Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě

Ostravská univerzita

  • Obrázek
Rady a tipy
Online vyuka
Aktuálně z kraje

Jsme v tom spolu – slova děkana Přírodovědecké fakulty docenta Jana Hradeckého

Milé kolegyně, milí kolegové,

 

pevně věřím, že se Vám i Vašim nejbližším daří dobře a že jste v současné době ohleduplní vůči svému zdraví i zdraví lidí ve Vašem okolí. Zároveň bych Vám chtěl poděkovat, že s Vašimi pedagogy nepřestáváte být v kontaktu a doufám, že výuka běží, byť improvizovanou formou a na dálku. Nemůžeme si dovolit, abychom rezignovali na Vaši výuku, a vy nemůžete vystoupit z rozjetého vlaku Vašeho studia. Velmi si uvědomujeme, že pro žádnou stranu to není lehké, o to více se musíme vzájemně podporovat. Děkuji všem, kteří se zapojují do dobrovolnických aktivit a pomáhají, kde se dá. Opět mne povzbuzuje, jak mladí lidé nezůstali stát stranou, naopak jsou vidět a jsem na Vás moc hrdý.

Zatím nikdo z nás nemá dostatek informací, jak bude vláda v následujících dnech postupovat. Zda umožní obnovení výuky na univerzitách, nebo zda bude pokračovat karanténní stav. Všichni se musíme připravit spíš na tu druhou variantu. Proto důsledně plňte instrukce garantů jednotlivých předmětů, kteří s Vámi komunikují a zadávají Vám úkoly k samostudiu. Jen tak můžeme celou situaci ulehčit a dotáhnout celý semestr ke zdárnému konci.

Velmi si uvědomujeme, do jaké situace se dostávají studenti posledních ročníků. Zde Vám mohu garantovat, že uděláme vše, abyste studium úspěšně zakončili. Apeluji na Vás, abyste intenzivně pracovali na bakalářských a diplomových pracích. Je nám jasné, že u řady z Vás je dokončení práce vázáno na práci v laboratořích, ve speciálních SW nebo v terénu. Hned jak to bude možné, tak Vám umožníme individuální práci v laboratořích. Proto Vás prosíme, abyste nyní zpracovávali intenzivně jiné části, kde můžete využívat vzdálený přístup do vědeckých databází, digitálních zdrojů anebo, abyste konzultovali individuálně on-line se svými školiteli. I oni Vám jistě poskytnou cenné rady a zdroje k úspěšnému dokončení Vašich prací. V případě, že nebude možné odevzdat závěrečné práce v tištěné podobě, bude akceptováno odevzdání pouze elektronické verze. Taktéž obdržíte pokyny, jak podat přihlášku ke státní závěrečné zkoušce a provést kontrolu splnění studijních povinností v případě, že to nebude možné provést fyzicky na studijním oddělení.  Připravujeme se i na to, že státnice a obhajoby budou muset probíhat ve zvláštním režimu, a včas Vás budeme informovat o všech souvislostech. Ve spolupráci s ostatními fakultami naší univerzity připravujeme i postup, jak zajistit splnění podmínek souvislých praxí pro absolventské ročníky učitelských programů.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy ke studiu, kontaktujte Vaše pedagogické poradce na katedrách, kteří Vaše dotazy vyřeší nebo je budou konzultovat s vedením fakulty.

Věříme, že společným, vstřícným přístupem celou věc ve zdraví zvládneme!

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity


pomahame.osu.cz

nařízení vlády

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 03. 2020

facebook
instagram
twitter
rss
social hub