Přijímací řízení - informace o termínech přijímacích zkoušek a prominutí u vybraných bakalářských oborů

Informace k prominutí přijímací zkoušky v rámci dalšího kola přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 do vybraných bakalářských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě OU

Děkan Přírodovědecké fakulty OU oznamuje, že vzhledem k tomu, že počty uchazečů následujících studijních oborů nepřekročily kapacitní možnosti pracoviště, uchazeči jsou navrženi na přijetí bez přijímací zkoušky:

Studijní programStudijní oborForma studia
Aplikovaná matematikaAplikovaná matematikaprezenční
GeografieFyzická geografie a geoekologieprezenční
GeografiePolitická a kulturní geografieprezenční
GeografieEkonomická geografie a regionální rozvojprezenční
Ekologie a ochrana prostředíOchrana a tvorba krajinyprezenční
Aplikovaná fyzikaBiofyzikaprezenční
InformatikaInformatikaprezenční
Aplikovaná informatikaInformatika a výpočetní technika - aplikovaná informatikaprezenční
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatikakombinovaná
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatikadistanční
Studijní obor (část studijní kombinace)Forma studia
Matematika (dvouoborové) *)prezenční
Fyzika (dvouoborové) *)prezenční
Informatika (dvouoborové) *)prezenční

*) U dvouoborových studijních oborů musí uchazeč splnit podmínky pro přijetí ke studiu pro oba studijní obory ve zvolené kombinaci - přijímací zkouška z oboru Biologie (dvouoborové) se pro studijní kombinace s biologií koná!

Písemné oznámení o prominutí přijímací zkoušky a pozvánka k zápisu budou uchazečům o výše uvedené obory odeslány do 18. srpna 2017.

Termíny přijímacích zkoušek u bakalářských oborů, u nichž se přijímací zkouška koná

Studijní oborDatum přijímací zkouškyČas, místo konání přijímací zkoušky
Aplikovaná ekologie29. 8. 201710.00, A210, A211
Systematická biologie a ekologie29. 8. 201710.00, A210, A211
Biologie (dvouoborové)29. 8. 201710.00, A210, A211

Termíny přijímacích zkoušek u navazujících magisterských oborů

Studijní oborDatum přijímací zkoušky Čas, místo konání přijímací zkoušky
Biofyzika28. 8. 20179.00, M312
Modelování v environmentální geografii23. 8. 201714.00, L001

Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně!

Informace o formě, obsahu a okruzích k přijímací zkoušce jsou zveřejněny na stránkách přijímacího řízení.

Kontakt:

Studijní oddělení
adresa: Přírodovědecká fakulta OU, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
telefon: Mgr. David Kožušník, 597 092 111
e-mail: