OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Centrum celoživotního vzdělávání otevírá od 8. února 2019 specializační studium - Koordinace v oblasti ICT

Hlavním smyslem studia je vybavit absolventa potřebnými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi a didaktickými metodami k tomu, aby byl učitel – metodik ICT schopen ve své škole, případně v okolních „malých“ školách kvalifikovaně a metodicky:

  • pomáhat při zavádění ICT do výchovně vzdělávacího procesu,
  • doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků,
  • koordinovat užití ICT ve vzdělávání,
  • koordinovat nákupy a aktualizaci software,
  • zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy,
  • koordinovat provoz informačního systému školy.

Studium je dvousemestrální a je akreditováno jako DVPP.

Další infromace


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 01. 2019

facebook
instagram
twitter
rss
social hub