Promoce absolventů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v akademickém roce 2022/2023

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Termín konání:

pátek 27. října 2023

Místo konání:

Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih

Svou účast potvrďte elektronicky v registračním formuláři do 15. října 2023.
Absolventi, kteří svou účast nepotvrdí v registračním systému, se nemohou promocí zúčastnit.

Za promoce je dle Směrnice rektora č. 207/2014 stanovena úhrada ve výši Kč 600,--. Poplatek uhradíte při registraci na promoce. Platba je možná pouze bezhotovostně. Přesný časový harmonogram promocí bude zveřejněn 16. října 2023.

Absolventi, kteří se promoce nezúčastní, si mohou diplom a DS po předchozí domluvě vyzvednou na studijním oddělení.

Doporučení: Promoce absolventů je společenská událost – přizpůsobte tomu i své oblečení. V případě účasti malých dětí pečlivě zvažte, zda jste schopni zajistit, aby děti nerušily svým hlasovým projevem po celou dobu slavnostní akt promoce.

Žádáme všechny absolventy o dochvilnost!


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 09. 2023