Okruhy k přijímacím zkouškám PřF OU

Bakalářské studium

Studijní obor
(forma studia)
Forma a obsah
přijímací zkoušky
Aplikovaná matematika (PS)
Matematika (dvouoborové) (PS)
Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika (PS)
Informatika (PS)
Aplikovaná informatika (KS, DS)
Informatika (dvouoborové) (PS)
Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Kartografie a geoinformatika (PS)Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru (z  okruhů fyzická geografie, geografická kartografie a geografické informační a navigační systémy).
Fyzická geografie a geoekologie (PS)Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Ochrana a tvorba krajiny (PS)Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Biofyzika (PS)Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru (v případě konání přijímací zkoušky budou požadovány znalosti v rozsahu středoškolského učiva biologie, fyziky a chemie).
Fyzika (dvouoborové) (PS)Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Chemie (PS)
Chemie (dvouoborové) (PS)
PZ z oboru
Systematická biologie a ekologie (PS)
Experimentální biologie (PS)
Biologie (dvouoborové) (PS)
Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru
Ekonomická geografie a regionální rozvoj (PS, KS)Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Politická a kulturní geografie (PS)Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Geografie - dvouoborováPZ z oboru
všechny kombinace bakalářských oborů pro dvouoborová studia s obory Filozofické fakulty resp. Pedagogické fakulty obory FF resp. PdF
PZ dle požadavků FF resp. PdF

Vysvětlivky: PS – prezenční studium, KS – kombinované studium, DiS – distanční studium, PZ - písemná zkouška, ÚZ – ústní zkouška

Navazující magisterské studium (jednooborové)

Studijní programStudijní obor
Aplikovaná matematika Aplikovaná matematika
Aplikovaná fyzika Biofyzika
BiologieExperimentální biologie
BiologieSystematická biologie a ekologie
Ekologie a ochrana prostředíOchrana a tvorba krajiny
Geografie Fyzická geografie a geoekologie
Geografie Politická a kulturní geografie
Geografie Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Geografie Modelování v environmentální geografii
ChemieAnalytická chemie pevné fáze
Informatika Informační systémy

Navazující magisterské studijní obory Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Studijní obor
Učitelství biologie pro 2. stupeň základních škol a střední školy
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol a střední školy
Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol a středních škol
Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol a střední školy
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol a střední školy
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol a střední školy

Důležité!
Každý uchazeč o navazující magisterské studium Učitelství pro 2. stupeň základních škol a střední školy koná kromě přijímací zkoušky z příslušného oboru také písemnou zkoušku z pedagogiky a psychologie.