Promoce absolventů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v akademickém roce 2022/2023

Termín konání:

pátek 30. června 2023

Místo konání:

Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih

Svou účast potvrďte elektronicky v registračním systému do 16. června 2023.

Absolventi, kteří svou účast nepotvrdí v registračním systému, se nemohou promocí zúčastnit.

Studenti, kteří absolvují Státní závěrečnou zkoušku po termínu 16. června 2023, budou mít možnost se přihlásit na promoce, které proběhnou v říjnu 2023.

Za promoce je dle Směrnice rektora č. 207/2014 stanovena úhrada ve výši 600 Kč. Poplatek uhradíte při registraci na promoce. Platba je možná pouze bezhotovostně.

Přesný časový harmonogram promocí bude zveřejněn 19. června 2023.

Absolventi, kteří se promoce nezúčastní, si mohou diplom a DS po předchozí domluvě vyzvednou na studijním oddělení.

Doporučení: Promoce absolventů je společenská událost - přizpůsobte tomu i své oblečení. V případě účasti malých dětí pečlivě zvažte, zda jste schopni zajistit, aby děti nerušily svým hlasovým projevem po celou dobu slavnostní akt promoce.

Žádáme všechny absolventy o dochvilnost!


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 05. 2023