Volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

(pro funkční období 2018 – 2021)


Vážená akademická obci,

od dnešního poledne (9. března 2018, 12:00) započaly volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty. Volby budou probíhat po přihlášení na stránce portal.osu.cz/as (zadejte adresu do prohlížeče) čistě elektronicky, kde studenti hlasují pro studentské kandidáty a akademici pro akademické kandidáty. Programy jednotlivých kandidátů jsou dostupné na Portálu v sekci Portál/Fakulty a ústavy/ Přírodovědecká fakulta/Akademický senát pod odkazem "Volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity" (doporučujeme si programy projít před samotnou volbou a pak už čistě volit). Jakmile volič odvolí, proces už nelze vrátit. Konec voleb je stanoven na 15. března 2018, 12:00.

V případě dotazů se, prosím, obracejte na předsedu volební komise Petra Bujoka.

Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím aplikace přístupné přes Portál OU ve dnech 9. března 2018, od 12 hod. do 15. března 2018, do 12 hod.

Více informací naleznete na webu PřF v sekci Akademický senát.Harmonogram voleb do AS PřF:
Vyhlášení voleb8. 1. 2018
Možnost podávat návrhy kandidátů prostřednictvím přiloženého formuláře8. 1. 2018 – 28. 2. 2018, 12:00
Zveřejnění volebních seznamů oprávněných voličů24. 2. 2018
Zveřejnění kandidátních listin2. 3. 2018
Počátek voleb do AS PřF9. 3. 2018, 12:00
Ukončení voleb do AS PřF15. 3. 2018, 12:00
Zveřejnění výsledků voleb16. 3. 2018
Vyjádření stížností volební komisi19. 3. 2018 – 23. 3. 2018
Vypořádání stížností volební komisí26. 3. 2018 – 30. 3. 2018