Promoce absolventů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v akademickém roce 2016/2017

Termín konání:
pátek 30. června 2017

Místo konání:
Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30, Ostrava-Jih

Doporučení:
Promoce absolventů je společenská událost - přizpůsobte tomu, prosím, i své oblečení. V případě účasti malých dětí, prosím, pečlivě zvažte, zda jste schopni zajistit, aby děti nerušily svým hlasovým projevem po celou dobu slavnostní akt promoce.

Časový harmonogram promocí:

1. část
absolventi bakalářských oborů Aplikovaná ekologie, Systematická biologie a ekologie, Experimentální biologie, Ochrana a tvorba krajiny, Fyzická geografie a geoekologie, Geografie a regionální rozvoj, Ekonomická geografie a regionální rozvoj, Politická a kulturní geografie, Kartografie a geoinformatika, Chemie, Biofyzika

Harmonogram
8.00 hodnástup absolventů k organizaci
8.45 hodzahájení promocí
9.45 hodukončení promocí

2. část
absolventi bakalářských oborů Aplikovaná matematika, Informatika, Informatika a výpočetní technika – aplikovaná informatika, Aplikovaná informatika a dvouoborových bakalářských studijních programů, absolventi navazujících magisterských učitelských programů

Harmonogram
10.00 hodnástup absolventů k organizaci
10.45 hodzahájení promocí
11.45 hodukončení promocí

3. část
absolventi všech navazujících magisterských studijních programů (mimo učitelských)

Harmonogram
12.00 hodnástup absolventů k organizaci
12.45 hodzahájení promocí
14.00 hodukončení promocí

Žádáme všechny absolventy o dochvilnost! Pokud se nebudete moci promoce zúčastnit, sdělte, prosím, tuto skutečnost neprodleně studijnímu oddělení.