In: Nové trendy v popularizaci technických a přírodovědných oborů. Ostrava. 2011.
Václavíková, Z. a Konečná, P. Profiling of Students of the University of Ostrava by Means of Elective Course in Programme Applied Mathematics. In: International Conference Presentation of Mathematics´10 Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2011. Technical University of Liberec, 2011. s. 209-213. ISBN 978-80-7372-724-6.
Konečná, P. a Václavíková, Z. Study Fields Optimalization Within the Programme Applied Mathematics. Journal of Mathematics and System Science. 2011, č. 1, s. 80-87. ISSN 2159-5291.
Konečná, P., Solárová, M., Slovák, V., Taraba, B., Maršálek, R., Navrátilová, Z., Kalina, J., Václavíková, Z. a Šustek, J. 5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě: 5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě. 2011.
Vozňák, M., Tomeš, M., Václavíková, Z. a Halas, M. E-model Improvement for Speech Quality Evaluation Including Codecs Tandeming. In: E-model Improvement for Speech Quality Evaluation Including Codecs Tandeming. University of Algarve, Faro, Portugal: WSEAS, 2010. WSEAS, 2010. s. 119-124. ISBN 978-960-474-245-5.
Pomp, M. a Václavíková, Z. Faktory ovlivňující geometrickou představivost žáků ZŠ. In: Acta mathematica 13. Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína filozofa, 2010. Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína filozofa, 2010. s. 197-202. ISBN 978-80-8094-781-1.
Pomp, M. a Václavíková, Z. Faktory ovlivňující geometrickou představivost žáků ZŠ. In: VIII. Nitrianska matematická konferencia. Nitra. 2010.
Václavíková, Z. Filmová technika, aneb jak se hrálo v kině i doma. 2010.
Václavíková, Z. Historické výpočetní pomůcky a netradiční metody aritmetických výpočtů. In: 31. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: matfyzpress, 2010. matfyzpress, 2010. s. 275-278. ISBN 978-80-7378-128-6.
Václavíková, Z. Historické výpočetní pomůcky a netradiční metody aritmetických výpočtů. In: 31. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí. 2010.
Václavíková, Z. Historie počítacích strojů aneb od prstů k počítači. 2010.
Pomp, M. a Václavíková, Z. Hrajeme si s čísly. 2010.
Václavíková, Z. a Pomp, M. Koncepce tvorby interaktivních úloh a testů v matematice. In: VIII. Nitrianska matematická konferencia. Nitra. 2010.
Václavíková, Z. a Pomp, M. Koncepce tvorby interaktivních úloh a testů v matematice. In: Acta mathematica 13. Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína filozofa, 2010. Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína filozofa, 2010. s. 203-207. ISBN 978-80-8094-781-1.
Pomp, M. a Václavíková, Z. Rozvíjení geometrického názoru a prostorové představivosti ve výuce na ZŠ a SŠ. 2010.
Václavíková, Z. Historie čísel a výpočetních pomůcek. In: Krajské odborné soustředění chemiků. Bystřice nad Olší. 2009.
Pomp, M. a Václavíková, Z. Kompetence studentů OU ve stereometrii. In: ACTA MATHEMATICA 12. Nitra, Sk.: FPV UKF Nitra, 2009. FPV UKF Nitra, 2009. s. 209-214. ISBN 978-80-8094-614-2.
Václavíková, Z. On properties of transformation matrices between the normal bases of orders in cyclic alg. number field of degree 3. In: 3rd PhD Student Conference on Numebr Theory. Horní Bečva. 2009.
Močkoř, J., Mišík, L., Šustek, J., Václavíková, Z., Hančl, J. a ŠTĚPNIČKA, J. 19th Czech and Slovak International conference on Number Theory. 2009.
Hančl, J., Václavíková, Z. a Šustek, J. 3rd PhD Student conference on Number Theory. 2009.
Hančl, J. a Václavíková, Z. 2nd Ph.D.-Students Mathematical Conference. 2008.
Hančl, J. a Václavíková, Z. 2nd Ph.D.-Students Mathematical Conference. 2008.
Hančl, J., Močkoř, J., Mišík, L., Tóth, J. a Václavíková, Z. 7th Polish, Slovak and Czech Conference on Number Theory. 2008.
Hančl, J., Močkoř, J., Mišík, L., Tóth, J. a Václavíková, Z. 7th Polish, Slovak and Czech Conference on Number Theory. 2008.
Václavíková, Z. Teoretická aritmetika. 2007.
Václavíková, Z. Algebra 3- Algebraická rozšíření a jejich aplikace. 2006.
Václavíková, Z. Numerická matematika 2. 2006.
Václavíková, Z. Numerická matematika. 2004.
Václavíková, Z., Kostra, J. a Vavroš, M. Algebraická rozšíření a jejich aplikace. 2003.
Václavíková, Z. G-modulová struktura řádu těles algebraických čísel a jejich důsledky pro polynomické cykly. 2003.
Václavíková, Z. Karl-Franzen university. 2003.
Václavíková, Z., Kostra, J. a Pomp, M. On transformation matrix connected to normal bases in orders. JP Journal of ALgebra Number Theory and Applications. 2003, roč. 3, s. 43-52. ISSN 0972-5555.
Václavíková, Z. Orders with normal bases. In: 16th Czech and Slovak International Conference on Number Theory. Bratislava. 2003.
Václavíková, Z. On cycles of polynomials with integral rational coefficients. Mathematica Slovaca. 2002, s. 537-540.
Václavíková, Z. ON TRANSFORMATION MATRIX CONNECTED TO NORMAL BASES. In: The 4-th Czech and Polish Conference on Number Theory. Cieszyn. 2002.
Václavíková, Z., Kostra, J. a Pomp, M. On transformation matrix connected to normal bases in cubic fields. Acta Acad. Paed. Agriensis. 2002, roč. 29, s. 61-66.
Václavíková, Z. University of Augsburg. 2002.
Václavíková, Z. University of Liverpool. 2002.


AutorNázev práceTypRok
Šebestová MonikaProstorová představivost u žáků středních školdiplomová 2015 
Vitásková PetraNetradiční formy výuky matematikydiplomová 2015 
Vitásková PetraModul a vektorový prostordiplomová 2014 
Dolinková PavlínaHistorické násobilkové pomůcky a jejich modelování v prostředí Geogebradiplomová 2013 
Kvaková Olbertová TatianaSlovní úlohy z oblasti funkcídiplomová 2013 
Putyera RadimKružnicediplomová 2013 
Peška PatrikMatematika, Geometrie a Origamidiplomová 2012 
Voráč DavidMetody stereometrického zobrazování včera a dnesdiplomová 2012 
Galbavá MonikaČíselné oborydiplomová 2010 
Kupčák PetrMnožiny ve výuce matematikydiplomová 2010 
Mináriková LenkaPojem množina ve vývoji matematikydiplomová 2010 
Hlavicová MartinaKvadratura kruhu a jiné úlohydiplomová 2009 
Koplíková IvaNumerická řešení nelineárních rovnic a jejich soustavdiplomová 2008 
Kuchařová DanielaSoustavy lineárních algebraických rovnic a jejich aplikacediplomová 2008 
Dyba MartinCirkulantní matice a algebraické výpočty v softwaru MuPADdiplomová 2007 
Rečková ŠárkaNumerická matematika v ekonomiidiplomová 2007 
Brusová LenkaVýjimečná čísla nejen v matematicebakalářská 2016 
Mitoraj JosefMatematici islámského světa a jejich přínos ve vybraných oblastech matematikybakalářská 2016 
Prokešová MonikaTrigonometrie od počátku do současnostibakalářská 2016 
Hanselková KláraPolynomy, jejich vlastnosti a využití v numerické matematicebakalářská 2015 
Karásková LenkaStátní maturita z matematikybakalářská 2015 
Kiszová ZuzanaMatice párových porovnání v analytickém hierarchickém procesu a jejich aplikacebakalářská 2015 
Lakomá LucieVýuka integrálů a derivací na středních školáchbakalářská 2015 
Otgonchimeg ZandariyaMatematika okolo násbakalářská 2015 
Šafářová KristýnaKuželosečkybakalářská 2015 
Erdelyiová PavlaRelace a jejich vlastnostibakalářská 2014 
Pyszková NikolaObchodní počty včera a dnesbakalářská 2014 
Vengrinová KristýnaČísla a číselné soustavy včera a dnesbakalářská 2014 
Srubková JindřiškaOkruhy a jejich vlastnostibakalářská 2012 
Vitásková PetraÚlohy z lineární algebry řešené využitím softwaru.bakalářská 2012 
Putyera RadimZlatý řezbakalářská 2011 
Dolinková PavlínaHistorické výpočetní metody a pomůckybakalářská 2010 
Přistoupilová PetraLogaritmybakalářská 2010 
Kašparová HanaPrvočíslabakalářská 2009 
Mocová JaroslavaSpeciální typy matic a jejich vlastnostibakalářská 2008 
Hoďáková PetraExtrapolace - zdroj historických objevů i omylůbakalářská 2006 
Koplíková IvaMetoda nejmenších čtverců - aproximace diskrétních dat a odhad vývojebakalářská 2006 


Příprava tří nových předmětů vyučovaných na katedře matematiky v anglickém jazyce
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelInstitucionální podpora
Stavřešený
Chemie na Slezskoostravském hradě 2014
Hlavní řešitelRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Období1/2014 - 11/2014
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Matematika zaměřená na technické obory
Hlavní řešitelRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelKatedra matematiky, Fond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Chemie na Slezskoostravském hradě 2012
Hlavní řešitelRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Období1/2012 - 8/2012
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Inovace matematických předmětů s ohledem na potřebu technicky orientovaných oborů
Hlavní řešitelRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Chemie na Slezskoostravském hradě 2011
Hlavní řešitelRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Období1/2011 - 6/2011
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Technická matematika zajímavě
Hlavní řešitelRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený