Jak prokázat bezinfekčnost (COVID-19) u přijímacích zkoušek na Ostravskou univerzitu?

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Ještě před samotným dnem vaší přijímací zkoušky se nezapomeňte seznámit s těmito aktuálními opatřeními souvisejícími s epidemiologickou situací.

Přijímací zkoušky se můžete zúčastnit pouze, pokud nemáte příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň pokud doložíte, že

  1. nemáte příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň
  2. předložíte doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Potvrzení o negativním testu nemusíte mít, pokud doložíte, že

  1. jste prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech (doba se počítá od prvního pozitivního testu)
  2. máte certifikát o očkování a 
    1. od první dávky dvoudávkové vakcíny uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikovaná druhá dávka a zároveň ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    2. u jednodávkové vakcíny nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
  3. máte potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. U PCR testu je možné se prokázat i SMS zprávou. Univerzita akceptuje i potvrzení o absolvování testu, které může vystavit škola, školské zařízení, vysoká škola nebo zaměstnavatel. Potvrzení je však nutné vždy, samotestování univerzita neakceptuje (např. testem, který si zakoupíte v lékárně a provedete doma).

Pokud tyto podmínky nesplníte, nebudete se bohužel moci přijímací zkoušky zúčastnit.

V případě, že máte nárok na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, je potřeba, aby tato osoba splňovala stejné podmínky uvedené výše.

Univerzita nezajišťuje testování uchazečů.

Nezapomeňte si doma předepsaný ochranný prostředek dýchacích cest – tzn. respirátor (např. FFP2 nebo KN 95). Bez něj vám bohužel nebude umožněn vstup do budovy.

V případě jakýkoliv dotazů kontaktujte příslušné studijní oddělení.

Přejeme vám hodně štěstí u přijímací zkoušky, mnoho úspěchů a co nejméně stresových situací.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 06. 2021