OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Nabídka studia dle §60 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ na Katedře informatiky a počítačů

logo Máte maturitu nebo titul Bc. a chcete si rozšířit znalosti v oblasti IT?

Nabízíme studium dle §60 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ vybraných předmětů studijního oboru Aplikovaná informatika!


Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity nabízí v rámci udržitelnosti projektu v zimním semestru akademického roku 2018/2019 distanční studium těchto vybraných předmětů:

  1. Základy programování
  2. Logika pro informatiky
  3. Úvod do databází
  4. Základy pravděpodobnosti a statistiky
  5. Úvod do tvorby www
  6. Architektura počítačů a základy OS

Místo konání: Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava
Výuka probíhá distanční formou s prezenčními tutoriály v sobotu (3x za semestr).
Cena: pouze administrativní poplatek za přihlášku činí 560,- Kč.
Zahájení výuky: září 2018
Počet míst je omezen!

Těšíme se na vaši účast

doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, Ph.D.
vedoucí katedry

Předběžné přihlášky a informace: .Zveřejněno / aktualizováno: 17. 05. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub