Prodloužení termínu podávání přihlášek do rozšiřujícího studia geografie, matematiky, chemie, informatiky a specializačního studia na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity

Pro akademický rok 2017/2018 nabízíme rozšiřující studium pro učitele (zahájení v říjnu 2017):

  1. Rozšiřující studium Geografie - rozšíření o obor
  2. Rozšiřující studium Geografie - rozšíření o jiný druh nebo stupeň školy
  3. Rozšiřující studium chemie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
  4. Rozšiřující studium chemie - rozšíření o další předmět
  5. Rozšiřující studium Matematiky - rozšíření o obor
  6. Rozšiřující studium Matematiky - rozšíření pro jiný druh školy
  7. Rozšiřující studium Informatiky pro druhý stupeň ZŠ - distanční forma studia - rozšíření o další předmět
  8. Rozšiřující studium Informatiky pro SŠ - distanční forma studia - rozšíření o další předmět
  9. Rozšiřující studium Informatiky - rozšíření o jiný stupeň školy
  10. Koordinace v oblasti ICT - studium k výkonu specializovaných činností