Promoce absolventů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v akademickém roce 2016/2017

Termín konání: pátek 20. října 2017

Místo konání: Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30, Ostrava-Jih

Doporučení: Promoce absolventů je společenská událost - přizpůsobte tomu i své oblečení. V případě účasti malých dětí pečlivě zvažte, zda jste schopni zajistit, aby děti nerušily svým hlasovým projevem po celou dobu slavnostní akt promoce.

Časový harmonogram promocí:
1. část – absolventi bakalářských oborů (jednooborové a dvouoborové studium)
8.00 hodnástup absolventů k organizaci
9.00 hodzahájení promocí
10.00 hod

ukončení promocí

2. část – absolventi navazujících magisterských oborů (jednooborové a dvouoborové studium)
10.15 hodnástup absolventů k organizaci
11.00 hodzahájení promocí
12.00 hodukončení promocí

Žádáme všechny absolventy o dochvilnost! Pokud se nebudete moci promoce zúčastnit, sdělte, prosím, tuto skutečnost neprodleně studijnímu oddělení.

Za promoce je dle Směrnice rektora č. 207/2014 stanovena úhrada ve výši 500,- Kč. Tuto úhradu lze provést pouze bezhotovostně na číslo účtu OU: 931761/0710, variabilní symbol: 311012. Jako specifický symbol uveďte Vaše jedinečné číslo, které jste měli uvedeno na Vaší osobní stránce na Portálu OU (Moje stránka/Personální informace) nebo je uvedeno zde. Úhradu proveďte do 13. října 2017.

Absolventi, kteří se promoce nezúčastní, jsou povinni sdělit tuto skutečnost studijní referentce nejpozději do 13. října 2017. Diplom a DS si vyzvednou na studijním oddělení.