Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Dana Kričfaluši


titul, jméno, příjmení:doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
místnost, podlaží, budova: C 505, budova C
funkce:
obor činnosti:didaktika chemie
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2194
731 444 484
e-mail:

Vzdělání

1978 – 1983
magisterské vzdělání v oboru Učitelství pro 5. - 12. ročník v oborech fyzika - chemie, Pedagogická fakulta v Ostravě
1974 – 1978
Střední průmyslová škola chemická, Ostrava
 

Kvalifikace

2000
habilitace v oboru Teorie vyučování VVP ve specializaci Teorie vyučování chemie, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
1995
kandidátská disertace v oboru Teorie vyučování chemii, Univerzita Karlova v Praze
1983
PaedDr., Pedagogická fakulta v Ostravě
 

Zaměstnání, praxe

2000 – dosud
vysokoškolský učitel - docent na PřF OU
1990 – 2000
odborná asistentka na PřF OU
1985 – 1990
odborná asistentka, PdF
1983 – 1985
asistentka, PdF
 

Odborné zaměření

vzdělávání
didaktika chemie
aplikace ICT (včetně internetu) ve vzdělávání
počítačová podpora školního chemického experimentu
profesní vzdělávání učitelů
popularizace přírodních věd
 

Akademické funkce a členství v orgánech

4/2021 – dosud
Oborová rada doktorského studijního programu Didaktika chemie PřF UP v Olomouci
9/2019 – dosud
Oborová rada doktorského studijního programu Didaktika chemie na PřF a PdF UK v Praze
4/2018 – dosud
Oborová rada doktorského studijního oboru Oborová didaktika, FPV Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře
2011 – dosud
Oborová rada doktorského studijního oboru Didaktika chemie, PřF UHK
2011 – 2020
Vědecká rada Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové
2007 – 2015
děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
2007 – 2015
Vědecká rada Ostravské univerzity
2007 – 2015
předsedkyně Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
2004 – 2010
Oborová rada doktorského studijního oboru Teorie vzdělávání ve fyzice, PřF OU
1997 – 2007
proděkanka pro studijní činnost na PřF OU
1997 – 2007
Vědecká rada Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
1995 – 1997
Akademický senát PřF OU
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká společnost chemická
 

Jazykové znalosti

Angličtina
komunikativní znalost
Němčina
pasivní znalost
Polština
pasivní znalost
Ruština
komunikativní znalost
 

Ocenění

2020
Cena Viléma Bauera za dlouhodobé působení a přínos v oblasti výuky chemie (udělana českou společností chemickou)
 


Využití Q-metodologie při zjišťování názorů učitelů na možnosti realizace integrované výuky
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2022
stať ve sborníku

Didactic game as a means of developing research skills
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši, Jana Lukášová
Rok: 2021
stať ve sborníku

INTEGRATED TEACHING IN SECONDARY SCHOOLS IN THE CZECH REPUBLIC
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2021
stať ve sborníku

THE METODOLOGY FOR CREATING WORKSHEETS FOR INTEGRATED SCIENCE
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2021
stať ve sborníku

Názory a povědomí učitelů Moravskoslezského kraje o integrované výuce a její realizaci na středních školách
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2020, Biologie - Chemie - Zeměpis
článek v odborném periodiku

Chemistry and integrated teaching of natural sciences in secondary schools
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2019
stať ve sborníku

Využití Eye Trackingu pro analýzu strategie řešení pracovních listů
Dana Kričfaluši
Rok: 2019
stať ve sborníku

Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů)
Dana Kričfaluši, Jana Prášilová, Kateřina Trčková
Rok: 2017, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Moderní trendy ve vzdělávání přírodovědných předmětů
Jana Prášilová, Dana Kričfaluši, Kateřina Trčková
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Reforma pregraduální přípravy učitelů
Dana Kričfaluši, Petra Konečná
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití Q-metodologie při zjišťování názorů učitelů na možnosti realizace integrované výuky
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2022
stať ve sborníku

Didactic game as a means of developing research skills
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši, Jana Lukášová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Inovativní metody v distanční výuce chemie
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši, Michal Lach, Linda Kavková, Silvie Polášková, Karel Bernovský, Kateřina Němcová, Martina Procházková, Klára Broschová, Kristýna Luzarová, Hana Tkačíková, Richard Křapáček, Daniela Baránková, Veronika Halšková ... další autoři
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

INTEGRATED TEACHING IN SECONDARY SCHOOLS IN THE CZECH REPUBLIC
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2021
stať ve sborníku

Integrovaná výuka na gymnáziích v České republice
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2021
stať ve sborníku

Odborný posudek dokumentu
Dana Kričfaluši
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na disertační práci L. Pyskaté-Rathouské
Dana Kričfaluši
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na disertační práci N. Karáskové
Dana Kričfaluši
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Příklady z chemie II.
Dana Kričfaluši
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

THE METODOLOGY FOR CREATING WORKSHEETS FOR INTEGRATED SCIENCE
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2021
stať ve sborníku

Výukové materiály pro integrovanou přírodovědnou výuku
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výukové materiály pro integrovanou přírodovědnou výuku
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2021
stať ve sborníku

Worksheets for integrated science
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Didaktická hra na podporu badatelských dovedností
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši, Jana Lukášová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inovativní metody ve výuce chemie I
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši, Klára Belinová, Sára Černá, Michaela Dostalíková, Karolína Farmačková, Martin Harok, Alena Juřicová, Kateřina Káňová, Jiří Kubný, Jana Lukášová, Kristýna Orságová, Petra Tomanová, Gabriela Štětinová, Tereza Veverková ... další autoři
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Inovativní metody ve výuce chemie II
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši, Klára Belinová, Sára Černá, Michaela Dostalíková, Karolína Farmačková, Martin Harok, Alena Juřicová, Kateřina Káňová, Jiří Kubný, Jana Lukášová, Kristýna Orságová, Petra Tomanová, Tereza Veverková ... další autoři
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Názory a povědomí učitelů Moravskoslezského kraje o integrované výuce a její realizaci na středních školách
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2020, Biologie - Chemie - Zeměpis
článek v odborném periodiku

Oponentní posudek na habilitační práci
Dana Kričfaluši
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

PROBLEMATIKA PORÉZNÍCH LÁTEK JAKO NADSTAVBOVÝ MATERIÁL PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
Martin Harok, Dana Kričfaluši, Tomáš Zelenka
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výpočty z chemie I
Dana Kričfaluši
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Badatelsky orientované vyučování s využitím počítačem podporovaných experimentů
Dana Kričfaluši, Kateřina Trčková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Badatelsky orientované vyučování s využitím počítačem podporovaných experimentů
Dana Kričfaluši
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evaluace badatelských aktivit
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evaluace badatelských aktivit
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Rok: 2019, Biológia, ekológia, chémia
článek v odborném periodiku

Evaluace badatelských aktivit
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experiment v chemii
Dana Kričfaluši, Kateřina Trčková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemistry and integrated teaching of natural sciences in secondary schools
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2019
stať ve sborníku

Oponentní posudek na habilitační práci
Dana Kričfaluši
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Postgraduální vzdělávání učitelů chemie formou zapojení do realizace projektu
Dana Kričfaluši
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ukázka zadání a hodnocení badatelské úlohy
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Rok: 2019, Biologie - Chemie - Zeměpis. Časpis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách.
článek v odborném periodiku

Vybrané kapitoly z didaktiky chemie I
Dana Kričfaluši, Kateřina Trčková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití Eye Trackingu pro analýzu strategie řešení pracovních listů
Dana Kričfaluši
Rok: 2019
stať ve sborníku

Zapojení do projektu PŘÍRODA jako možnost postgraduálního vzdělávání učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Rok: 2019
stať ve sborníku

Badatelské aktivity v praxi
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Badatelské aktivity v praxi
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Rok: 2018
stať ve sborníku

Projekt PŘÍRODA jako alternativa postgraduálního vzdělávání učitelů
Dana Kričfaluši
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Projekt PŘÍRODA jako alternativa postgraduálního vzdělávání učitelů
Dana Kričfaluši
Rok: 2018
stať ve sborníku

Videohospitace jako nástroj pro hodnocení kvality výuky
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Rok: 2018
stať ve sborníku

Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie
Dana Kričfaluši, Jana Prášilová, Kateřina Trčková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

AKTUÁLNÍ ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY A POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ CHEMIE
Jana Prášilová, Dana Kričfaluši, Kateřina Trčková, Marie Solárová
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů)
Dana Kričfaluši, Jana Prášilová, Kateřina Trčková
Rok: 2017, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Posudek na doktorskou práci RNDr. Kateřiny Chroustové, Ph.D.
Dana Kričfaluši
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rámcový model přípravy učitelů a novela zákona o VŠ
Dana Kričfaluši
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rámcový model přípravy učitelů a novela zákona o VŠ
Dana Kričfaluši
Rok: 2017
stať ve sborníku

Co doporučují učitelé chemie z praxe pro pregraduální přípravu učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moderní trendy ve vzdělávání přírodovědných předmětů
Jana Prášilová, Dana Kričfaluši, Kateřina Trčková
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Posudek oponenta na disertační práci Mgr. Veroniky Zámečníkové
Dana Kričfaluši
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pregraduální příprava učitelů chemie na PřF OU v kontextu požadavků na učitelské vzdělávání
Dana Kričfaluši
Rok: 2016
stať ve sborníku

Pregraduální příprava učitelů chemie na PřF OU v kontextu požadavků na učitelské vzdělávání
Dana Kričfaluši
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aplikace poznatků neurovědy ve výzkumu učení a učení se
Dana Kričfaluši, Petra Konečná, Marie Solárová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Aplikace poznatků neurovědy ve výzkumu učení a učení se
Dana Kričfaluši, Petra Konečná, Marie Solárová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posudek na habilitační práci RNDr. Svatavy Janouškové, Ph.D.
Dana Kričfaluši
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek oponenta na habilitační práci RNDr. Marka Skoršepy, PhD.
Dana Kričfaluši, M. SKORŠEPA
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Rok: 2014
stať ve sborníku

Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Informační a komunikační technologie v chemii
Dana Kričfaluši, Martin Mucha
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Internet ve výuce chemie
Dana Kričfaluši
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Posudek na disertační práci RNDr. Veroniky Machkové, Ph.D.
Dana Kričfaluši
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Internet ve výuce chemie II
Dana Kričfaluši
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodologické aspeky počítačové podpory výuky chemie
Dana Kričfaluši
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vzdělávání učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Rok: 2013
stať ve sborníku

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
Petra Konečná, Dana Kričfaluši
Rok: 2012
stať ve sborníku

Informační gramotnost - nezbytná součást profilu učitele
Dana Kričfaluši
Rok: 2011, Media4u Magazine
článek v odborném periodiku

Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů
Dana Kričfaluši
Rok: 2011, Biologie - Chemie - Zeměpis
článek v odborném periodiku

Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů
Dana Kričfaluši
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů včetně oborů pro přípravu učitelů
Dana Kričfaluši
Rok: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Real and virtual environment interactions in early chemistry education
Martin Bílek, Dana Kričfaluši
Rok: 2011
stať ve sborníku

Workshop řešitelů RP MŠMT 2011
Dana Kričfaluši
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Workshop řešitelů RP MŠMT 2011
Dana Kričfaluši
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Development of information literacy in teachers´ pre-gradual preparation on Faculty of Science of university of Ostrava
Dana Kričfaluši
Rok: 2010
stať ve sborníku

Development of information literacy in teachers´ pre-gradual preparation on Faculty of Science of university of Ostrava
Dana Kričfaluši
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Informačné technológie a školský experiment vo vyučovaní chémie
Dana Kričfaluši, Lenka Harvanová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mezinárodní konference didaktiků chemie
Dana Kričfaluši, Marie Solárová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Podpora přírodovědného vzdělávání na PřF OU - formy a zkušenosti
Dana Kričfaluši
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora přírodovědného vzdělávání na PřF OU - formy a zkušenosti
Dana Kričfaluši
Rok: 2010, Chemické rozhlady
článek v odborném periodiku

Přírodovědné vzdělávání - současný stav a perspektivy
Dana Kričfaluši
Rok: 2010
stať ve sborníku

Informační gramotnost a vzdělávání učitelů chemie v nových podmínkách
Dana Kričfaluši
Rok: 2009
stať ve sborníku

Možnosti zvyšování zájmu o studium přírodovědných oborů
Dana Kričfaluši
Rok: 2009
stať ve sborníku

New concept of ICT development in education
Dana Kričfaluši
Rok: 2009
stať ve sborníku

Ostravská univerzita udělila čestný doktorát prof. ing. Kamilu Wichterlemu, DrSc.
Dana Kričfaluši, Boleslav Taraba
Rok: 2009, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Svět techniky a přírodních věd pro všechny
Dana Kričfaluši
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

E-learning a role učitele chemie. Disertační práce.
Dana Kričfaluši, Monika Zemanová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Chemická olympiáda, krajské kolo kategorie A a E
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, soutěžní úlohy studijní a praktické části
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemická olympiáda, ústřední kolo kategorie A a E
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Implementace moderních trendů vzdělávání v biotechnologiích. Disertační práce.
Dana Kričfaluši, Vladimír Nápravník
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na OU
Dana Kričfaluši
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Podpora zájmu mládeže o studium přírodovědných předmětů
Dana Kričfaluši
Rok: 2007
stať ve sborníku

Podpora zájmu mládeže o studium přírodovědných předmětů
Dana Kričfaluši
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svět techniky a přírodních věd pro všechny
Dana Kričfaluši
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vybrané kapitoly z obecné chemie. Chemická vazba II
Dana Kričfaluši
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly z obecné chemie. Chemické reakce I
Dana Kričfaluši
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly z obecné chemie. Látky, jejich struktura a vlastnosti.
Dana Kričfaluši
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Aktuální aspekty pregraduální příprava a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Digitální oborová knihovna chemie
Dana Kričfaluši, Jan Čipera
Rok: 2006
stať ve sborníku

Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě
Dana Kričfaluši
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Podpora zájmu mládeže o studium přírodovědných oborů
Dana Kričfaluši
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Přírodovědecká fakulta. Infomace o studiu . Akademický rok 2006-2007
Dana Kričfaluši
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Rozvíjení informační gramotnosti v pregraduální přípravě učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvíjení informační gramotnosti v pregraduální přípravě učitelů chemie
Dana Kričfaluši, Marie Solárová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Strukturované studium učitelství na PřF OU
Dana Kričfaluši
Rok: 2006
stať ve sborníku

Chemické názvosloví a základní chemické výpočty.
Dana Kričfaluši, Pavel Czernek, Jaroslav Verlík
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Informace o studiu. Akademický rok 2005-2006
Dana Kričfaluši
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Internet ve výuce chemie I
Dana Kričfaluši
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Modely a modelování ve výuce chemie s využitím grafického softwaru
Dana Kričfaluši
Rok: 2005
stať ve sborníku

Podpora rozvoje strukturovaného studia na OU v Ostravě
Dana Kričfaluši
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na OU v Ostravě
Dana Kričfaluši
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Postavenie multimédií v chemickom vzdelávaní z pohladu ich pedagogickej evalvácie. Disertační práce.
Dana Kričfaluši, Andrea Kubalíková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Využití koncepce blended learning ve výuce obecné chemie
Dana Kričfaluši
Rok: 2005
stať ve sborníku

Chemický experiment a Internet
Dana Kričfaluši
Rok: 2004, Chemické rozhĺady
článek v odborném periodiku

Chemický experiment a Internet
Dana Kričfaluši
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chemie XX.
Dana Kričfaluši
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Infomace o studiu 2004-2005
Dana Kričfaluši
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Informace o studiu. Akademický rok 2004-2005
Dana Kričfaluši
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Informační gramotnost v kontextu cílů a obsahu vzdělávání učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Rok: 2004
stať ve sborníku

Information and Communication Technology at the University of Ostrava
Jana Kapounová, Dana Kričfaluši, Erika Mechlová
Rok: 2004, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Information and Communication Technology at the University of Ostrava
Jana Kapounová, Dana Kričfaluši, Erika Mechlová
Rok: 2004, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Information and Communication Technology at the University of Ostrava
Jana Kapounová, Dana Kričfaluši, Erika Mechlová
Rok: 2004, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Information and Communication Technology in Education
Jana Kapounová, Dana Kričfaluši, Erika Mechlová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Information and Communication Technology in Education
Jana Kapounová, Dana Kričfaluši, Erika Mechlová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Information and Communication Technology in Education
Jana Kapounová, Dana Kričfaluši, Erika Mechlová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Information and Communication Technology in Education
Jana Kapounová, Dana Kričfaluši, Erika Mechlová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Information and Communication Technology in Education
Jana Kapounová, Dana Kričfaluši, Erika Mechlová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Information and Communication Technology in Education
Jana Kapounová, Dana Kričfaluši, Erika Mechlová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inovace oborově didaktické přípravy učitelů přírodních věd
Dana Kričfaluši
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Internet a výuka chemie
Dana Kričfaluši
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Multimediální studijní opora pro výuku obecné chemie
Dana Kričfaluši
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Optimalizace studia na Ostravské univerzitě v rámci kreditního systému
Dana Kričfaluši
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Počítačem podporovaný experiment z chemie
Dana Kričfaluši
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rozvíjení informační gramotnosti - podmínky a realizace
Dana Kričfaluši
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvíjení informační gramtonosti - podmínky a realizace
Dana Kričfaluši
Rok: 2004
stať ve sborníku

Vybrané problémy z obecné chemie. Stavba atomu.
Dana Kričfaluši
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Další vzdělávání učitelů v rámci projektu PHARE - NUTS II Moravskoslezsko
Dana Kričfaluši
Rok: 2003
stať ve sborníku

Informace o studiu. Akademický rok 2003-2004
Dana Kričfaluši
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Informační gramotnost v kontextu cílů a obsahu vzdělávání učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Rok: 2003
stať ve sborníku

Mezinárodní konference didaktiků chemie "Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie"
Dana Kričfaluši, Marie Solárová
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu

Počítačová gramotnost a vzdělávání učitelů
Dana Kričfaluši
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Počítačová gramotnost a vzdělávání učitelů
Dana Kričfaluši
Rok: 2003
stať ve sborníku

Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. Sborník přednášek z mezinárodní konference.
Dana Kričfaluši
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Realizace profesní přípravy učitelů chemie v oblasti integrace ICT do vzdělávání
Dana Kričfaluši
Rok: 2003
stať ve sborníku

Transformace a modernizace učitelských studijních programů na PřF OU v Ostravě
Dana Kričfaluši
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vybrané kapitoly z obecné chemie. Chemická vazba
Dana Kričfaluši
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výsledky výzkumu SITES - důležité podněty pro vzdělávání učitelů
Dana Kričfaluši
Rok: 2003
stať ve sborníku

Využitie informačných a komunikačných technológií v niektorých metodách a formách vyučovania chémie
Dana Kričfaluši, Mária Kredátusová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Využívání informačních a komunikačních technologií při zvyšování kvality pregraduální přípravy a dalšího vzdělávání učitelů chemie
Martin Bílek, Dana Kričfaluši
Rok: 2003
stať ve sborníku

Využívání informačních a komunikačních technologií při zvyšování kvality pregraduální přípravy a dalšího vzdělávání učitelů chemie
Martin Bílek, Dana Kričfaluši
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Computerised Laboratory in Science and Technology Teaching: the Course on Chemical Processes
Erika Mechlová, Dana Kričfaluši, M. Steblaj
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Didaktické modely integrace ICT do pregraduální přípravy učitelů.
Dana Kričfaluši, Erika Mechlová, Libor Koníček
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Digitální váhy a počítač ve výuce chemie
Martin Bílek, Dana Kričfaluši, K. Budweiserová, M. Danielová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Chemická informatika
Dana Kričfaluši
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Internet and support of chemistry education in the Czech republic
Martin Bílek, Antonín Slabý, Dana Kričfaluši
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Internet and support of chemistry education in the Czech republic
Martin Bílek, Antonín Slabý, Dana Kričfaluši
Rok: 2002
stať ve sborníku

Modelové přístupy pro využití ICT v oblasti učebních úloh
Dana Kričfaluši
Rok: 2002
stať ve sborníku

Elements of Project Method by Using the Web as Teachware in Chemistry Education
Martin Bílek, Dana Kričfaluši, Antonín Slabý
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elements of Project Method by Using the Web as Teachware in Chemistry Education
Martin Bílek, Dana Kričfaluši, Antonín Slabý
Rok: 2001
stať ve sborníku

Polymery se superabsorpčními vlastnostmi a příklad jejich využití ve výuce chemie jako všeobecně vzdělávacího předmětu
Martin Bílek, Dana Kričfaluši
Rok: 2001
stať ve sborníku

Rozvíjení informační gramotnosti jako nedílné součásti vzdělávání učitelů
Dana Kričfaluši
Rok: 2001
stať ve sborníku

Software pro tvorbu a analýzu 2D a 3D struktur
Roman Štarha, Dana Kričfaluši, Lukáš Straňák
Rok: 2001
stať ve sborníku

Superabsorbéry - téma pro problémově orientovanou výuku chemie s využitím počítače
Martin Bílek, Dana Kričfaluši, K. Budweiserová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Superabsorbéry - téma pro problémově orientovanou výuku chemie s využitím počítače
Martin Bílek, Dana Kričfaluši, K. Budweiserová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Školní chemická e-laboratoř pro podporu výuky chemie v rámci všeobecného vzdělávání
Dana Kričfaluši, Martin Bílek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Aplikace informačních a komunikačních technologií v pregraduální přípravě učitelů fyziky a chemie
Erika Mechlová, Dana Kričfaluši, Libor Koníček
Rok: 2000
stať ve sborníku

Cíle vyučování molekulové fyziky a termodynamiky z hlediska potřeb člověka
Erika Mechlová, Dana Kričfaluši, Dalibor Dvořák
Rok: 2000
stať ve sborníku

Computer-Supported Experimental Activity of Pupils and Its Control in Chemistry Education
Martin Bílek, Jan Čipera, Dana Kričfaluši
Rok: 2000
stať ve sborníku

Informační a komunikační technologie v přípravě učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Rok: 2000
stať ve sborníku

Integrace informačních a komunikačních technologií do pregraduální přípravy učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Příprava učitelů pro vzdělávání v informační společnosti
Dana Kričfaluši
Rok: 2000
stať ve sborníku

Rozvíjení funkční gramotnosti v pregraduální přípravě učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Rok: 2000
stať ve sborníku

Učitelé a jejich vzdělávání pro informační společnost
Dana Kričfaluši, Martin Bílek
Rok: 2000,
článek v odborném periodiku

Využití Internetu v pregraduální přípravě učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Rok: 2000
stať ve sborníku

Charakteristika evropského kreditního systému ECTS
Dana Kričfaluši
Rok: 1999
stať ve sborníku

Information and Communication Technolgy in the Education of Science Teachers
Erika Mechlová, Dana Kričfaluši
Rok: 1999
stať ve sborníku

Information and Communication Technology in the Education of Science Teachers
Erika Mechlová, Dana Kričfaluši
Rok: 1999
stať ve sborníku

Koncepce a obsah studia učitelství chemie na PřF OU
Dana Kričfaluši
Rok: 1999
stať ve sborníku

Koncepce a realizace experimentální složky pregraduální přípravy učitelů chemie na PřF OU
Dana Kričfaluši
Rok: 1999
stať ve sborníku

Počítačové měřící systémy v přípravě učitelů chemie
Martin Bílek, Dana Kričfaluši
Rok: 1999
stať ve sborníku

The Application of Information and Communication Technology in undergraduate Preparation of Teachers of Chemistry and Physics
Dana Kričfaluši, Erika Mechlová, Libor Koníček
Rok: 1999
stať ve sborníku

The Application of Information and Comunication Technologies in Undergrade Preparation of Teachers of Chemistry and Physics
Dana Kričfaluši, Erika Mechlová, Libor Koníček
Rok: 1999
stať ve sborníku

Východiska pro využití informačních a komunikačních technologií v přípravě učitelů chemie na PřF OU
Dana Kričfaluši
Rok: 1999
stať ve sborníku

Aplikace počítačové techniky v pregraduální přípravě učitelů chemie na PřF Ostravské univerzity
Dana Kričfaluši
Rok: 1998
stať ve sborníku

Chemické výpočtové úlohy
Dana Kričfaluši
Rok: 1998
stať ve sborníku

Kvantitativní experiment podporovaný počítačem
Dana Kričfaluši
Rok: 1998
stať ve sborníku

Rozvíjení aktivního využívání informačních technologií u posluchačů učitelství fyziky a chemie integrací počítače jako měřícího, modelovacího a řídícího systému
Dana Kričfaluši, Erika Mechlová, Miroslav Liška
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Rozvíjení schopnosti aktivního využívání ICT u posluchačů učitelství chemie na PřF OU
Dana Kričfaluši
Rok: 1998
stať ve sborníku

Vysokoškolská příprava studentů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
Dana Kričfaluši
Rok: 1998
stať ve sborníku

Koncepce přípravy učitelů chemie na PřF OU
Dana Kričfaluši
Rok: 1997
stať ve sborníku

Počítačem podporovaná laboratoř fyziky a chemie
Dana Kričfaluši, Erika Mechlová, Miroslav Liška
Rok: 1997
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Příprava a prezentace multimediálních programů pro fyziku a chemii
Erika Mechlová, Dana Kričfaluši, Miroslav Liška
Rok: 1997
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Základní výpočty v analytické chemii
Petr Pánek, Dana Kričfaluši, Vladimír Smolka
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mobilní analytické soupravy a ekologická výchova v chemii na ZŠ a gymnáziu
Jan Neiser, Dana Kričfaluši
Rok: 1994
stať ve sborníku

Využití počítačové simulace a modelování ve výuce chemie
Dana Kričfaluši
Rok: 1994
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Foltýnová JanaICT a hodnocení žáků jako motivační faktory při přípravě žáků na vyučovánídisertační 2010 
Bernovský KarelPlasty jako modul pro integrovanou výuku na střední školediplomová 2022 
Veverková TerezaVideonávody experimentálních úloh z chemie pro SŠdiplomová 2022 
Káňová KateřinaVyužití inovativních metod ve výuce tématu "Radioaktivita" v chemii na SŠdiplomová 2020 
Orságová KristýnaZáhada jako prvek podpory badatelsky orientovaného vyučování v chemiidiplomová 2020 
Bartoňová MarkétaIntegrovaná výuka přírodovědných předmětů na SŠdiplomová 2019 
Zajacová MarkétaBadatelsky orientované vyučování v chemii s využitím počítačem podporovaných experimentůdiplomová 2018 
Křáková VeronikaPočítačem podporovaný experiment v chemickém vzdělávání na SŠdiplomová 2017 
Langrová TerezaRadioaktivita kolem násbakalářská  
Halšková VeronikaMatematické minimum pro řešení úloh v chemii na gymnáziubakalářská 2021 
Káňová KateřinaVliv ionizujícího záření na živé organismybakalářská 2018 
Orságová KristýnaZáhada jako prvek podpory vzdělávání v chemii (databáze experimentů)bakalářská 2018 


Okna vědy dokořán
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období3/2014 - 7/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Podpora procesů přispívajících ke strategickému zaměření Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Svět vědy - záhadný i zábavný
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období6/2012 - 5/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů včetně oborů pro přípravu učitelů
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných, matematických a informatických oborů
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Podpora zájmu mládeže o přírodovědné, matematické a informatické obory
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Svět techniky a přírodních věd pro všechny
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Svět techniky a přírodních věd pro všechny
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na OU
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Podpora zájmu mládeže o studium přírodovědných oborů
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Podpora rozvoje strukturovaného studia na OU v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na OU
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Inovace oborově didaktické přípravy učitelů přír. věd
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2004 - 12/2004
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
MM studijní opora pro výuku obecné chemie
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2004 - 12/2004
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Optimalizace studia na OU v rámci kreditního systému
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2004 - 12/2004
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub