OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Ze života fakulty

Ostravská univerzita

Pamětní medaile Ostravské univerzity v Ostravě

Osobnosti oceněné při oslavách 5. výročí univerzity

Medaile byly předány 4. června 1996.

Pamětní medaile Za zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity
pamětní medaile
 • Doc. JUDr. Dagmar Burešová
 • Doc. MUDr Jaroslava Moserová, DrSc.
 • Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
 • Doc. Rudolf Bernatík
 • Doc. RNDr. Květoslav Burian, CSc.
 • Prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc.
 • Prof. MUDr. Zdeněk Lojda, DrSc.
 • Doc. Petr Pithart
 • Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.

Osobnosti oceněné při oslavách 10. výročí univerzity

Medaile byly předány 15. října 2001.

Pamětní medaile Za zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity
pamětní medaile
 • Prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.
 • Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc.
 • Doc. RNDr. Ivan Křivý, CSc.
 • Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
 • Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc.
 • Prof. PhDr. Lumír Ries, CSc.
 • Doc. RNDr. František Řehoř, CSc., in memoriam
 • Doc. MUDr. Jaroslav Šimíček, CSc.
Pamětní medaile udělené k 10. výročí založení Ostravské univerzity
pamětní medaile
 • Doc. RNDr. Vladimír Baran, CSc.
 • Dr. Jiří Bíňovec, in memoriam
 • Prof. PhDr. Jiří Damborský, DrSc.
 • Doc.. MUDr. Pavel Drábek, CSc.
 • Doc. MUDr. Zdeněk Fišer, CSc., in memoriam
 • Prof. PhDr. Jan Chloupek, DrSc.
 • Prof. Dr. hab. Andrzej T. Jankowski
 • Doc. PhDr. Vladimír Krejčí, CSc.
 • Prof. RNDr. Jaroslav Mazúrek, CSc.
 • Doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc.
 • Prof. Eduard Ovčáček, akademický malíř
 • Prof. Lumír Pivovarský
 • RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
 • Prof. PhDr. Jiří Svoboda, CSc.
 • Prof. PaedDr. Luděk Zenkl, CSc.

Osobnosti oceněné při oslavách 15. výročí univerzity

Medaile byly předány 3. října 2006.

Pamětní medaile Za zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity
pamětní medaile
 • Doc. MUDr. Jitka Dostálová, CSc., in memoriam
 • Doc. PhDr. Vojtěch Gajda, CSc.
 • Prof. RNDr. Miroslav Havrlant, CSc.
 • Doc. PhDr. Petr Holý, Dr.
 • Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
 • Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
 • Ing. arch. Jiří Smejkal
 • Prof. PhDr. Jan Šabršula, DrSc.
 • Doc. RNDr. Petr Šindler, CSc.
 • Slezská univerzita v Katovicích
 • Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Pamětní medaile udělené k 15. výročí založení Ostravské univerzity
pamětní medaile
 • RNDr. Karel Beneš
 • Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
 • Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
 • Mgr. Igor Františák, Ph.D.
 • Doc. Eduard Halberštát, akad. malíř
 • Prof. RNDr. Stanislav Holec, Ph.D.
 • PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
 • Ing. Lubomír Karpíšek
 • Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
 • Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
 • Doc. PhDr. Hana Lukášová, CSc.
 • Prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc.
 • Prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc.
 • Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.
 • Ing. Phan Van Dao, CSc.
 • Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., Dr.h.c.
 • Ing. Jan Skipala, Ph.D.
 • Prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
 • Ing. Evžen Tošenovský
 • Doc. Mgr. Valter Vítek
 • PhDr. Lubomír Zaorálek

Osobnosti oceněné při oslavách 20. výročí univerzity

Medaile byly předány 5. října 2011.

Pamětní medaile Za zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity
pamětní medaile
 • Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
 • Doc. Eduard Halberštát, akad. malíř
 • Doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
 • Ing. Petr Kajnar
 • Prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříž, DrSc.
 • Doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
 • Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
 • Doc. Ing. Václav Vinš, CSc.
 • Doc. Mgr. Valter Vítek

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2017

facebook
instagram
twitter
rss
social hub