Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Doktorské studium

Ostravská univerzita

Termíny přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě – Doktorské studium

Akademický rok 2020/2021

Termín podávání přihlášek do 14. května 2020 pro obor:
Analytická chemie heterogenních systémů
 
Termín podávání přihlášek do 31. května 2020 pro obory:
Aplikovaná informatika
Applied informatics
Biologie
Matematika
Mathematics
 
Termín podávání přihlášek do 14. srpna 2020 pro obor:
Ekonomická geografie a regionální rozvoj
 
Termín podávání přihlášek do 31. srpna 2020 pro obory:
Environmentální geografie
Politická a kulturní geografie

Harmonogram přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě

Termíny přijímacích pohovorů:

Analytická chemie heterogenních systémů
15. 5. 2020 v 9.00 hod., místnost C305, budova C - 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
Náhradní termín - 18. 5. 2020 v 9.00 hod., místnost C305, budova C - 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
 
Biologie
24. 6. 2020 v 10.00 hod., místnost L237, budova L - Chittussiho 10, 710 00 Ostrava
Případný náhradní termín bude upřesněn dodatečně, prosím sledujte webové stránky PřF OU týkající se Přijímacího řízení.
 
Aplikovaná informatika, Applied Informatics
19. 6. 2020 v 10.00 hod., místnost A332, budova A - 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
Náhradní termín - 26. 6. 2020 v 10.00 hod., místnost A332, budova A - 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
 
Matematika, Mathematics
29. 6. 2020 v 10.00 hod., místnost A116, budova A - 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
Náhradní termín - 25. 8. 2020 v 10.00 hod., místnost A116, budova A - 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
 
Ekonomická geografie a regionální rozvoj
21. 8. 2020 v 10.00 hod., místnost L144, budova L - Chittussiho 10, 710 00 Ostrava
Náhradní termín - 26. 8. 2020 v 16.00 hod., místnost L144, budova L - Chittussiho 10, 710 00 Ostrava
 
Environmentální geografie
3. 9. 2020 v 9.00 hod., místnost L105, budova L - Chittussiho 10, 710 00 Ostrava
Případný náhradní termín bude upřesněn dodatečně, prosím sledujte webové stránky PřF OU týkající se Přijímacího řízení.
 
Politická a kulturní geografie
3. 9. 2020 v 11.00 hod., místnost L439, budova L - Chittussiho 10, 710 00 Ostrava
Náhradní termín - 23. 9. 2020 v 11.00 hod., místnost L439, budova L - Chittussiho 10, 710 00 Ostrava

Náhradní termín je na Přírodovědecké fakultě udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.).

O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan.


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 04. 2020

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub