Přihláška ke studiu

Uchazeči o studium na Přírodovědecké fakultě OU si podají do 28. února 2017 elektronickou přihlášku (e-přihlášku) na Přírodovědeckou fakultu OU a uhradí na účet školy administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 560 Kč. Při platbě musí být přesně zadáno číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol. Při uvedení nesprávných nebo neúplných údajů nebude platba přiřazena k uchazeči a jeho přihláška ke studiu je tedy neplatná – nebude zařazena do přijímacího řízení!

Instrukce pro uchazeče:

  • Po vyplnění požadovaných údajů v e-přihlášce vám systém sdělí Váš specifický symbol pro úhradu administrativního poplatku.
  • Uhraďte administrativní poplatek. Uvedení správného specifického a variabilního symbolu při platbě je nutností pro zařazení přihlášky do přijímacího řízení.
  • Zkrácenou verzi e-přihlášky si pro svou kontrolu můžete vytisknout, na fakultu ji nezasílejte!
  • Doklad o uhrazení poplatku si pečlivě uschovejte pro případnou kontrolu nesrovnalostí. Informace o provedených platbách jsou přenášeny zpět do systému a teprve po potvrzení platby bude vaše přihláška zaregistrována.
  • Po provedení úhrady poplatku za přijímací řízení si (po přihlášení do systému e-přihlášky) zkontrolujte, zda byla platba přiřazena k vaší přihlášce (v sloupci Platba je uveden symbol úspěšného připsání platby na účet univerzity). V opačném případě se jedná o chybnou platbu. Správná platba je přiřazena k přihlášce nejpozději do týdne od provedení úhrady.

Přílohy k přihlášce:

  • Žádné přílohy na fakultu předem nezasílejte - pokud to bude nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni!
  • Na fakultu předem nezasílejte ani maturitní vysvědčení resp. diplom o absolvování bakalářského nebo magisterského studia. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží maturitní vysvědčení u zápisu do studia (červenec 2017), uchazeči o studium v navazujících magisterských programech budou o způsobu předložení dokladů o ukončení VŠ instruováni v pozvánce k přijímací zkoušce.

Uchazeč může podat více samostatných přihlášek ke studiu na různé studijní programy resp. obory, přičemž každá přihláška musí obsahovat všechny náležitosti (vč. aktivního e-mailu).

Uchazečům, kteří podají přihlášky na více navazujících magisterských oborů, fakulta nezaručuje, že se termíny přijímacích zkoušek nebudou překrývat.

Termín podání přihlášky ke studiu: