Shromáždění akademické obce PřF OU k představení kandidátů na děkana

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Akademický senát Přírodovědecké fakulty (AS PřF) OU Vás zve na shromáždění akademické obce PřF OU, které se uskuteční 25. listopadu od 14:30 v místnosti M240 (budova M, Chittussiho 10, Slezská Ostrava). 

Program shromáždění akademické obce PřF OU:

  • Představení kandidátů/ek: každý/á kandidát/ka seznámí akademickou obec PřF OU se svým volebním programem ve vystoupení s maximální délkou 15 minut. Vystoupení může být podloženo elektronickou prezentací, kterou je nutno nahrát do PC před zahájením shromáždění.
  • Moderovaná diskuse: kandidátům/kám bude dán prostor ke zodpovězení dotazů osob přítomných na shromáždění akademické obce PřF OU, maximální délka moderované diskuse bude 2 hodiny.
  • Slovo závěrem: na konci shromáždění akademické obce dostane každý/á z kandidátů/ek 3 minuty na slovo závěrem.

Podle schváleného harmonogramu volby děkana bude seznam kandidátů včetně volebních programů zveřejněn nejpozději 24. listopadu 2022.

Předvolební shromáždění akademické obce PřF OU bude řídit, v souladu s Jednacím řádem AS PřF OU, čl. 15, odst. 9, předseda volební komise pro volbu děkana, kterým je předseda AS PřF OU.

Shromáždění akademické obce bude možné sledovat online na odkazu https://cesnet.zoom.us/j/91999948129

Osobám sledujícím shromáždění online nebude umožněno klást otázky během diskuse.


Seznam kandidátů na děkana PřF OU pro volební období 2023-2027

Volební komise Akademického senátu PřF OU pro volbu děkana PřF OU sestavila na svém zasedání dne 23. listopadu 2022 seznam kandidátů pro volbu děkana PřF OU.

Seznam kandidátů spolu s volebními programy a životopisy je zveřejněn dle abecedního pořadí příjmení.


Doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.


Doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.


RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 11. 2022