Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Proč studovat na PřF OU

Ostravská univerzita

  • Obrázek
Přf - katedry - nabízené programy
E-přihláška PřF
Přf - katedry - věda

6 důvodů, proč studovat na katedře fyziky

1. Jako studenti se stanete aktivními členy výzkumných týmů biofyziky, biochemie, ekofyziologie fotosyntézy a zapojíme vás do vědeckovýzkumné činnosti v oblasti didaktiky fyziky.

2. Disponujeme moderně vybavenými laboratořemi se spektrofotometry, fluorimetry, růstovými komorami, biochemickými přístroji a digitálními technologiemi, které studenti využívají při svém výzkumu či přípravě na pedagogickou dráhu učitele.

3. Naši absolventi se uplatňují jako prvotřídní zahraniční vědci v oboru, úspěšní pedagogové na středních a základních školách, ale také ve veřejné správě.

4. Přímo v našich biofyzikálních a fyzikálních laboratořích se naučíte provádět experimenty, které následně uplatníte ve vědecké, expertní či učitelské praxi.

5. U nás máte garantován individuální přístup, a nastartujeme váš dynamický profesní růst v experta či učitele, ale také vás budeme individuálně motivovat k oborovým specializacím. Jako studenti navštívíte celou řadu vědeckých pracovišť, laboratoří či středních škol, kde si osvojíte praktické dovednosti a získáte množství impulzů do svého kariérního rozvoje.

6. Mnohé z takto nabytých poznatků využijete v rámci své praxe nebo je uplatníte v rámci studentských odborných soutěží či na národních a mezinárodních vědeckých konferencích.


VÍCE INFORMACÍ O PŘIHLÁŠKÁCH
VÍCE INFORMACÍ VÁM POSKYTNOU NAŠI PRACOVNÍCI


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 03. 2019

facebook
instagram
twitter
rss
social hub