Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (PřF / 2007)

Jednooborové bakalářské studijní programy a obory

Aplikovaná matematika

Aplikovaná fyzika

Biologie

Ekologie a ochrana prostředí

Geografie

Chemie

Informatika

Aplikovaná informatika

Dvouoborové bakalářské studijní programy a obory

Matematika

Geografie

Chemie

Biologie

Fyzika

Informatika

Jednooborové magisterské navazující programy a obory (neučitelské)

Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika

Aplikovaná fyzika

Biologie

Ekologie a ochrana prostředí

Geografie

Geografie

Geografie

Informatika

Chemie

Magisterské navazující programy a obory - učitelství pro SŠ

Matematika

Geografie

Chemie

Fyzika

Biologie

Informatiky

Magisterské navazující programy a obory - učitelství pro ZŠ

Biologie

Informatiky