Seznam kandidátů na děkana PřF OU pro volební období 2023-2027

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Volební komise Akademického senátu PřF OU pro volbu děkana PřF OU sestavila na svém zasedání dne 23. listopadu 2022 seznam kandidátů pro volbu děkana PřF OU.

Seznam kandidátů spolu s volebními programy a životopisy je zveřejněn dle abecedního pořadí příjmení.

Dne 25. listopadu 2022 oznámil doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D. stažení své kandidatury na funkci děkana PřF OU pro období 2023 - 2027.


Doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.


RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 11. 2022