OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Promoce absolventů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v akademickém roce 2017/2018

Termín konání: pátek 19. října 2018

Místo konání: Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30, Ostrava-jih

Doporučení: Promoce absolventů je společenská událost - přizpůsobte tomu i své oblečení. V případě účasti malých dětí pečlivě zvažte, zda jste schopni zajistit, aby děti nerušily svým hlasovým projevem po celou dobu slavnostní akt promoce.

Časový harmonogram promocí:

1. část – absolventi bakalářských oborů (jednooborové a dvouoborové studium)
8.00 hodnástup absolventů k organizaci
9.00 hodzahájení promocí
10.00 hodukončení promocí
2. část – absolventi navazujících magisterských oborů (jednooborové a dvouoborové studium)
10.15 hodnástup absolventů k organizaci
11.00 hodzahájení promocí
12.00 hodukončení promocí

Žádáme všechny absolventy o dochvilnost! Pokud se nebudete moci promoce zúčastnit, sdělte, prosím, tuto skutečnost neprodleně studijnímu oddělení.

Za promoce je dle Směrnice rektora č. 207/2014 stanovena úhrada ve výši 500,- Kč. Tuto úhradu lze provést pouze bezhotovostně na číslo účtu OU: 931761/0710, variabilní symbol: 311012. Jako specifický symbol uveďte Vaše jedinečné číslo, které jste měli uvedeno na Vaší osobní stránce na Portálu OU, seznam je uveden v příloze. V případě, že se v seznamu specifických symbolů nenaleznete, napište nebo zavolejte své studijní referentce. Úhradu proveďte do 12. října 2018.

Absolventi, kteří se promoce nezúčastní, jsou povinni sdělit tuto skutečnost studijní referentce nejpozději do 12. října 2018. Diplom a DS si vyzvednou na studijním oddělení.

Přehled osobních čísel a specifických symbolů pro platbu ikona pdf


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 09. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub