OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Orgány a vedení fakulty > Akademický senát

Ostravská univerzita

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje "Volbu děkana PřF OU pro období 2019-2023"

Akademický senát PřF OU na svém zasedání 8. října 2018 vyhlásil volbu děkana Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pro funkční období 1. března 2019 až 28. února 2023 a schválil harmonogram a náležitosti pro přihlašování kandidátů.

Současně volební komise AS PřF OU vyzývá k podávání návrhů na kandidáty s ohledem na požadavky uvedené níže.

Harmonogram
22. 10. 2018 12:00Termín pro podávání návrhů
29. 10. 2018Termín pro zveřejnění kandidátů na funkci děkana včetně volebních programů
14. 11. 2018 14:30Shromáždění akademické obce PřF OU
26. 11. 2018 13:00Zasedání AS PřF OU – schvalování Návrhu na jmenování děkana

Náležitosti přihlášek kandidátů

Náležitosti pro přihlášky návrhů kandidátů a způsob jejich doručení je specifikován v souboru "Náležitosti pro návrh na kandidáta na jmenování děkanem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pro období 2019 – 2023" (viz související podklady níže).

Související podklady:RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.
Předseda AS PřF OU


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 10. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub