Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Okruhy přijímací zkoušky pro obor Fyzická geografie a geoekologie - Bc.

 1. Země jako vesmírné těleso, stavba a složení Země
 2. Pohyby Země a jejich důsledky
 3. Slapové jevy
 4. Litosféra, litosférické desky, jejich kontakty; projevy kontaktů na zemském povrchu
 5. Zemská kůra, tvary zemského povrchu, související procesy.
 6. Krajinná sféra a její složky
 7. Atmosféra (složení, členění, počasí/podnebí, všeobecná cirkulace, lokální cirkulace, podnebné pásy)
 8. Pedosféra (vlastnosti, složky a reakce půd; klimatogenní typy půd)
 9. Hydrosféra (malý/velký oběhy, povrchové vody, podpovrchové vody, moře a oceány)
 10. Biosféra (společenstva, geobicenózy)
 11. Přírodní oblasti Země (podnebné pásy a vegetační pásma, výšková stupňovitost)
 12. Znázorňování Země na mapách (zeměpisné souřadnice, kartografická zobrazení, měřítko a obsah mapy, dálkový průzkum Země)

Test bude sestaven dle uvedených okruhů v rozsahu:

 • Štulc, M., Příhoda, P., Srbová, H. (1998) Přírodní obraz Země. Učebnice pro první ročník gymnázia. Fortuna, Praha. ISBN 80-7167-489-9

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2017

facebook
instagram
twitter
rss
social hub