OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Informace k prominutí přijímací zkoušky v rámci druhého kola přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 do vybraných bakalářských studijních oborů a kombinací oborů na Přírodovědecké fakultě OU

Děkan Přírodovědecké fakulty OU oznamuje, že vzhledem k tomu, že počty uchazečů následujících studijních oborů nepřekročily kapacitní možnosti pracoviště, uchazeči jsou navrženi na přijetí bez přijímací zkoušky:

Bakalářské studijní obory – jednooborové studium

Studijní programStudijní oborForma studia
Aplikovaná matematikaAplikovaná matematikaprezenční
InformatikaInformatikaprezenční
Aplikovaná informatikaInformatika a výpočetní technika - aplikovaná informatikaprezenční
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatikakombinovaná
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatikadistanční
Aplikovaná fyzikaBiofyzikaprezenční
GeografiePolitická a kulturní geografieprezenční
GeografieEkonomická geografie a regionální rozvojprezenční

Bakalářské studijní obory – dvouoborové studium

Studijní programStudijní obor – kombinace
FyzikaFyzika (dvouoborové) – Matematika (dvouoborové)

Písemné oznámení o prominutí přijímací zkoušky a pozvánka k zápisu budou uchazečům o výše uvedené obory odeslány do 13. července 2018.

Termíny zápisů do prvního ročníku studia jsou zveřejněny na webových stránkách PřF OU.


Kontakt:

Studijní oddělení
Přírodovědecká fakulta OU, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
Mgr. David Kožušník, 553 46 2111,


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 06. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub