Informace k prominutí přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 do bakalářských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě OU

Děkan Přírodovědecké fakulty OU oznamuje, že vzhledem k tomu, že počty uchazečů následujících studijních oborů nepřekročily kapacitní možnosti pracoviště, uchazeči jsou navrženi na přijetí bez přijímací zkoušky:

studijní oborforma studia
Aplikovaná matematikaprezenční
Biofyzikaprezenční
Informatikaprezenční
Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatikaprezenční
Aplikovaná informatikadistanční, kombinovaná
Fyzická geografie a geoekologieprezenční
Kartografie a geoinformatikaprezenční
Ochrana a tvorba krajinyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvojprezenční, kombinovaná
Politická a kulturní geografieprezenční
Matematika (dvouoborové) *)prezenční
Fyzika (dvouoborové) *)prezenční
Informatika (dvouoborové) *)prezenční
  • *) U dvouoborových studijních oborů musí uchazeč splnit podmínky pro přijetí ke studiu pro oba studijní obory ve zvolené kombinaci.

Písemné oznámení o prominutí přijímací zkoušky a pozvánka k zápisu budou uchazečům o výše uvedené obory zaslány do 14.dubna 2017.