OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Promoce absolventů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v akademickém roce 2017/2018

Termín konání:

pátek 29. června 2018

Místo konání:

Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30, Ostrava-Jih

Doporučení: Promoce absolventů je společenská událost - přizpůsobte tomu, prosím, i své oblečení. V případě účasti malých dětí, prosím, pečlivě zvažte, zda jste schopni zajistit, aby děti nerušily svým hlasovým projevem po celou dobu slavnostní akt promoce.

Časový harmonogram promocí:

1. část – absolventi bakalářských oborů Aplikovaná ekologie, Systematická biologie a ekologie, Experimentální biologie, Ochrana a tvorba krajiny, Fyzická geografie a geoekologie, Geografie a regionální rozvoj, Ekonomická geografie a regionální rozvoj, Politická a kulturní geografie, Kartografie a geoinformatika, Chemie, Biofyzika

Časový harmonogram - 1. část
8.00 hodnástup absolventů k organizaci
8.45 hodzahájení promocí
9.45 hodukončení promocí

2. část – absolventi bakalářských oborů Aplikovaná matematika, Informatika, Informatika a výpočetní technika – aplikovaná informatika, Aplikovaná informatika a dvouoborových bakalářských studijních programů, absolventi navazujících magisterských učitelských programů

Časový harmonogram - 2. část
10.00 hodnástup absolventů k organizaci
10.45 hodzahájení promocí
11.45 hodukončení promocí

3. část – absolventi všech navazujících magisterských studijních programů (mimo učitelských)

Časový harmonogram - 3. část
12.00 hodnástup absolventů k organizaci
12.45 hodzahájení promocí
14.00 hodukončení promocí

Žádáme všechny absolventy o dochvilnost! Pokud se nebudete moci promoce zúčastnit, sdělte, prosím, tuto skutečnost neprodleně studijnímu oddělení.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 06. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub