Nabízíme studium dle §60 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ vybraných předmětů studijního oboru Aplikovaná informatika

Máte maturitu nebo titul Bc. a chcete si rozšířit znalosti v oblasti IT?

Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity nabízí v rámci udržitelnosti projektu v letním semestru 2018 distanční studium těchto vybraných předmětů:

  1. Algoritmy a datové struktury
  2. Aplikační programy - pokročilé techniky
  3. Operační systémy 1
  4. Základy podnikání a managementu pro informatiky

Místo konání: Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava
Výuka probíhá distanční formou s prezenčními tutoriály v sobotu (3x za semestr).

Cena: pouze administrativní poplatek za přihlášku činí 560,- Kč.

Zahájení výuky: 10.2.2018
Počet míst je omezen!

Předběžné přihlášky a informace: