OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Orgány a vedení fakulty > Akademický senát

Ostravská univerzita

Navržení kandidáti na funkci děkana PřF OU a svolání akademické obce PřF OU

Na základě vyhlášených voleb zveřejňuje volební komise AS PřF OU kandidáty na funkci děkana PřF OU. Navrženými kandidáty (v abecedním pořadí) jsou:

Doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. – pro navrženého kandidáta bylo přijato celkem 17 návrhů, 0 neplatných a volební komise konstatuje, že kandidátem byly dodány všechny požadované náležitosti.


Prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. – pro navrženého kandidáta byl přijat celkem 1 návrh, který byl platný, a volební komise konstatuje, že kandidátem byly dodány všechny požadované náležitosti.


Shromáždění akademické obce PřF OU

Akademický senát PřF OU svolává k této příležitosti na 14. listopadu 2018 14:30 shromáždění akademické obce PřF. Shromáždění akademické obce proběhne v místnosti M240. Na shromáždění jednotliví kandidáti představí svůj volební program. Akademický senát PřF OU na toto shromáždění srdečně zve všechny členy akademické obce PřF OU.

Vlastní volba návrhu na děkana PřF OU proběhne na zasedání AS PřF OU dne 26. listopadu 2018 v 13:00.


RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.
Předseda Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity


Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje "Volbu děkana PřF OU pro období 2019-2023"


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 10. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub