Informace o dalším kole přijímacího řízení do vybraných bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů pro akademický rok 2017/2018

Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje další kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 do vybraných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů, jejichž kapacita ještě není naplněna.

Bakalářské studijní obory

Bakalářské studijní programy a obory - jednooborové studium

Studijní program Studijní obor Forma studia
Aplikovaná matematika Aplikovaná matematikakombinovaná
BiologieAplikovaná ekologiekombinovaná
BiologieSystematická biologie a ekologieprezenční
GeografieKartografie a geoinformatikaprezenční

Ve stejném termínu probíhá přijímání přihlášek do druhého kola přijímacího řízení do dalších bakalářských oborů.
Bližší informace

Bakalářské studijní programy a obory v prezenční formě studia - dvouoborové studium

Dvouoborové studium v rámci Přírodovědecké fakulty je založeno na kombinaci 2 studijních oborů, které lze nyní vybírat z následující nabídky:

Studijní programStudijní obor – kombinaceRozvrhováno*)
BiologieBiologie (dvouoborové) – Informatika (dvouoborové)Ne
Biologie (dvouoborové) – Matematika (dvouoborové)Ne
FyzikaFyzika (dvouoborové) – Biologie (dvouoborové)Ano

*) Uchazeč si může zvolit libovolnou kombinaci akreditovaných oborů pro dvouoborové studium z výše uvedené tabulky, rozvrhově zajištěny však budou pouze *určité kombinace oborů (označeny jako rozvrhováno = ano). U ostatních kombinací fakulta nezaručuje, že nedojde k rozvrhovým kolizím.

Přihláška ke studiu

Uchazeči o studium na Přírodovědecké fakultě OU si podají do 7. srpna 2017 elektronickou přihlášku (e-přihlášku) na Přírodovědeckou fakultu OU a uhradí na bankovní účet univerzity administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 560 Kč. Při platbě musí být přesně zadáno číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol. Při uvedení nesprávných nebo neúplných údajů nebude platba přiřazena k uchazeči a jeho přihláška ke studiu je tedy neplatná – nebude zařazena do přijímacího řízení!

Administrativní poplatek za přijímací řízení

 • administrativní poplatek činí 560 Kč
 • údaje pro platbu:
  • název banky: ČNB Ostrava
  • číslo účtu: 931761/0710
  • konstantní symbol: 0379
  • variabilní symbol: 311011
  • specifický symbol bude vygenerován uchazečům systémem při podávání elektronické přihlášky.

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení do AR 2017/2018 je podání elektronické přihláškyzaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději 7. srpna 2017 s tím, že v případě nezaplacení nebo uvedení nesprávných údajů platby či jejich neuvedení vůbec, nebude platba s přihláškou „spárována“ a přihláška bude posouzena jako neplatná.

Přijímací řízení

Základní podmínkou pro přijetí do bakalářských programů je vykonání maturitní zkoušky. Při přijímání do těchto programů se vychází z výsledku přijímací zkoušky (dále jen PZ).

Informace o formě, obsahu a okruzích k přijímací zkoušce jsou zveřejněny na stránkách přijímacího řízení.

Termíny přijímacích zkoušek:

Studijní oborDatum přijímací zkouškyČas, místo konání přijímací zkoušky
Aplikovaná matematika29. 8. 20179.00 hod., A125
Aplikovaná ekologie29. 8. 201710.00, A210, A211
Systematická biologie a ekologie29. 8. 201710.00, A210, A211
Biologie (dvouoborové)29. 8. 201710.00, A210, A211
Kartografie a geoinformatikaBez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z příslušného oboru.*)
Fyzika (dvouoborové)Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z příslušného oboru. *)
Informatika (dvouoborové)Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z příslušného oboru.*)

*) Aktuální informace o přijímací zkoušce v případě velkého počtu uchazečů budou zveřejněny na www stránkách http://prf.osu.cz do 14. srpna 2017. *Uchazeči nebudou k případné přijímací zkoušce zváni písemně!

U dvouoborových studijních oborů musí uchazeč splnit podmínky pro přijetí ke studiu pro oba studijní obory ve zvolené kombinaci, tzn. v případě kombinace s oborem Biologie (dvouoborové) bude uchazeč konat přijímací zkoušku z biologie.

Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně!

Výsledky přijímacího řízení obdrží uchazeči písemně nejpozději do 8. září 2017. Uchazeči, kteří budou navrženi na přijetí, obdrží současně písemnou pozvánku k zápisu do studia včetně dalších instrukcí. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení budou přijatí studenti předkládat až u zápisu do studia.

Kontakt:

Studijní oddělení
Přírodovědecká fakulta OU, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
Mgr. David Kožušník, telefon: 597 092 111, email:

Navazující magisterské studijní obory

Studijní program Studijní obor Forma studia
Aplikovaná matematikaAplikovaná matematikaprezenční
Aplikovanáfyzika Biofyzikaprezenční
BiologieSystematická biologie a ekologieprezenční
Ekologie a ochrana prostředíOchrana a tvorba krajinyprezenční
GeografieFyzická geografie a geoekologieprezenční
GeografieModelování v environmentální geografiiprezenční
GeografiePolitická a kulturní geografieprezenční
GeografieEkonomická geografie a regionální rozvojprezenční
InformatikaInformační systémyprezenční
InformatikaInformační systémykombinovaná

Přihláška ke studiu

Uchazeči o studium na Přírodovědecké fakultě OU si podají do 7. srpna 2017 elektronickou přihlášku (e-přihlášku) na Přírodovědeckou fakultu OU a uhradí na bankovní účet univerzity administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 560 Kč. Při platbě musí být přesně zadáno číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol. Při uvedení nesprávných nebo neúplných údajů nebude platba přiřazena k uchazeči a jeho přihláška ke studiu je tedy neplatná – nebude zařazena do přijímacího řízení!

Administrativní poplatek za přijímací řízení

 • administrativní poplatek činí 560 Kč
 • údaje pro platbu:
  • název banky: ČNB Ostrava
  • číslo účtu: 931761/0710
  • konstantní symbol: 0379
  • variabilní symbol: 311011
  • specifický symbol bude vygenerován uchazečům systémem při podávání elektronické přihlášky.

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení do AR 2017/2018 je podání elektronické přihláškyzaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději 7. srpna 2017 s tím, že v případě nezaplacení nebo uvedení nesprávných údajů platby či jejich neuvedení vůbec, nebude platba s přihláškou „spárována“ a přihláška bude posouzena jako neplatná.

Přijímací řízení

Základní podmínkou pro přijetí do navazujících magisterských programů je absolvování bakalářského (nebo magisterského) studijního programu a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Informace o formě, obsahu a okruzích k přijímací zkoušce jsou zveřejněny na stránkách přijímacího řízení.

Termíny přijímacích zkoušek (PZ):

Studijní oborDatum přijímací zkouškyČas, místo konání přijímací zkoušky
Aplikovaná matematika29. 8. 20179.00, A125
Biofyzika28. 8. 20179.00, M312
Systematická biologie a ekologie29. 8. 2017Písemná část 10.00, A210, A211
Ústní část PZ bude následovat
Ochrana a tvorba krajiny23. 8. 201714.00, L001
Fyzická geografie a geoekologie23. 8. 201714.00, L001
Modelování v environmentální geografii23. 8. 201714.00, L001
Politická a kulturní geografie31. 8. 2017Písemná část 13.00, L439
Ústní část PZ bude následovat
Ekonomická geografie a regionální rozvoj31. 8. 2017Písemná část 13.00, L439
Ústní část PZ bude následovat
Informační systémy25. 8. 201710.00, A308
Informační systémy25. 8. 201710.00, A308

Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně!

Výsledky přijímacího řízení obdrží uchazeči písemně nejpozději do 8. září 2017. Uchazeči, kteří budou navrženi na přijetí, obdrží současně písemnou pozvánku k zápisu do studia včetně dalších instrukcí. Úředně ověřenou kopii VŠ diplomu budou přijatí studenti předkládat až u zápisu do studia.

Kontakt:

Studijní oddělení
Přírodovědecká fakulta OU, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
Mgr. David Kožušník, telefon: 597 092 111, email: